Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moje wymarzone przedsiębiorstwo Opracowały: Grażyna Nowak Marta Urbanowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moje wymarzone przedsiębiorstwo Opracowały: Grażyna Nowak Marta Urbanowska."— Zapis prezentacji:

1 Moje wymarzone przedsiębiorstwo Opracowały: Grażyna Nowak Marta Urbanowska

2 Projekt Moje wymarzone przedsiębiorstwo będzie realizowany w klasach drugich technikum w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu. Czas realizacji projektu: 1 miesiąc

3 Cele projektu edukacyjnego Pozyskiwanie umiejętności pozyskiwania informacji dotyczących założenia firmy. Poznanie cech poszczególnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Poznanie procedur i dokumentów wymaganych w celu podjęcia działalności gospodarczej. Hodując własny sukces

4 Cele projektu edukacyjnego Poznanie struktury biznesplanu. Rozwijanie zainteresowania podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poznanie powiązań przedsiębiorstw z innymi instytucjami. Gdybym był bogaty…

5 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ -Dobry pomysł to początek sukcesu przedsiębiorstwa. -Weź pod uwagę oczekiwania nabywców oraz własne predyspozycje i umiejętności, a także możliwości sfinansowania przedsięwzięcia. -Zapoznaj się z przepisami.

6 Strony internetowe zawierające porady, jak założyć firmę www.nbp.pl www.prawo.interia.pl/abc/firma www.biznespartner.pl www.fiskus.com.pl www.twoja-firma.pl www.ifirma.pl

7 Strony internetowe czasopism Marketing w Praktyce Gazeta Wyborcza Puls Biznesu SUKCES Gazeta bankowa Ekonomia Przedsiębiorca The Economist

8 FORMY ORGANIZACYJNO- PRAWNE -Indywidualna działalność gospodarcza -Spółdzielnia -Przedsiębiorstwo państwowe -Fundacja -Stowarzyszenie -SpółkaSpółka

9 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

10 * w określonych przypadkach

11 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS) Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać: -Imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą prowadzi on działalność -Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy -Określenie przedmiotu wykonywanej działalności -Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

12 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Wystąpienie do wojewódzkiego (powiatowego) urzędu statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON

13 PIECZĄTKA FIRMY Należy wyrobić pieczątkę firmową, na której musi się znaleźć przynajmniej pełna nazwa firmy, adres jej siedziby oraz numer REGON

14 BANK Otwarcie rachunku bankowego, za którego pośrednictwem przedsiębiorca będzie musiał dokonywać lub przyjmować płatności

15 URZĄD SKARBOWY - nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP - zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej - wybranie formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych)

16 Zgłoszenia danych założyciela firmy do inspektoratu ZUS ZUA (zgłoszenie danych osoby do ubezpieczenia) http://firma.onet.pl/718, 1062512,druki.html ZFA (zgłoszenie danych płatnika składek) http://firma.onet.pl/718, 1062508,druki.html

17 PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA -Jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa http://www.konsument.net4.pl/pih.htm

18 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY -Kontrola i nadzór wszystkich zakładów pracy, z wyjątkiem rolniczych gospodarstw indywidualnych. -Nadzór nad wszystkimi kategoriami pracowników, a w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy www.pip.gov.pl

19 STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W przypadku, gdy planujesz otworzyć np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać Sanepid. W tym celu złóż wniosek, zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym oraz architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itd.)

20 BIZNESPLAN Biznesplan musi odpowiadać na pytania: Na którym etapie swojej działalności się znajdujesz? Dokąd zmierzasz (co chcesz osiągnąć)?

21 BIZNESPLAN Jakie masz propozycje dla inwestorów, banków, akcjonariuszy, współpracowników? W jaki sposób zamierzasz to osiągnąć (jakimi metodami, strategiami)? Czy jest to opłacalne?

22 Struktura biznesplanu Streszczenie Opis firmy Zarządzanie Plan marketingowy Plan organizacyjny Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Analiza ryzyka Plan finansowy

23 Ćwiczenie 1 Uszereguj kolejno działania podejmowane przy rejestracji działalności gospodarczej:

24 Wyrobienie pieczątki firmowej Powiadomienie PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia US – numer NIP Sąd Rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców Wojewódzki Urząd Statystyczny – numer REGON Założenie rachunku w banku SPRAWDŹ!

25 4 Wyrobienie pieczątki firmowej 7 Powiadomienie PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej 6 ZUS – zgłoszenie do ubezpieczenia 3 US – numer NIP 1 Sąd Rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców 2 Wojewódzki Urząd Statystyczny – numer REGON 5 Założenie rachunku w banku ODPOWIEDZI POWRÓT

26 Czy ja się do tego nadaję? ZAKŁADAM FIRMĘ kwestionariusz samooceny

27 Bibliografia 1.Piasecka L., Podstawy Przedsiębiorczości 2, wyd. Wiking, Wrocław 2003. 2.Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, Operon, Gdynia 2003. 3.Praca zbiorowa, Ekonomia Stosowana, wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.

28 Strony internetowe www.nbp.pl www.prawo.interia.pl/abc/firma www.biznespartner.pl www.fiskus.com.pl www.twoja-firma.pl www.ifirma.pl

29 Strony internetowe www.marketing.org.pl www.gazeta.pl www.pb.pl www.poradniksukces.com www.gazetabankowa.pl www.ekonomia.biz.pl www.bsr.pila.pl www.economist.com www.economist.com

30


Pobierz ppt "Moje wymarzone przedsiębiorstwo Opracowały: Grażyna Nowak Marta Urbanowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google