Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2

3  Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fizycznymi opisującymi cechy przyrody.  Zapoznanie z podstawowymi metodami i technikami badawczymi służącymi poznawaniu świata przyrody.  Nabycie umiejętności służących do przeprowadzenia prostych eksperymentów fizycznych.

4 Uczestnik kursu:  Umie zdefiniować podstawowe pojęcia fizyczne dotyczące tematyki objętej programem kursu.  Potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe pozwalające na obliczenie podstawowych wielkości fizycznych związanych procesami fizycznymi zachodzącymi w przyrodzie.  Potrafi zaplanować eksperyment fizyczny, potrafi go przeprowadzić i zanalizować jego wyniki.  Umie scharakteryzować aktualne obszary badań fizycznych.

5 Świat oczyma fizyka:  obserwacja, pomiar, eksperyment, metoda naukowa w fizyce,  analiza zjawisk i opis światła z punktu widzenia fizyki i innych nauk przyrodniczych.

6 Elementy tworzące świat i ich wzajemne oddziaływanie:  elementy fizyki atomowej i jądrowej.  kinetyczno-molekularny model budowy materii. Podstawy hydro i aerostatyki. Fale mechaniczne i ich właściwości.

7 Równowaga statyczna i dynamiczna w skali makro i mikroskopowej:  podstawowe pojęcia opisujące ruch i jego przyczyny (położenie, prędkość, zmiana prędkości, siła, równowaga sił, typy równowagi - maszyny proste).

8 Podstawy astronomii:  podstawowe obiekty astronomiczne: gwiazdy, planety, komety, asteroidy, meteory.  planetarny Układ Słoneczny (uzupełnienie treści z geografii).

9 Fale elektromagnetyczne:  widmo fal elektromagnetycznych (zastosowania),  elementy optyki geometrycznej

10  Z laboratorium uczonego do codziennej praktyki – aktualne obszary badań.

11  Badanie zjawisk towarzyszących przemianom fazowym substancji.

12  Doświadczalne sprawdzanie podstawowych praw aerostatyki i hydrostatyki.  Badanie rozszerzalności cieplnej ciał.

13 Procesy falowe jako nośniki energii i informacji:  Badanie podstawowych zjawisk falowych dotyczących fal mechanicznych  Badanie właściwości fal elektromagnetycznych (w tym zjawisk optycznych).

14  Podstawowe eksperymenty fizyczne związane z klimatem.

15 Treści programowe realizowane będą w formie:  Wykładu z udziałem środków audiowizualnych.  Pokazów eksperymentów fizycznych.  Samodzielnie zaplanowanych i wykonanych przez uczestników kursu eksperymentów fizycznych.  Pracy własnej uczestników kursu.

16 Ciekawe źródła internetowe:  www.zamkor.pl www.zamkor.pl  http://public-old.web.cern.ch/public- old/Content/Chapters/Education/Online Resources/Games-en.html http://public-old.web.cern.ch/public- old/Content/Chapters/Education/Online Resources/Games-en.html  http://www.esa.int/esaED/index.html http://www.esa.int/esaED/index.html  http://www.esrf.eu/AboutUs/Education http://www.esrf.eu/AboutUs/Education

17 Przydatne podręczniki:  Encyklopedia PWN „Fizyka. Spojrzenie na czas, przestrzeń i materię” – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002  Stanisław Jaśkowiak „Zbiór zadań i pytań z fizyki z elementami przyrodoznawstwa dla uczniów szkół podstawowych” – Wydawnictwo Pomoce Dydaktyczne, Olsztyn 1996  Hans Jurgen Press „Przez zabawę do nauki” – Wydawnictwo Marba Crown LTD. 1997  Stephen Pople, Peter Whitehead „Vademecum ucznia. Fizyka” – Wydawnictwo Delta Świat Książki 1996  A. Mike Mullane „Czy w kosmosie trzeszczy w uszach” – Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003

18 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google