Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykład nr 2 7 października 2014 Janusz Olearnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykład nr 2 7 października 2014 Janusz Olearnik."— Zapis prezentacji:

1 O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykład nr 2 7 października 2014 Janusz Olearnik

2 Różne ujęcia przedsiębiorczości filozofia działania Przedsiębiorczość - filozofia działania zbiór cech osoby Przedsiębiorczość - zbiór cech osoby Przedsiębiorczość – sposób podejmowania i prowadzenia działań proces Przedsiębiorczość - proces Janusz Olearnik

3 Przedsiębiorczość jako filozofia działania Pogoń za rynkową szansą bez względu na aktualnie dysponowane zasoby. Kreuj produkty - „wymiatacze” Zwycięzca bierze wszystko Ekspansja i biznes globalny Taka przedsiębiorczość jest po to, aby w biznesie wygrać szanse, być w czołówce, zdominować. SUKCES

4 Cechy wrodzone Zaradność Odwaga Zmysł rywalizacji Pracowitość Inicjatywa Kreatywność Upór Komunikatywność Cechy nabyte Odpowiedzialność Otwartość Samodyscyplina Odporność na stres Silna motywacja Pragmatyzm Wiedza Wstrzemięźliwość Przedsiębiorczość jako zbiór cech osoby Taka przedsiębiorczość jest po to, aby człowiek przez biznes zdobywał pieniądze, bogacił się.

5 Przedsiębiorczość jako sposób podejmowania i prowadzenia działań Taka przedsiębiorczość jest po to, aby skuteczny i efektywny był biznes organizacji, w której pracuję. Przedsiębiorczość małego biznesu Przedsiębiorczość organizacji non-profit Przedsiębiorczość gospodarczych systemów zorganizowanych Przedsiębiorczość międzynarodowa

6 Przedsiębiorczość jako proces Organizowanie wsparcia dla realizacji pomysłu Poszukiwanie pomysłu na coś nowego, na zmianę Wdrożenie pomysłu w życie Samodzielne działanie Taka przedsiębiorczość jest po to, aby wyrazić uporządkowaną sekwencję działań przedsiębiorczych. Janusz Olearnik

7 Przedsiębiorczość próba definicji uniwersalnej S. Sudoł - elastyczność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, w powiązaniu ze stałą i czujną jego obserwacją. Przedsiębiorczość jest cechą, postawą przedsiębiorcy, menedżera lub całego przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się: - gotowość i zdolność do podejmowania oraz rozwiązywania w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów, przy świadomości i akceptacji związanego z tym ryzyka; - umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji; Janusz Olearnik

8 Przedsiębiorczość innowacyjność Nie istnieje przedsiębiorczość bez innowacyjności S.Sudoł Innowacje są sercem przedsiębiorczości R.Hisrich, M.Peters Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości P.F.Drucker NOWE, NOWE, NOWE …. NOWE MUSI BYĆ LEPSZE …. Janusz Olearnik

9 Przedsiębiorczość - ekspansywność Ambitne zadania + krótki czas =szybki rozwój i dobre wyniki WIĘCEJ, SZYBCIEJ, LEPIEJ Janusz Olearnik

10 Przedsiębiorczość przestępcza (oszukańcza) Przedsiębiorczość zmierzająca do realizacji celów niezgodnie z prawem i normami życia społecznego - może być prymitywna i prostacka, ale nieraz jest przebiegła i na wysokim poziomie; - rozwija się intensywniej w czasach przełomów, kryzysów, - często jest wynikiem wad systemu prawnego – luk, sprzeczności i braku jego stabilności Janusz Olearnik

11 Jest czas ludzi przedsiębiorczych Janusz Olearnik

12 Jest czas ludzi przedsiębiorczych 1 Polska gospodarka potrzebuje ludzi przedsiębiorczych.

13 Jest czas ludzi przedsiębiorczych 2 Przedsiębiorstwa marzą o pracownikach energicznych, pomysłowych, skutecznych.

14 Jest czas ludzi przedsiębiorczych 3 Trzeba podnieść stosunkowo niski poziom innowacyjności (patentów, wzorów użytkowych).

15 Jest czas ludzi przedsiębiorczych 4 Łatwiej samodzielnie podejmować działalność, a młodzi wykształceni ludzie szukają dla siebie miejsca w biznesowej rzeczywistości.

16 Jest czas ludzi przedsiębiorczych 5 Środki unijne wspomagają przedsiębiorczość.

17 Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

18 Bariery przedsiębiorczości w Polsce 1 niedobre tradycje w przeszłości, niedostatek kultury przedsiębiorczości w świadomości i postawach ludzi Janusz Olearnik

19 Bariery przedsiębiorczości w Polsce 2 niewystarczający system nauczania przedsiębiorczości na różnych szczeblach edukacji Janusz Olearnik

20 Bariery przedsiębiorczości w Polsce 3 wysokie podatki i opłaty przedsiębiorców, skomplikowany system podatkowy, Janusz Olearnik

21 Bariery przedsiębiorczości w Polsce 4 obszerny zakres ingerencji państwa: duża liczba i szczegółowość regulacji prawnych, biurokracja Janusz Olearnik

22 Bariery przedsiębiorczości w Polsce 5 niska kultura prawna i etyczna, przestępczość, Janusz Olearnik

23 W Polsce wśród osób do 30 roku życia aż 81 procent ma pozytywny stosunek do samozatrudnienia i prowadzenia własnego biznesu. Pod względem łatwości założenia firmy Polska jest na 116 miejscu wśród 189 krajów przebadanych przez Bank Światowy. (Newseek, 20 I 2014) Mimo to własną działalność prowadzi tylko 7 procent osób w tym wieku. Janusz Olearnik

24 Skąd bierze się przedsiębiorczość człowieka ? W każdej populacji jest tylko 1-2% ludzi przedsiębiorczych (Wall Street Journal) Tylko 28% młodych obywateli (15-24 lata) z krajów „dawnej Unii Europejskiej” zamierza założyć własną firmę w ciągu najbliższych 5 lat. A ilu młodych Polaków? 48% Polaków!!! Janusz Olearnik

25 Skąd bierze się przedsiębiorczość człowieka ? Talent jako źródło przedsiębiorczości, cechy odziedziczone, wrodzone Wykształcenie i doświadczenie jako źródła cech przedsiębiorczych nabytych + Janusz Olearnik

26 Jak stać się przedsiębiorczym ? Przejąć w genach po rodzicach Nauczyć się w szkole - średniej i wyższej Ukończyć specjalne kursy Podglądać najlepszych Ukształtować przez doświadczenia praktyczne Mix kilku powyższych sposobów Janusz Olearnik

27 Wykształcenie a sukces przedsiębiorcy 1.Czy wykształcenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie? 2.Czy koniecznie trzeba studiować ekonomię albo zarządzanie, aby zostać przedsiębiorcą? Janusz Olearnik

28 Wykształcenie a sukces przedsiębiorcy ODPOWIEDŹ 1 Czy wykształcenie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie? - Wykształcenie jest przydatne, ale nie jest niezbędne. - Wykształcenie formalne ma mniejsze znaczenie, ważniejsza jest WIEDZA, to ona zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego. - Można ją nabyć w szkole (łatwiej i szybciej) albo przez doświadczenia życiowe (dłużej i drożej). Janusz Olearnik

29 Wiedza a przykłady sukcesów i porażek biznesowych Przypadek LTCM (Long Term Capital Management) Eurogeddon - Armagedon Przypadek Andrew Carnegie Bill Gates Janusz Olearnik

30 Przypadek LTCM (1994-2000) LTCM – amerykański fundusz inwestycyjny Long Term Capital Management, Specjalność – operacje finansowe oparte na specjalnych modelach finansowych zbudowanych przez zatrudnionych naukowców, w tym 2 laureatów Nagrody Nobla; Początkowy sukces (40% zwrotu), potem krach jako skutek nie przewidzianego kryzysu w Rosji. Janusz Olearnik

31 Eurogeddon - Armagedon Fundusz Inwestycyjny Eurogeddon powstały w lutym 2012, oparty na prognozach i założeniach Profesora Krzysztofa Rybińskiego, przez niego założony; Do X’2013 – 50% strat (!) Janusz Olearnik

32 Przypadek Andrew Carnegie Ur. 1835r. w Szkocji, wyemigrował do USA, tam zarabiał na życie prostymi pracami, ale ukończył szkołę podstawową i pracował jako listonosz; Uzupełniał wiedzę na własną rękę, czytając sporo książek z ekonomii i kultury, ale nigdy nie zdobył formalnego wykształcenia; W wieku 20 lat zainwestował pierwsze 500 dolarów w kolejnictwo, które przeżyło boom po wojnie domowej, Carnegie stał się zamożnym biznesmenem, założycielem największego koncernu stalowego. Odszedł na emeryturę w 1901r. jako multimilioner (250 mln dolarów). Człowiek wszechstronny, oczytany, inteligentny – liczne inicjatywy dobroczynne wspierające m.in. edukację (Carnegie Institute of Technology).

33 Przypadek Billa Gatesa Ur. 1955r. w USA, w zamożnej rodzinie. B. dobry uczeń, programista komputerowy. W 1973r. podjął studia matematyczne na Harvardzie, które przerwał w 1976 i nigdy ich nie ukończył. W 1976r. wraz z Paulem Allenem założył firmę Microsoft - dziś czołową spółkę na świecie; Najbogatszy człowiek na świecie (1995-2007). Mimo braku formalnego wykształcenia – doktor honoris causa wielu prestiżowych uczelni, w tym Harvardu.

34 Wykształcenie a sukces przedsiębiorcy ODPOWIEDŹ 2 Czy koniecznie trzeba studiować ekonomię albo zarządzanie, aby zostać przedsiębiorcą? -Niekoniecznie, choć jest to łatwiejsze dla absolwentów tych kierunków. - Skuteczni przedsiębiorcy często są absolwentami innych kierunków. Ale wtedy na ogół podnoszą kwalifikacje (studia podyplomowe, studia MBA, kursy, szkolenia, staże). Janusz Olearnik

35 Czy warto uczyć się przedsiębiorczości? Absolwenci, którzy kończyli programy z zakresu przedsiębiorczości: Z badań absolwentów uniwersytetu w Arizonie (USA): Charney A., Libecap G.D: Impact of Entrepreneurship Education, Kauman Center for EL, Boston, 2000 za J. Cieślik w porównaniu do absolwentów, którzy nie brali udziału w takich programach. Ich roczne dochody były średnio o 27% wyższe, a aktywa – o 62%; Ich poziom satysfakcji z wykonywanej pracy był wyższy Podejmowali 3-krotnie częściej pracę na własny rachunek Wykazywali 3-krotnie większą skłonność do zakładania własnych firm Janusz Olearnik

36 POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Janusz Olearnik

37 1.Przedsiębiorczość akademicka i studencka Pracownicy uczelni – transfer wiedzy do biznesu, Doktoranci – połączenie prac doktorskich z praktyką biznesu, Studenci – wcześniejszy start, Absolwenci – wsparcie kariery zawodowej. Polska przedsiębiorczość 1 Przedsiębiorczość akademicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Raport z badania, 2009 Janusz Olearnik

38 2. Inkubatory przedsiębiorczości Polska przedsiębiorczość 2 Różnorodne formy wsparcia dla startujących samodzielnie w biznesie (lokal, preferencje czynszowe, pomoc doradcza, usługi księgowe, prawne, marketingowe, itp.) Janusz Olearnik

39 3. Finansowanie nowych przedsięwzięć Polska przedsiębiorczość 3 oferty banków anioły biznesu franchising środki UE granty ministerialne, samorządowe konkursy Janusz Olearnik

40 4. Przedsiębiorczość rodzinna Polska przedsiębiorczość 4 PUBLIKACJE Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój; Warszawa: Difin, 2004. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, PENTOR, grudzień 2009 ORGANIZACJE Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w Warszawie Instytut Biznesu Rodzinnego w Poznaniu Fundacja Firmy Rodzinne w Warszawie Janusz Olearnik

41 5. Przedsiębiorczość kobiet Polska przedsiębiorczość 5 Przejście z obowiązków rodzinnych i domowych do zawodowej aktywności Awans zawodowy, kobiety jako menedżerowie Priorytet dla przedsiębiorczości kobiet w programach UE Janusz Olearnik

42 6. Przedsiębiorczość w kształceniu akademickim Polska przedsiębiorczość 6 Kształcenie specjalistyczne – kierunek, specjalność studiów Nauczanie przedsiębiorczości na kierunkach nie związanych z zarządzaniem i ekonomią Kształcenie podyplomowe Problem kontaktu z praktyką biznesu Problem doświadczonych wykładowców Janusz Olearnik

43 7. Przechodzenie menedżerów w średnim wieku z dużych firm do własnej działalności biznesowej – tendencja w krajach wysoko rozwiniętych, oczekiwana w Polsce Polska przedsiębiorczość 7 Janusz Olearnik

44 KONIEC wykładu 2 Janusz Olearnik


Pobierz ppt "O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykład nr 2 7 października 2014 Janusz Olearnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google