Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat administracji: „Moja przygoda z informatyką w administracji" „Informatyka jako nauka eksperymentalna, będąca tak nauką o komputerach, jak astronomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat administracji: „Moja przygoda z informatyką w administracji" „Informatyka jako nauka eksperymentalna, będąca tak nauką o komputerach, jak astronomia."— Zapis prezentacji:

1 Świat administracji: „Moja przygoda z informatyką w administracji" „Informatyka jako nauka eksperymentalna, będąca tak nauką o komputerach, jak astronomia nauką o teleskopach" Adam Mizerski Szef działu IT jednego z nie najmniejszych Sądów na południu Polski. Wielbiciel zarządzania zmianą, niestrudzony optymista we wprowadzaniu w administracji publicznej sprawdzonych wzorców z biznesu.

2 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Agenda: Szok kulturowy - sektor prywatny / publiczny Jak „kreatywnie” marnować zasoby A kto to liczy Od Sądu 0.1 do Sądu 3.0 Nie technologia a „Ludzie głupcze!”

3 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Przejście z biznesu do sektora public ? 1.04.2007 - geneza * zdjęcia z xtreme-sports.pl, www.cda.pl

4 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Przejście z biznesu do sektora public ? Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia czyli tzw. SCHIZ w pierwszym tygodniu pracy * zdjęcia z susiesbigadventure.blogspot.com, www.lagata.pl

5 „Moja przygoda z informatyką w administracji” David Osborne, Ted Gaebler Rządzić inaczej Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną

6 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Jak „kreatywnie” przyjąć do ewidencji Wartości Niematerialnych i Prawnych 370 licencji wartych 61,50 zł brutto każda

7 „Moja przygoda z informatyką w administracji 1110 arkuszy

8 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Ile kosztuje „kreatywne” przyjęcie 370 licencji wartych 61,50 zł brutto każda ?

9 „Moja przygoda z informatyką w administracji” A kto to liczy? Szacunkowe koszty to „zutylizowany” czas pracy Urzędnika który przygotował i wydrukował 370 x 3 dokumentów OTUrzędnika który przygotował i wydrukował 370 x 3 dokumentów OT Kierownika Finansowego który osobiście podpisał i opieczętował OTKierownika Finansowego który osobiście podpisał i opieczętował OT Kierownika działu IT który osobiście podpisał i opieczętował OTKierownika działu IT który osobiście podpisał i opieczętował OT Głównej Księgowej która osobiście podpisała i opieczętowała OTGłównej Księgowej która osobiście podpisała i opieczętowała OT Urzędnika w Oddziale Finansowym który osobiście podpisał i opieczętował OTUrzędnika w Oddziale Finansowym który osobiście podpisał i opieczętował OT

10 „Moja przygoda z informatyką w administracji” A kto to liczy? Kto ponosi odpowiedzialność za koszty „kreatywnego” przyjęcia 370 licencji? Przepisy – wszyscy aktorzy biorący udział w realizacji projektu - działali w dobrej wierze.

11 „Moja przygoda z informatyką w administracji” A kto to liczy? „Śmiertelnie poważne” podejście do Majątku Skarbu Państwa Czasem koszty wyceny przewyższają koszty wycenianego sprzętu

12 „Moja przygoda z informatyką w administracji” A kto to liczy? „Zutylizowany” czas pracy Czasami mam wrażenie iż otacza mnie sytuacja jak z dowcipu z czasów PRL: Po budowie biega w jedną i w drugą stronę facet z pustą taczką. Ktoś go pyta: panie, po co pan tak biega z tą pustą taczką? - A, bo taki zap…., że nawet nie ma czasu taczki załadować... * zdjęcie z radxcell.nora.pl

13 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Dlaczego mimo wszystko Informatyzacja administracji „jest sexy”? Ponieważ startując z poziomu „zero” jest na „szybkiej ścieżce wzrostu” co oznacza permanentne zarządzanie zmianą

14 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce w odległej przeszłości: Sąd v. 0.1 * zdjęcia z www.mojeopinie.pl

15 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce w nieodległej przeszłości: Sąd v. 0.2 * zdjęcia z www.bialystok.ap.gov.pl, www.zgapa.pl,

16 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce w nieodległej przeszłości: Sąd v. 0.5 * zdjęcie z abadiadigital.com System informacji prawnej § Z możliwością kontekstowego wyszukiwania

17 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.0 * zdjęcie z sknbn.pl System wspomagania merytorycznej obsługi pracy wydziałów orzeczniczych Z możliwością wyszukiwania W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

18 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.0 * zdjęcie z sknbn.pl System wspomagania merytorycznej obsługi pracy wydziałów orzeczniczych: a)„odpada” armia stażystów pracowicie wypisujących adresatów na kopertach i zwrotkach, a)„odpada” pasjonująca czynność przyklejania tzw. R-ek – aczkolwiek zdaniem Poczty Polskiej kształt generowanej litery R to sprawa nie trywialna, a)typowe powtarzalne pisma np. zawiadomienie generowane są automatycznie z predefiniowanych szablonów, a)czynność rejestrowania przychodzących zwrotek wspomagana czytnikiem kodów kreskowych. W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

19 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.5 Nowa Księga Wieczysta Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych. W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

20 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.5 E- SĄD Łącznie do wszystkich sądów w całym kraju trafi w tym roku około 2,3 mln spraw upominawczych, z czego ogromna większość, 1,6 - 1,7 mln spraw, do e-sądu – źródło rp.pl Paradoks E-Sądu – zwiększenie spraw w E-Sądzie relatywnie nie zmniejszyło spraw w sądach „analogowych” W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

21 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.6 * zdjęcie z sknbn.pl Elektroniczny obieg dokumentów W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

22 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.7 * zdjęcie z sknbn.pl Digitalizacja akt oraz Inteligentna Wyszukiwarka Akt Sądowych W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie: źródło - Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego www.slideshare.net/kuszyk/prezentacja-warszawa-200607grupatekst

23 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 1.9 Stopień migracji z „systemów analogowych” (np. repozytoria) do systemów cyfrowych (np. elektroniczne repozytoria) jest już tak zaawansowany iż „przećwiczona” awaria wykazała, iż bez systemów informatycznych wspomagających prace merytoryczną wydziałów praca sekretariatów jest sparaliżowana … … dlatego zasadne stało się zadania pytania: „Jaki jest akceptowalny czas przestoju systemów informatycznych ?” uzyskana odpowiedź 2 godziny W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

24 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 2.0 * zdjęcie z sknbn.pl Konieczność utworzenia systemów wymiany danych pomiędzy istniejącymi silosami tak, aby wymiana pomiędzy Policją, Prokuraturą, wymiarem sprawiedliwości oraz innymi jednostkami administracji publicznej nie polegała na ręcznym „wklepywaniu” danych Paradoks – po mino istniejących / tworzonych sieci WAN resortu znikoma część danych jest wymieniana elektronicznie w przeciwieństwie do „ton” wymienianych dokumentów papierowych. W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

25 „Moja przygoda z informatyką w administracji" Sąd v. 2.0 * źródła: it.wnp.pl, informatorprzetargowy.pl Czekają nas ciekawe projekty integracyjne 6 września 2011 roku. Firma S&T Services Polska podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości kontrakt na opracowanie i dostawę zintegrowanego systemu do zarządzania rachunkowością i kadrami. Zaproponowane rozwiązanie to SAP ERP, SAP BW i Business Objects. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisało wart szacunkowo 30 mln zł netto przetarg na udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania SAP, objęcie serwisem dla dotychczas posiadanego oraz nowego oprogramowania SAP oraz zakup usług szkoleniowych i wsparcia eksperckiego dla narzędzi analitycznych SAP BusinessObjects BI. Przetarg został rozpisany w procedurze ograniczonej przyspieszonej. Oby nie trafiły do CHAOS Chronicles W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie:

26 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie: Co dalej ???

27 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie: Tak jak w wychodzącej z zacofania gospodarce tak również w informatyzacji administracji proste sposoby dotyczące zwiększenia wydajności wyczerpują się

28 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce współcześnie: Tak jak w gospodarce - dorzucanie kolejnych aplikacji, mocy obliczeniowych czy „chmur” tak również w informatyzacji administracji bez zmiany paradygmatu informatyzacji będziemy mieli tylko do czynienia z paradoksem produktywności gdy w praktyce bardzo trudno wykazać związki między nakładami na informatyzację a zyskami przedsiębiorstwa / urzędu poza „sztucznie nakręconym PKB”.

29 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem bliskiej galaktyce w nieodległej przyszłości: Sąd v. 3.0 ? Skoro Web 3.0 to koncepcja interaktywnego dostarczania treści wykorzystującego sztuczną inteligencje to być może Sąd 3.0 to, vide wykład na JS z roku 2010 dr Wojciech R. Wiewiórowskiego oraz dr Grzegorz Sibigi, Algorytmy dobra i sprawiedliwości. Rozstrzygnięcia i inne czynności organów administracji publicznej dokonywane przez system teleinformatyczny.

30 „Moja przygoda z informatyką w administracji" W całkiem odległej galaktyce w miejmy nadzieję że bardzo odległej przyszłości: Sąd v. Z.Z

31 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Nicholas G. Carr IT Doesn't Matter w szczególności w administracji publicznej

32 „Moja przygoda z informatyką w administracji” „Ludzie głupcze!” … … i przepisy Zarządzanie zmianą mentalności i procedur … W szczególności w administracji publicznej

33 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Można inaczej Wykorzystanie wideokonferencji w trakcie przewodu sądowego (zdalne przesłuchiwanie biegłych, stron i świadków) … … to już się dzieje choć sprzęt mógłby być wykorzystywany częściej.

34 „Moja przygoda z informatyką w administracji” BARIERY LudzieLudzie a) „Przecież przez X lat to było robione tak i było dobrze – zarządzanie zmianą b) Pro-kontrolne nastawienie do przepisów FinanseFinanse a) Kryterium najniższej ceny b) „Roczność” budżetu a budżet zadaniowy?

35 „Moja przygoda z informatyką w administracji” Dziękuję za uwagę Adam Mizerski adam@mizerski.net.pl


Pobierz ppt "Świat administracji: „Moja przygoda z informatyką w administracji" „Informatyka jako nauka eksperymentalna, będąca tak nauką o komputerach, jak astronomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google