Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód?"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód?
Mysłowice, maj 2013 r.

2 Na czym polega „rewolucja” w kształceniu ponadgimnazjalnym?
W związku z reformą w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 r. zmianie ulegnie: Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa Ramowe plany nauczania Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

3

4 Zasadniczą Szkołę Zawodową
Jeśli wybierzesz Zasadniczą Szkołę Zawodową musisz wiedzieć, że:

5 Jak dotychczas, w ramach przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył:
Języka polskiego Języka obcego nowożytnego Podstaw przedsiębiorczości Geografii Matematyki Fizyki Informatyki Wychowania fizycznego Uwaga! Nowość! W ramach zajęć obowiązkowych: rozdzielono historię i wiedzę o społeczeństwie na dwa odrębne przedmioty wprowadzono chemię wprowadzono biologię wprowadzono język obcy wspomagający naukę zawodu wprowadzono nowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

6 Jeśli zostaniesz uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i w pierwszej klasie uzyskasz średnią ocen minimum 3,6 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania to wówczas Uzyskasz miesięczne stypendium w wysokości 280,00 zł Górnik eksploatacji podziemnej Dzięki naszej współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym. Gwarancję pracy uzyskują wszyscy uczniowie powyższych specjalności.

7 I co dalej? ….. Jaka może być Twoja dalsza kariera zawodowa?

8 Jeśli wybierzesz Technikum musisz wiedzieć, że:

9 Oprócz nauki zawodu będziesz realizował przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty obowiązkowe tylko w zakresie podstawowym: (kl. I – II) w zakresie podstawowym lub rozszerzonym: (kl. I – IV) w zakresie podstawowym (kl. I – II) lub rozszerzonym realizowane jako kontynuacja zakresu podstawowego (kl. II – IV) wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia/etyka wychowanie do życia w rodzinie, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny – język kaszubski historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

10 Uwaga gimnazjalisto! Jeśli wybierzesz Technikum musisz dokonać wyboru dwóch przedmiotów, których będziesz się uczył w zakresie rozszerzonym. Jeden z przedmiotów musisz wybrać spośród: Drugi przedmiot dowolnie wybierasz spośród: matematyki 180 h biologii 240 h geografii 240 h chemii 240 h fizyki 240 h języka obcego nowożytnego 180 h wiedzy o społeczeństwie 180 h matematyki 180 h informatyki 180 h historii h języka polskiego 240 h filozofii h historii muzyki 240 h historii sztuki 240 h języka łacińskiego 240 h Nie podejmuj pochopnej decyzji. Zastanów się! Kształcenie w określonym zawodzie wymaga od Ciebie rozważnego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Trafny wybór: ułatwi Ci naukę przedmiotów zawodowych, umożliwi Ci lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego.

11 To jeszcze nie wszystko….
Jeśli wybierzesz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych będziesz realizował dodatkowo przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (120 h) Jeśli wybierzesz kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych będziesz dodatkowo realizował przedmiot uzupełniający: przyroda (120 h) oraz ekonomia w praktyce (30 h) Przedmioty rozszerzone + przedmioty uzupełniające  540 h

12 Co musisz wiedzieć o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe?
Zdobywając zawód, będziesz zdawać w trakcie nauki egzaminy potwierdzające poszczególne kwalifikacje zawodowe: w Technikum – 2 lub 3 kwalifikacje w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 1 kwalifikacja Zaliczenie egzaminów ze wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu oraz ukończenie szkoły umożliwia:  uzyskanie dyplomu wykwalifikowanego robotnika lub  dyplomu technika w danym zawodzie.

13 łatwiejsze przekwalifikowanie się i zmianę pracy
Dlaczego warto wybrać Technikum? łatwiejsze przekwalifikowanie się i zmianę pracy (pracodawcy cenią wykształcenie, ale doświadczenie jest dla nich ważniejsze)

14 Jeśli zostaniesz uczniem Technikum i w drugiej klasie
uzyskasz średnią ocen minimum 3,6 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania to wówczas Uzyskasz miesięczne stypendium w wysokości 380,00 zł Technik górnictwa podziemnego Technik mechanik Technik elektryk Technik elektronik Dzięki naszej współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym. Gwarancję pracy uzyskują wszyscy uczniowie powyższych specjalności.

15 Wyniki egzaminów maturalnych
przedmioty humanistyczne

16 Wyniki egzaminów maturalnych
matematyka Elipsa przedstawia Edukacyjną Wartość Dodaną. Im wyżej jest ona umieszczona tym szkoła naucza efektywniej (szkoła sukcesu). Położenie wykresu naszej szkoły świadczy o wysokich wynikach na egzaminach maturalnych oraz o tym, że wszystkim uczniom stwarzamy możliwość uzyskania takich efektów nauki.

17 Zdawalność egzaminów zawodowych

18 Zdawalność egzaminów zawodowych

19 Nie szukaj zbyt daleko, bo …..
Jesteśmy blisko Możesz czuć się bezpiecznie Nie tracisz czasu na dojazdy Proponujemy bogatą ofertę edukacyjną dla każdego ucznia i … … i liczyć na pomoc koleżanek i kolegów ze swojej szkoły np. w czasie choroby Możesz brać udział w życiu lokalnej społeczności (na wyjazdach i imprezach szko- lnych i miejskich). Masz czas na rozwijanie własnych zainteresowań dostęp do najnowszego sprzętu audiowizualnego oraz Internetu. możliwość nauki w niepowtarzalnej atmosferze stworzonej przez wyjątkowych nauczycieli

20 Czekamy na ciebie!


Pobierz ppt "Zmiany w kształceniu zawodowym – czyli jak zdobyć upragniony zawód?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google