Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leasing w Polsce i za granicą oraz inne konstrukcje antypodatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leasing w Polsce i za granicą oraz inne konstrukcje antypodatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Leasing w Polsce i za granicą oraz inne konstrukcje antypodatkowe

2 Leasing Leasingiem jest każda umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do użytkowania określonego składnika aktywów przez uzgodniony okres.

3 Leasing operacyjny Leasing finansowy Cel umowy Używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup Używanie i zakup środka trwałego Okres trwania umowy Ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 10 lat - w przypadku nieruchomości) Brak ograniczeń prawnych w tym zakresie - okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce jest zbliżony do okresu amortyzacji Podatek dochodowy Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje finansujący: czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje korzystający: kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych Ustawa o rachunkowości Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych finansującego Przedmiot umowy leasingu jest zaliczany do środków trwałych korzystającego VAT Leasing traktowany jako usługa: podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem użytkowania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT W większości przypadków leasing jest traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT jest naliczany „z góry” z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT

4 Kalkulator leasingowy Źródło : http://kalkulator-leasingowy.pl/

5 Źródło: http://www.kalkulator.pl/kalkulator-leasingu

6 Ranking firm leasingowych

7 Źródło : http://www.ebroker.pl/leasing

8 Źródło : www.comperia.pl/leasing-kontra-kredyt-czyli-co-lepsze-dla-msp.html

9 Leasing czy kredyt? Źródło: http://www.comperia.pl/leasing-kontra-kredyt-czyli-co-lepsze-dla-msp.html

10 Leasing konsumencki Leasing konsumencki jest analogiczny jak leasing dla firmy, przeznaczony jest jednak dla osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Ogólne warunki leasingu konsumenckiego: procedura uproszczona na podstawie oświadczenia Klienta o dochodach leasing operacyjny na pojazdy zakupione na fakturę z pełnym VAT 23% od 1% wkładu własnego, okres leasingu – od 1 do 7 lat wartość końcowa wykupu od 1 do 53% (przy leasingu na 12 miesięcy) wiek kredytowanego pojazdu – do 10 lat w chwili zakończenia umowy możliwość dodatkowego ubezpieczenia umowy LIFE, GAP od straty finansowej Wymagania podstawowe: Zatrudnienie min. 3 miesiące lub stałe udokumentowane świadczenia Zdolność leasingowa według oświadczenia Klienta

11 Źródło: http://net4car.pl/kalkulator/leasingu-konsumenckiego

12 Leasing konsumencki czy kredyt? Źródło: http://net4car.pl/leasing-konsumencki/leasing-konsumencki-czy- kredyt-co-tansze

13 Finansowe i podatkowe korzyści z leasingu w Polsce

14 Źródło: http://www.fmleasing.pl/publikacje-felietony/1176-dla-kogo-dobry-jest-leasing-leasing-czy-kredyt.html Finansowe Planowanie - łatwość planowania dzięki stałym miesięcznym kosztom Środki trwałe - zmniejszenie kwoty środków trwałych prowadzące do poprawy rentowności aktywów Płynność - uwolnienie środków zainwestowanych we flotę oraz precyzyjne planowanie przepływów finansowych (cash flow) dzięki stałym ratom miesięcznym Rentowność - uwolnienie środków finansowych, które mogą być zainwestowane w aktywa biznesowe o wysokiej rentowności, przynosząc zwrot z kapitału Kapitał obrotowy - zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych np. w wyniku rozłożenia składki ubezpieczeniowej na raty miesięczne

15 Podatkowe Tarcza podatkowa- czyli kwota zaoszczędzonego podatku dochodowego z tytułu zaliczenia opłat leasingowych, w koszty prowadzenia działalności. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania. Kolejną zaletą jest możliwość sterowania poziomem kosztów. Przykładowo przedsiębiorca może zdecydować o wysokości udziału własnego. Decydując się na wysoki wkład własny może znacząco podnieść koszty działalności w pierwszym miesiącu trwania umowy. Raty leasingowe, a konkretnie część netto stanowi koszt uzyskania przychodu, a VAT podlega odliczeniom. Przedsiębiorca może też wpływać na wysokość rat, a tym samym wysokości miesięcznych odpisów poprzez dobór okresu trwania umowy (najczęściej od 2 do 5 lat). W leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości kosztu uzyskania przychodu, w wyniku czego zapłacimy niższe podatki.

16 Leasing transgraniczny (leasingodawcą) (leasingobiorca). Leasing transgraniczny (cross-border leasing) to leasing, w którym finansującym (leasingodawcą) jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE niż korzystający (leasingobiorca).

17 Raiffeisen-Leasing Polska S.A TISO Raiffeisen-Leasing Polska S.A. podpisał umowę leasingu transgranicznego z ukraińską spółką TISO, producentem materiałów termoizolacyjnych. Transakcja obejmuje finansowanie linii technologicznej do produkcji ww materiałów.

18 Leasing transgraniczny na przykładzie samochodu – czy to się opłaca? Niższe stawki VAT-u za granicą i możliwość zwrotu zapłaconego podatku ALE biurokracja ! Podatek akcyzowy Bariera językowa Rejestracja pojazdu Ubezpieczenie

19 WĄTPLIWE Korzyści finansowe i podatkowe? WĄTPLIWE teoretycznie są Korzyści płynące z cross border leasingu, choć teoretycznie są, mogą zostać przesłonięte przez piętrzące się trudności i problemy. Niewykluczone, że próbując odzyskać zapłacony VAT od urzędu skarbowego, składając nietypowe oświadczenia i deklaracje, Urząd Skarbowy bardziej wnikliwie przyjrzy się naszej działalności, co zwykle nie bywa przyjemne.

20 KONSTRUKCJE ANTYPODATKOWE

21 PODATEK BELKI Podatek od dochodów kapitałowych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płacony przez osoby fizyczne i prawne. Do dochodów kapitałowych zalicza się m.in. odsetki od pożyczek, środków na rachunkach bankowych, dywidendy lub zbycia akcji, papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. 19% Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19% od uzyskanego dochodu. 1 GROSZ KWOTA PODATKU NIE MOŻE WYNOSIĆ MNIEJ NIŻ 1 GROSZ !

22 Lokaty antypodatkowe Codzienna kapitalizacja odsetek Odsetki w wysokości 2.49 zł Podatek Belki: 2.49 zł * 19% = 0.4731 zł 0 zł Podatek zaokrąglany w dół wynosił 0 zł. W skali miesiąca zysk lepszy od standardowych lokat. Zmiana ordynacji podatkowej od 2012 r. KONSEKWENCJA: Zmiana ordynacji podatkowej od 2012 r.

23 INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE

24 Umowa o prowadzenie IKE zawierana jest pomiędzy oszczędzającym, a jedną z czterech grup instytucji finansowych: bankiem bankiem - w formie rachunku, lub lokaty bankowej, funduszem inwestycyjnym funduszem inwestycyjnym - w formie inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ubezpieczycielem ubezpieczycielem - w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską podmiotem prowadzącym działalność maklerską - w formie rachunków papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, służącego do jego obsługi

25 FUNDUSZE PARASOLOWE

26 Źródło: www.blog.opiekuninwestora.pl

27 Inne konstrukcje antypodatkowe 1. Polisy antypodatkowe 1. Polisolokata 2. Lokata strukturyzowana 3. Lokata inwestycyjna 2. Transakcje pakietowe 3. Emisja akcji z prawem poboru

28 Dziękujemy za uwagę! Alicja Zadrożna Katarzyna Gajowa


Pobierz ppt "Leasing w Polsce i za granicą oraz inne konstrukcje antypodatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google