Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółki prawa handlowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółki prawa handlowego"— Zapis prezentacji:

1 Spółki prawa handlowego
Podział, łączenie i przekształcenia

2 Podział przeniesienie całego majątku jednej spółki na rzecz innej spółki;

3 Podział . . . spółki Ograniczenia: spółki osobowe - art. 491 k.s.h.;
spółka cywilna i inne spółki „pozakodeksowe”;

4 Podział spółki przez przejęcie, per incorporationen, przejmowana traci podmiotowość, (użyteczna jeśli jest lider): a/ „przyjazne” przejęcie np. ochrona przed bankructwem „przejmowanej”; b/ „wrogie” przejęcie np. wyeliminowanie z rynku konkurencji;

5 Podział spółki przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, per unionen, „poprzedniczki” nie tracą podmiotowości, przed zarejestrowaniem powstaje spółka w organizacji, (użyteczna jeśli brak lidera);

6 Podział . . . spółki – rodzaje:
Udziały, akcje → Przez przejęcie – na istniejące spółki; Przez przejęcie – na nowo zawiązane; Przez przejęcie – „mix” 1 i 2; Przez wydzielenie części majątku na istniejące lub nowo zawiązane;

7 PODZIAŁ (inaczej): Przez rozdzielenie (doktrynalne, spółka dzielona kończy swój byt prawny): 1.przez przejęcie – art. 529 § 1 pkt 1 k.s.h.; 2.przez zawiązanie nowych spółek – art. 529 § 1 pkt 2 k.s.h.; 3.przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki – art. 529 § 1 pkt 3 k.s.h.; Przez wydzielenie (normatywne, spółka dzielona zachowuje byt prawny): 4.przez wydzielenie - art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h..

8 Podmiotowo i przedmiotowo
Podmiotowo – udziały, akcje obejmują nowi lub dotychczasowi wspólnicy (akcjonariusze); Przedmiotowo – majątek przechodzi na nowe spółki;

9 Skutki podziału: - rozwiązanie spółki dzielonej – art. 530 § 1 k.s.h.;
zachowanie podmiotowości przez spółkę dzieloną – sukcesja uniwersalna częściowa; Dzień podziału i wydzielenia – art. 530 k.s.h. Plan podziału – art. 533 i 534 k.s.h.

10 Spółka kapitałowa w organizacji:
brak wyłączenia dla tej „figury” prawnej; ograniczenie czasowe funkcjonowania; brak możliwości dokonania wpisu o połączeniu – spółka w organizacji nie jest wpisana;

11 Łączenie się z udziałem spółek osobowych:
1. plan połączenia (art. 517 k.s.h.), przyjmowany przez: w spółce jawnej – wszystkich wspólników; w spółce partnerskiej – wszystkich partnerów lub zarząd; w spółce komandytowej i komandytowo akcyjnej – wszystkich komplementariuszy; 2. plan połączenia (art. 518 k.s.h.); 3. uchwała o połączeniu (art. 522 k.s.h.); 4. wniosek o wpis do rejestru (art. 523 k.s.h.);

12 Skutki łączenia: nowopowstała spółka „przejmuje” wszelkie prawa i obowiązki „poprzedniczek” (sukcesja uniwersalna); „poprzedniczki” ulegają rozwiązaniu – bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego; wspólnicy „poprzedniczek” stają się wspólnikami nowopowstałej spółki; „przejście” uprawnień publicznoprawnych; odpowiedzialność wobec wierzycieli „poprzedniczek”;

13 Dzień połączenia: wpisanie połączenia (spółki przejmującej albo nowozawiązanej) do rejestru = dzień wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej lub dzień wykreślenia łączących się spółek;

14 Wyłączenia (art. 58 k.c. – nieważność czynności prawnej):
„spółka w upadłości”; spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku;

15 Łączenie się spółek kapitałowych:
plan połączenia (art. 499 k.s.h.); sprawozdanie zarządów łączącej się spółki (art. 501 k.s.h.); uchwały łączeniowe (art. 506 k.s.h.); wniosek o wpis do rejestru (art. 507 k.s.h.); uproszczone połączenie spółek – art. 516 k.s.h.

16 Przekształcenia spółek
„każda” w „każdą” (z ograniczeniami) - wyłącznie spółkę handlową (art. 551 § 1 k.s.h.); zmiana formy ustrojowej przy zachowaniu bytu prawnego; zasada kontynuacji (art. 553 k.s.h.) – nie sukcesji uniwersalnej; dla przedsiębiorstwa państwowego odpowiednik – komercjalizacja;

17 Fazy przekształcenia:
czynności przygotowawcze; uchwała o przekształceniu; rejestracja przekształcenia; Dzień przekształcenia – wpis spółki przekształconej do rejestru (art. 552 k.s.h.)

18 Podsumowanie Łączenie - sukcesja uniwersalna pełna;
Podział - sukcesja uniwersalna częściowa; Przekształcenie - kontynuacja;


Pobierz ppt "Spółki prawa handlowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google