Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

{ Co po gimnazjum? Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "{ Co po gimnazjum? Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?"— Zapis prezentacji:

1 { Co po gimnazjum? Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

2 1. Kontynuacja edukacji ogólnej 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego O czym decyduje gimnazjalista? Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 Powiązanie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej! Niektóre treści nauczane są tylko w gimnazjum, a kolejne w szkole ponadgimnazjalnej.

4 Schemat kształcenia ponadgimnazjalnego

5 Jeżeli uczeń wybierze liceum: o W klasie I będzie się uczył wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum o W klasie II i III pozostaje obowiązkowa nauka tylko następujących przedmiotów: język polski matematyka język obcy wychowanie fizyczne o W klasie II uczeń wybiera co najmniej 2 a najwięcej 4 przedmioty, których naukę będzie kontynuował na poziomie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, chemia lub fizyka.

6 o Obowiązek nauki PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH Uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym będzie miał obowiązek uczestniczenia w zajęciach z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Uczeń, który nie wybierze w zakresie rozszerzonym nauki żadnego z 4 przedmiotów z grupy: fizyka, chemia, geografia, biologia, będzie uczęszczał na zajęcia z PRZYRODY o Dwa dodatkowe przedmioty uzupełniające to: zajęcia artystyczne i ekonomia w praktyce

7 o Nauka trwa 3 lata o Kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego o Absolwent kontynuuje naukę na studiach lub w szkole policealnej lub na kursach kwalifikacyjnych

8 Jeżeli uczeń wybierze technikum Jeżeli uczeń wybierze technikum: o Nauka trwa 4 lata o ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz o umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

9 o przedmioty nauczane są w zakresie podstawowym, dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym o uczniowie uczą się tzw. przedmiotów uzupełniających o Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom i tytuł technika.

10 Jeżeli uczeń wybierze zasadniczą szkołę zawodową: o Nauka trwa 3 lata o Ukończenie jej umożliwia otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie o nie kończy się egzaminem maturalnym, ale umożliwia kontynuację nauki od kl. 2 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

11 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji:  23 zawody z trzema kwalifikacjami,  72 zawody z dwiema kwalifikacjami,  98 zawodów z jedną kwalifikacją,  7 zawodów szkolnictwa artystycznego bez kwalifikacji. Zawody tworzą odpowiednie zbiory kwalifikacji Nowe zasady w kształceniu zawodowym:

12 Kwalifikacja w zawodzie – oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych/personalnych), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez OKE, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

13 Przykłady kwalifikacji w zawodach Zawód: technik pojazdów samochodowych K1: Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów i zespołów pojazdów samochodowych (ZSZ mechanik pojazdów samochodowych) K2: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych) K3: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

14 1. Zdolności i umiejętności 2. Zainteresowania i zamiłowania 3. Stan zdrowia 4.Temperament i charakter 5.Perspektywy zatrudnienia Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły?

15 Dziękuję za uwagę Zapraszam do odwiedzin stron internetowych: www.pg4pszczyna.edu.pl www.pkos.pl


Pobierz ppt "{ Co po gimnazjum? Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google