Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat "Człowiek odnajduje siebie tylko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat "Człowiek odnajduje siebie tylko"— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat "Człowiek odnajduje siebie tylko
w bezinteresownym dawaniu.” bp Jan Chrapek

2 Rodzice (opiekunowie prawni) małoletnich uczniów wyrazili zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3 Czym jest wolontariat? Wolontariat dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

4 Cechy dobrego wolontariusza

5 Zrealizowane przez nas projekty wolontariatu

6 Zbiórka produktów żywnościowych i ubrań.
Jako wolontariusze wraz z pomocą Szkolnego Koła Wolontariatu, Caritas Polska oraz Parafii Świętego Michała Archanioła w Koniecpolu braliśmy udział w świątecznej zbiórce produktów spożywczych „Podziel się posiłkiem”. Bierzemy udział w każdej takiej akcji przedświątecznej w marketach, którą przekazaliśmy najbardziej potrzebującym. Zorganizowaliśmy także zbiórkę nowej odzieży w sklepach, którą przekazaliśmy na rzecz Domu Dziecka w Chorzenicach. (Z powodu zakazu fotografowania, który znajdował się w marketach, nie mogliśmy udostępnić zdjęć.)

7 Warsztaty Terapii Zajęciowej

8 Przeprowadziliśmy akcję mającą na celu:
Uświadomienie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej przysługujących im praw do równego traktowania oraz życia wolnego od dyskryminacji bez względu na niepełnosprawność Promowanie równych szans dla wszystkich Uświadomienie uczniom i wolontariuszom, że równy nie znaczy taki sam. Realizacja zasady równości musi uwzględniać różnice oraz różnorodność, tak by zapewnić każdemu możliwość pełnego korzystania z przysługujących praw do równego traktowania.

9 Uświadomienie młodzieży, wolontariuszom oraz samym zainteresowanym (a więc uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej), jak ważną rolę każda ze stron może odegrać w społeczeństwie bez względu na niepełnosprawność. Działania zmierzające do podniesienia świadomości wśród opinii publicznej oraz samych zainteresowanych na temat potrzeby wykorzenienia pokutujących przesądów, stereotypów i przemocy oraz promowania dobrych relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczeństwa, szczególnie młodymi ludźmi. Wspólne wykonanie prac artystycznych przez wolontariuszy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, osoby niepełnosprawne nie wyraziły zgody na publikację ich wizerunku)

10

11

12

13

14 Sprzedaż prac wykonanych przez WTZ i wolontariuszy oraz organizacja wycieczki na Jasną Górę

15 Wspólnie wykonane prace wolontariuszy i uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zostały sprzedane na charytatywnej aukcji, którą przeprowadziliśmy w koniecpolskich szkołach Za uzyskane pieniądze zorganizowaliśmy wycieczkę dla uczestników WTZ i wolontariuszy na Mszę Świętą połączoną ze zwiedzaniem klasztoru na Jasnej Górze. (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, osoby niepełnosprawne nie wyraziły zgody na publikację ich wizerunku)

16

17

18 Warsztaty teatralne

19 Z pomocą Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu zorganizowaliśmy warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, co skłoniło nas do przygotowania spektaklu teatralnego pt. „Czerwony Kapturek” , na który zaprosiliśmy wszystkie dzieci z miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

20 Po przedstawieniu zaproszone dzieci bawiły się z bohaterami bajki, co przyniosło wielką radość i chęć obejrzenia kolejnych sztuk przygotowanych przez „młodych aktorów”. Dzięki sukcesowi spektaklu otrzymaliśmy propozycję kontynuowania warsztatów teatralnych na terenie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Koniecpolu zupełnie za darmo.

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Kurs Pierwszej Pomocy

30 Do naszej szkoły zaprosiliśmy przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie oraz Centrum Szkoleń Medycznych i Bezpieczeństwa Medicamp, aby zademonstrowali naszym kolegom i koleżankom szkolnym jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Na spotkanie przyszło wielu zaciekawionych uczniów i uczennic naszej szkoły. Cała akcja została poprzedzona przez nas krótkim przypomnieniem zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej. ( Zgodnie z ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, osoby zaproszone nie wyraziły zgody na publikację ich wizerunków)

31

32

33

34

35 Nasze działania zamieszczone w prezentacji multimedialnej oraz podsumowaniu zadania rekrutacyjnego XVII Sesji Sejmu, nie są jedynymi akcjami przez nas podjętymi, ani nie były prowadzone jednorazowo, ale realizujemy je cały czas w różnych miejscach i dla ludzi z różnych przedziałów wiekowych, zależnie od potrzeb.


Pobierz ppt "Wolontariat "Człowiek odnajduje siebie tylko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google