Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA!"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła: Przynajmniej OSIEM znaków, jedna WIELKA litera, jedna CYFRA) ZALOGUJ SIĘ DO APLIKACJI DLA PRAKTYK  ZAWODOWYCH

2 1. Założenie konta w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Aby założyć konto w systemie należy:  Wejść na stronę internetową www.rpwdl.csioz.gov.plwww.rpwdl.csioz.gov.pl  Po lewej stronie wybrać zakładkę Praktyki pielęgniarek i położnych i wybrać (kliknąć) Aplikacja dla Praktyk Zawodowych  Pojawi się komunikat: Jeżeli masz już konto w systemie, zaloguj wykorzystując swój Login i Hasło: A poniżej link z komunikatem jeżeli nie masz konta w systemie załóż je tutaj  Po wejściu w ten link otworzy się formularz rejestrowy, który należy wypełnić  Konieczne jest m. in. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywacyjny  Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać (hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, co najmniej jedną wielką literę i co najmniej jedną cyfrę)  Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru na wskazany przez nas adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny od rpwdl@csioz.gov.pl, który umożliwi dostęp do systemu z wykorzystaniem własnego loginu i hasłarpwdl@csioz.gov.pl  Klikamy na przesłany link

3 2.Jeśli mamy już księgę rejestrową w systemie i chcemy dokonać zmian dotyczących wykonywanej działalności leczniczej:  Jeśli nie mamy konta w systemie zakładamy je (patrz poprzedni slajd)  Jeśli mamy konto w systemie – logujemy się poprzez zakładkę Praktyki pielęgniarek i położnych i wybranie (kliknięcie) Aplikacja dla Praktyk Zawodowych  Po lewej stronie klikamy w zakładkę „Inne”, a następnie w zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?” Uwaga ! Osobom, które składały wniosek o wpis z wykorzystaniem profilu zaufanego system nadał uprawnienia automatycznie – mogą od razu składać wniosek o wpis zmian – po zalogowaniu na koncie widoczne są dwa linki z prawej strony tabeli z danymi zalogowanej osoby: wniosek o wpis zmian wniosek o wykreślenie  Ukaże się wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej: Drukujemy wniosek Poprawnie wypełniamy Dostarczamy wniosek do organu rejestrowego: Osobiście : ul. Kościuszki 27/30-32, Bydgoszcz Pocztą Na adres e-mail pwz@oipip.bydgoszcz.plpwz@oipip.bydgoszcz.pl  Organ rejestrowy (OIPiP) nadaje nam uprawnienia do księgi rejestrowej, dzięki którym uzyskujemy dostęp do wniosków o wpis zmian lub wykreślenia działalności leczniczej  Wybieramy zakładkę wniosek o wpis zmian lub wykreślenie  Załączamy zeskanowane dokumenty, potwierdzające zmiany w działalności leczniczej  Potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu do RPWDL, która w 2015r. wynosi 39,80 zł,  na konto OIPiP BGŻ Oddział w Nakle n. Not.: 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510 (z dopiskiem opłata za zmianę wpisu do RPWDL) Uwaga! Zmiana wpisu dotycząca zakresu i okresu ubezpieczenia OC NIE PODLEGA OPŁACIE (ale wymaga złożenia wniosku i przedstawienia kopii polisy oc)  Wniosek podpisujemy przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i wysyłamy przez system

4 3. Jeśli zakładamy działalność leczniczą po raz pierwszy:  Zakładamy konto w systemie (patrz pierwszy slajd)  Logujemy się do systemu  Wybieramy zakładkę dla pielęgniarek i położnych  Wybieramy wniosek o nowy wpis  Wypełniamy poszczególne zakładki:  Dane praktyki  Miejsca udzielanych świadczeń (w przypadku działalności w przedsiębiorstwie najlepiej skorzystać z wyszukiwarki wpisując nr REGON przedsiębiorstwa)  Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu oc – w wolnym polu wpisujemy: ”obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729)”  dołączamy skany załączników: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Ubezpieczenie oc Prawo wykonywania zawodu (dodatkowo strony, na których są adnotacje) Dyplom specjalizacji – w przypadku praktyki specjalistycznej Zaświadczenia potwierdzające 2-letnie doświadczenie zawodowe i wykluczające 5-letnią przerwę w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6-lat(aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składek,,świadectwa pracy) W przypadku praktyki w gabinecie – imienna opinia sanitarna o spełnieniu warunków umożliwiających świadczenie usług wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną  Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do RPWDL, która w 2015r. wynosi 79.60 zł, na konto OIPiP BGŻ Oddział w Nakle n. Not.: 02 2030 0045 1110 0000 0397 2510 (z dopiskiem opłata za wpis do RPWDL)  Podpisujemy wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wysyłamy  W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny jest odsyłany przez organ rejestrowy jako „do uzupełnienia”

5 4. Jak uzyskać tzw. profil zaufany epuap.gov.pl  Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w odróżnieniu od podpisu elektronicznego nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.  Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób – dla wszystkich obywateli: 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny: 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.  Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna na platformie Epuap LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA! Dot. hasła: Przynajmniej OSIEM znaków, jedna WIELKA litera, jedna CYFRA, jeden ZNAK ! @ % * SPECJALNY) Załóż profil zaufany 


Pobierz ppt "Instrukcja składania wniosku w systemie Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą www.rpwdl.csioz.gov.pl LOGIN:……………………………………….. HASŁO:………………………………………..(UWAGA!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google