Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA DORADCZA „TAURIDA” DORADZTWO GOSPODARCZE W ZAKRESIE: zakładania działalności gospodarczej funduszy strukturalnych UE pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA DORADCZA „TAURIDA” DORADZTWO GOSPODARCZE W ZAKRESIE: zakładania działalności gospodarczej funduszy strukturalnych UE pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania."— Zapis prezentacji:

1 GRUPA DORADCZA „TAURIDA” DORADZTWO GOSPODARCZE W ZAKRESIE: zakładania działalności gospodarczej funduszy strukturalnych UE pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania

2 I. Liczy się pomysł !!! POMYSŁ CO? DLA KOGO? KTO? PROMOCJA REKLAMA KOSZTY KONKURENCJA DYSTRYBUCJA PRZYCHODY GDZIE?ZA CO?

3 CO CHCESZ ROBIĆ? 1.Produkcja, czy usługi? 2.Czy masz stosowne doświadczenie/wykształcenie/cechy osobiste? 3.Sprawdź, czy potrzebujesz koncesji, pozwolenia. 4.Możesz wybrać taki biznes, który inni już prowadzą z powodzeniem i uczynić go pod jakimś istotnym względem lepszym – tzw. przewaga konkurencyjna w biznesie.

4 KONKURENCJA 1.ile firm w Twojej miejscowości, sąsiednich miejscowościach, w regionie, w Polsce prowadzi biznes Twoich marzeń? 2.jak długo działają one na rynku, jakie mają doświadczenie? 3.jaki mają asortyment? 4.jaki mają zasięg terytorialny działania? 5.kim są ich klienci? 6.jakie mają ceny? 7.jak się reklamują? 8.jak zareagują na powstanie Twojej firmy?

5 DLA KOGO? 1.Kryterium płci - kobiety? Mężczyźni? 2.Kryterium wieku – dzieci, młodzież, osoby starsze? 3.Kryterium majątkowe – niski, średni, wysoki status majątkowy? 4.Kryterium wykształcenia – podstawowe, średnie, wyższe, student? 5.Kryterium zamieszkania – wieś, małe/średnie/duże miasto? PAMIĘTAJ, ŻE NIE DOGODZISZ WSZYSTKIM!

6 KTO? 1.Ty sam? 2.zatrudnieni pracownicy? 3.firmy/osoby zewnętrzne na zlecenie – outsourcing?

7 GDZIE? – ZNAJDŹ LOKAL! 1.własne mieszkanie? 2.lokal najmowany? 3.parter, czy piętro? 4.ruchliwa ulica, czy przedmieścia?

8 OSZACUJ KOSZTY! 1.Co będzie Ci potrzebne do rozpoczęcia działalności? lokal + media? meble? sprzęt – jaki? oprogramowanie? produkt? towar? materiały biurowe? reklama i promocja? samochód? pracownik? 2. Ile to kosztuje?

9 ZA CO? 1.oszczędności? 2.bezzwrotna dotacja? 3.dofinansowanie z UE? 4.pożyczka/kredyt? 5.leasing?

10 PROMOCJA, REKLAMA 1.nazwa i logo Twojej firmy 2.marketing szeptany? 3.szyldy/wywieszki/banery reklamowe? 4.wizytówki? 5.ulotki/foldery? 6.strona internetowa? 7.reklama w radiu/TV? 8.reklama w prasie? 9.karta rabatowa? 10.promocje cenowe?

11 DYSTRYBUCJA 1.sprzedaż bezpośrednia? 2.sprzedaż przez telefon? 3.sprzedaż przez Internet?

12 OSZACUJ PRZYCHODY 1.ustal cenę usługi/produktu nie zaniżaj jej, bo staniesz się niewiarygodny! nie zawyżaj jej, bo poniesiesz klęskę! spraw, by wydawała się niższa niż jest w rzeczywistości stosuj wysokie końcówki 2. ustal wielkość sprzedaży usługi/produktu – nie zawyżaj jej!

13 II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OSZCZĘDNOŚCI DOTACJA POŻYCZKA KREDYT INNE

14 OSZCZĘDNOŚCI Wbrew często pojawiającym się twierdzeniom, że firmę można założyć i prowadzić bez pieniędzy, oszczędności są nieocenionym i niezbędnym elementem startowym. Najwięcej firm upada w pierwszym roku działalności ze względu na brak zasobów finansowych

15 DOTACJE 1.Fundusz Pracy – 14 449,15 - dotacja bezzwrotna dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2 - dotacja do 40 000,00 zł + wsparcie pomostowe 3.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – min. wartość projektu (wydatków kwalifikowanych) wynosi 20 000,00 zł, max. wartość - 1 mln zł. Wkład własny wnioskodawcy - 15%. Dofinansowane mogą być - poza nowymi inwestycjami w sprzęt, czy oprogramowanie, wydatki związane z prowadzeniem firmy (wynajem lokalu, obsługa księgowa, prawna itp.) 4.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa – na terenach do 5 tys. mieszkańców, 50% dofinansowania – max. wartość projektu 300 000,00 zł (przy utworzeniu min.5 miejsc pracy) 5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - działanie 1.1 - Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – dofinansowanie max. 70% - dla firm działających ponad rok – od 10 000,00 do 800 000,00 kwota wsparcia.

16 POŻYCZKA, KREDYT 1.pożyczka od znajomych/rodziny? 2.pożyczka z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego? – dla firm będących we wczesnej fazie rozwoju, max. wysokość - 120 000,00 zł do 5 lat, wkład własny – 20%, okres karencji spłaty – do 6 miesięcy 3.pożyczka z Funduszu Mikro? – dla firm działających powyżej 12 miesięcy - do 10 000,00 zł na max. 2 lat, minimum formalności (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON) 4.pożyczka/kredyt hipoteczny?

17 INNE: 1.środki od osób prywatnych 2.leasing 3. giełda

18 III. REJESTRACJA FIRMY REJESTRACJA FIRMY WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĄD MIASTA / GMINY REGON URZĄD STATYSTYCZNY NIP URZĄD SKARBOWY BANK WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY ZUS PIECZĄTKA PIP SANEPID

19 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - URZĄD MIASTA / GMINY nazwa firmy imię i nazwisko właściciela oraz adres jego zamieszkania rodzaj działalności - zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy data rozpoczęcia działalności - należy wpisać faktyczny moment jej rozpoczęcia Opłata w wysokości 100 zł za znaczki skarbowe.

20 REGON - URZĄD STATYSTYCZNY Wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON (czyli numeru identyfikacyjnego w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) należy złożyć najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zawiera on następujące dane: nazwa firmy dane teleadresowe (adres, telefon) forma prawno-organizacyjna (np.: osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna) stan aktywności prawnej i ekonomicznej rodzaj przeważającej działalności wg PKD Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji nadany w Urzędzie Miasta UWAGA! Do Urzędu Statystycznego należy zgłaszać każdą zmianę. Wniosek o wydanie numeru REGON nie podlega opłatom. Potrzebne dokumenty: dowód osobisty ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.

21 NIP - URZĄD SKARBOWY 1.Jeżeli do tej pory nie masz nadanego przez Urząd Skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), składasz wypełniony druk NIP-4. 2.Jeśli posiadasz prywatny numer NIP, staje się on w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności numerem NIP Twojej firmy.

22 BANK- ZAŁÓŻ KONTO FIRMOWE! Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rachunku bankowego. Na miejscu w banku są wypełniane są: wniosek o założenie konta wniosek o wyrobienie karty ze wzorem podpisu Potrzebne dokumenty: dowód osobisty ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu numeru NIP (wraz z oryginałami do wglądu)

23 WYBIERZ FORMĘ OPODATKOWANIA - URZĄD SKARBOWY 1. Wybierasz formę opodatkowania (uiszczania podatku dochodowego) : zasady ogólne (podatkowa księga przychodów i rozchodów) 19% podatek dochodowy (liniowy) - (podatkowa księga przychodów i rozchodów) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (należy zaprowadzić ewidencję przychodów) karta podatkowa (nie trzeba prowadzić żadnej ewidencji) W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym. 2. Podejmujesz decyzję, kto prowadzi księgowość firmy – sam/-a, czy zewnętrzna firma. 3. Dokonujesz ewentualnej rejestracji na potrzeby podatku VAT, wypełniając druk VAT-R złożyć przed rozpoczęciem działalności. Dzięki temu jako przedsiębiorca będziesz mógł pomniejszać podatek naliczony. Opłata rejestracyjna podatnika VAT to koszt 170 zł.

24 ZUS 1.Wypełniasz formularz ZFA (zgłoszenie osoby fizycznej jako płatnika składek). 2.Wypełniasz formularz ZUA, jeśli prowadzenie firmy jest jedynym Twoim zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla Twoich pracowników. 3.Wypełniasz formularz ZZA - jeśli Ty albo pracownicy macie pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, płacisz wówczas tylko ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku ZUS-u musisz co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne, chorobowe (opcjonalnie), dodatkowo składki na Fundusz Pracy. Potrzebne dokumenty: numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników, REGON firmy, numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer rachunku bankowego firmy, dane personalne, numery NIP (wszystkich osób), rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią. UWAGA! Czynności związane w rejestracją w ZUS należy przeprowadzić w ciągu 7 dni od momentu rejestracji działalności gospodarczej.

25 PIECZĄTKA Na pieczątce musi znaleźć się przynajmniej: oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy) dane teleadresowe siedziby firmy numer NIP numer REGON Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 30-50 zł

26 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY I SANEPID Każdy przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, musi w ciągu 30 dni zawiadomić o tym: 1.Państwową Inspekcję Pracy 2.Powiatową Inspekcję Sanitarną, składając odpowiednie wnioski.

27 TERMINARZ PRZEDSIĘBIORCY do 7-go: karta podatkowa - wpłata podatku (bez deklaracji) do 10-go: składka ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz deklaracja rozliczeniowa Intrastat do 15-go: składka ZUS dla płatników składek (zatrudniających pracowników) oraz deklaracja rozliczeniowa wraz z imiennymi raportami miesięcznymi do 20-go: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek tzw. liniowy, zryczałtowany podatek dochodowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 25-go: podatek od towarów i usług Jeśli termin przypada w sobotę, niedzielę lub w święto to ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Wszystkie terminy dotyczą obowiązków za poprzedni okres (np. miesiąc, kwartał).

28

29 GRUPA DORADCZA „TAURIDA” www.taurida.pl ul. Moniuszki 3 39-400 Tarnobrzeg piętro I, pok. 201 biurowiec Spółdzielni Mieszkaniowej "Siarkowiec" Zapraszamy do naszego biura w godzinach: poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00 tel./fax 0-15 823 20 48 e-mail: sekretariat@taurida.pl


Pobierz ppt "GRUPA DORADCZA „TAURIDA” DORADZTWO GOSPODARCZE W ZAKRESIE: zakładania działalności gospodarczej funduszy strukturalnych UE pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google