Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 w Lublinie
Parafia pod wezwaniem św. Agnieszki w Lublinie

2 Parafia pod wezwaniem św. Agnieszki

3 Historia parafii Na pocz. XVII w. mieszczanie z Kalinowszczyzny, która w owym czasie stanowiła oddzielną jurydykę, uczynili znaczne zapisy na rzecz zakonu augustianów. Darowizny te zostały potwierdzone przez króla Władysława IV. Za zgodą bpa krakowskiego zakonników sprowadzono z Krasnegostawu. Początkowo zamieszkiwali oni w domu ofiarowanym przez rodzinę Wardziaków. Po uporaniu się z trudnościami finansowymi wybudowano klasztor i kościół. Jednak te zabudowania na przestrzeni 2 wieków były kilkakrotnie dewastowane. Już w 1648 r. do zupełnej ruiny doprowadzili je Kozacy. Część zakonników wymordowano, a innych uprowadzono. Po odbudowaniu przyszły nowe klęski. W czasie wojen szwedzkich zabudowania zostały powtórnie spustoszone ( ). Tym razem klasztor wzniesiono z cegły. Niepomyślnym okresem dla obiektów augustiańskich była doba powstań narodowych. W 1831 r. spłonął klasztor z kościołem. Odbudowa nastąpiła w 1833 r. Obecnie do parafii św. Agnieszki należą ulice: Działkowa, Kalinowszczyzna, Kiwerskiego, Kleeberga, Kustronia, Okólna, Ruckemana, Tatarska, Towarowa i Turystyczna. Cmentarz, zał. w 1868 r. (później powiększony), jest w bliskim sąsiedztwie kościoła.

4 Kościół

5 Kościół Kościół zbudowany jest z cegły i kamienia. Posiada trzy nawy z małym, półkoliście zakończonym prezbiterium, nakrytym sklepieniem kolebkowym. Ciągnąca się przez szereg lat budowa naznaczyła różne style. Choć kościół jest przykładem późnorenesansowej architektury lubelskiej, to w nawach są cechy stylu barokowego. Ołtarze boczne drewniane w nawach: po prawej - w głębi ołtarz barokowy w którym umieszczono w ozdobnej drewnianej ramie, odnowiony obraz św. Tomasza, który wcześniej był w głównym ołtarzu. W lewej nawie w głębi odnowiony ołtarz barokowy św. Agnieszki z odrestaurowanym obrazem świętej. Po lewej stronie w nawie głównej ołtarz i obraz MB Nieustającej Pomocy (tu obraz św. Mikołaja - obecnie ukryty za nastawą ołtarzową), po prawej ołtarz Ukrzyżowania (ukryty za nastawą ołtarzową obraz św. Walentego). Na chórze organy z 1896 r. firmy Blomberga. Zakrystię wybudowano razem z kościołem w stylu renesansu lubelskiego. Przy kościele stoi obelisk ze statuą Matki Bożej z 1873 r.

6 Stara studnia

7 Stara studnia Stara studnia przy zabudowaniach kościoła p.w. Św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna, jest jednym z trzech elementów dawnego targu zachowanych do czasów współczesnych. Okres świetności nie jest w tym przypadku precyzyjnym określeniem, ale targ tzw. Słomiany, mimo, że istniał już znacznie wcześniej, funkcjonował najbardziej intensywnie mniej więcej od połowy XIX wieku do chwili wybuchu II wojny światowej. Nazwa pochodzi wprost od towaru, który obok handlu końmi był podstawą funkcjonowania targowiska. Skupowana tutaj słoma była szeroko wykorzystywana w budownictwie podmiejskim okolic Lublina. Jak stara jest studnia? Pierwszy drewniany kościół pobudowano w tym miejscu na początku XVII wieku. Zabudowania były od tamtego czasu dwukrotnie całkowicie zniszczone podczas walk w Lublinie. Być może studnia funkcjonowała już od samego początku istnienia w tej okolicy kościoła, ale z powodu zniszczeń i wielokrotnych napraw pierwotna zabudowa nie miała szans na przetrwanie do czasów obecnych.

8 Kazimierz Gacan-Proboszcz św. Agnieszki

9 Wywiad z księdzem proboszczem
Jakie grupy rozwoju duchowego istnieją w parafii pod wezwaniem świętej Agnieszki? Młodzież dzieci oraz ministranci mogą pogłębiać życie religijne według zainteresowań i możliwości. Na terenie parafii działają Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Krąg Biblijny, który zajmuje się poznawaniem Pisma Świętego. Funkcjonują również schole młodzieżowe, grupy starszych i młodszych ministrantów i lektorów. Młodzież wraz z Księżmi co roku uczestniczy w wyjazdach na dwu tygodniowe rekolekcje. Dzieci korzystają z wakacyjnych wyjazdów wypoczynkowych prowadzonych przez Caritas lub Akcją Katolicką. Dorośli należą do różnych grup formacyjnych : Legion Maryi, Akcja Katolicka, Neokatechumenat ( dwie grupy), Bractwo Matki Bożej Pocieszenia, Kółko Różańcowe, chór parafialny. Grupy te spotykają się w salkach przy parafialnych, działających przez cały rok kalendarzowy.

10

11 Wywiad z księdzem proboszczem
Jakie zmiany dotyczące funkcjonowania kościoła przyniosły lata 90-te ? Najważniejszą zmianą był powrót religii jako przedmiotu do szkół. A także uwzględnienie oceny z religii na końcowo rocznym świadectwie szkolnym. We wszystkich instytucjach publicznych pojawiły się krzyże, była to jedna z form rozliczenia się narodu z nakazami i zakazami okresu komunizmu w Polsce.

12 Wywiad z księdzem proboszczem
Jakie zmiany w postawie ludzi wierzących można zaobserwować w ostatnich 20-stu latach ? Od lat 90-tych zmniejsza się liczba parafian regularnie uczestniczących we mszach świętych. Obecnie jest to ok. 40% wierzących, natomiast wzrasta liczba wiernych przystępujących do sakramentu Komunii Świętej. Ze względu na starzejące się społeczeństwo parafialne, a także niż demograficznych co roku do sakramentu bierzmowania przystępuje coraz mniej młodzieży. W tym roku była to grupa zaledwie 29 osób.

13 Wywiad z księdzem proboszczem
Jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu kościoła? W samym kościele zaszło wiele zmian gospodarczych i personalnych. W parafii pracuje trzech księży. Ksiądz proboszcz i dwóch księży wikariuszy. Są zatrudnione 4 siostry zakonne : w kancelarii parafii, w zakrystii i w szkole. W parafii pracuje także pan organista i osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi. Odpowiedzi udzielił ksiądz Kazimierz Gacan

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Karolina Wrona 1994, kl.3b Krzysztof Łopacki 1994, kl.3b Damian Gorzkowski 1994, kl.3b Ewelina Szczygieł 1994, kl.3b Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Elżbieta Kutyła – Opiekun zespołu Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google