Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód? Mysłowice, maj 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód? Mysłowice, maj 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód? Mysłowice, maj 2013 r.

2 Na czym polega rewolucja w kształceniu ponadgimnazjalnym? W związku z reformą w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r. zmianie ulegnie: Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa Ramowe plany nauczania Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

3 Decydując się na kształcenie zawodowe masz do wyboru: Zasadniczą Szkołę Zawodową (3 – letni cykl kształcenia) Technikum (4– letni cykl kształcenia)

4 W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych będziesz realizował: Przedmioty ogólnokształcące Przedmioty zawodowe teoretyczne (630 h) Zajęcia z praktycznej nauki zawodu (970 h) Jeśli wybierzesz Zasadniczą Szkołę Zawodową musisz wiedzieć, że:

5 Jak dotychczas, w ramach przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył: Języka polskiego Języka obcego nowożytnego Podstaw przedsiębiorczości Geografii Matematyki Fizyki Informatyki Wychowania fizycznego Uwaga! Nowość! W ramach zajęć obowiązkowych: rozdzielono historię i wiedzę o społeczeństwie na dwa odrębne przedmioty wprowadzono chemię wprowadzono biologię wprowadzono język obcy wspomagający naukę zawodu wprowadzono nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

6 Górnik eksploatacji podziemnej Dzięki naszej współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym. Jeśli zostaniesz uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej i w pierwszej klasie uzyskasz średnią ocen minimum 3,6 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania to wówczas Uzyskasz miesięczne stypendium w wysokości 280,00 zł Gwarancję pracy uzyskują wszyscy uczniowie powyższych specjalności.

7 I co dalej? ….. Jaka może być Twoja dalsza kariera zawodowa?

8 W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych będziesz realizował: Przedmioty ogólnokształcące w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz przedmiot uzupełniający Przedmioty zawodowe teoretyczne (735 h) Zajęcia z praktycznej nauki zawodu (735 h) Praktykę zawodową (4 – 6 tygodni) Jeśli wybierzesz Technikum musisz wiedzieć, że:

9 Przedmioty obowiązkowe tylko w zakresie podstawowym: (kl. I – II) w zakresie podstawowym lub rozszerzonym: (kl. I – IV) w zakresie podstawowym (kl. I – II) lub rozszerzonym realizowane jako kontynuacja zakresu podstawowego (kl. II – IV) wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka Oprócz nauki zawodu będziesz realizował przedmioty ogólnokształcące

10 Uwaga gimnazjalisto! Jeśli wybierzesz Technikum musisz dokonać wyboru dwóch przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym. Jeden z przedmiotów musisz wybrać spośród: Drugi przedmiot dowolnie wybierasz spośród: matematyki180 h biologii240 h geografii240 h chemii240 h fizyki240 h języka obcego nowożytnego180 h wiedzy o społeczeństwie180 h matematyki180 h informatyki180 h historii240 h języka polskiego240 h filozofii140 h historii muzyki240 h historii sztuki240 h języka łacińskiego240 h Nie podejmuj pochopnej decyzji. Zastanów się! Kształcenie w określonym zawodzie wymaga od Ciebie rozważnego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Trafny wybór: ułatwi Ci naukę przedmiotów zawodowych, umożliwi Ci lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego.

11 To jeszcze nie wszystko…. Jeśli wybierzesz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych będziesz realizował dodatkowo przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (120 h) Jeśli wybierzesz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych będziesz dodatkowo realizował przedmiot uzupełniający: przyroda (120 h) oraz ekonomia w praktyce (30 h) Przedmioty rozszerzone + przedmioty uzupełniające 540 h

12 Zaliczenie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu oraz ukończenie szkoły umożliwia: uzyskanie dyplomu wykwalifikowanego robotnika lub dyplomu technika w danym zawodzie. Co musisz wiedzieć o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe? Zdobywając zawód, będziesz zdawać w trakcie nauki egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje zawodowe: w Technikum – 2 lub 3 kwalifikacje w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 1 kwalifikacja

13 Dlaczego warto wybrać Technikum? Ukończenie Technikum umożliwi Ci: studia na wyższych uczelniach zdobycie konkretnego zawodu i podjęcie pracy łatwiejsze przekwalifikowanie się i zmianę pracy (pracodawcy cenią wykształcenie, ale doświadczenie jest dla nich ważniejsze)

14 Uzyskasz miesięczne stypendium w wysokości 380,00 zł Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik elektryk Technik elektronik Jeśli zostaniesz uczniem Technikum i w drugiej klasie uzyskasz średnią ocen minimum 3,6 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania to wówczas Dzięki naszej współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym. Gwarancję pracy uzyskują wszyscy uczniowie powyższych specjalności.

15 Wyniki egzaminów maturalnych przedmioty humanistyczne

16 matematyka Elipsa przedstawia Edukacyjną Wartość Dodaną. Im wyżej jest ona umieszczona tym szkoła naucza efektywniej (szkoła sukcesu). Położenie wykresu naszej szkoły świadczy o wysokich wynikach na egzaminach maturalnych oraz o tym, że wszystkim uczniom stwarzamy możliwość uzyskania takich efektów nauki. Wyniki egzaminów maturalnych

17 Zdawalność egzaminów zawodowych

18

19 Jesteśmy blisko Możesz czuć się bezpiecznie Nie tracisz czasu na dojazdy Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną dla każdego ucznia i … … i liczyć na pomoc koleżanek i kolegów ze swojej szkoły np. w czasie choroby Nie szukaj zbyt daleko, bo ….. Możesz brać udział w życiu lokalnej społeczności (na wyjazdach i imprezach szko- lnych i miejskich). Masz czas na rozwijanie własnych zainteresowań dostęp do najnowszego sprzętu audiowizualnego oraz Internetu. możliwość nauki w niepowtarzalnej atmosferze stworzonej przez wyjątkowych nauczycieli

20 Czekamy na ciebie! http://www.zsp2myslowice.eu/


Pobierz ppt "Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód? Mysłowice, maj 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google