Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUTURYZM To z Włoch rzucamy w świat ten nasz manifest gwałtowności niszczycielskiej i podpalającej, którym ustanawiamy dziś Futuryzm, ponieważ chcemy uwolnić.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUTURYZM To z Włoch rzucamy w świat ten nasz manifest gwałtowności niszczycielskiej i podpalającej, którym ustanawiamy dziś Futuryzm, ponieważ chcemy uwolnić."— Zapis prezentacji:

1 FUTURYZM To z Włoch rzucamy w świat ten nasz manifest gwałtowności niszczycielskiej i podpalającej, którym ustanawiamy dziś Futuryzm, ponieważ chcemy uwolnić ten kraj od śmierdzącej gangreny profesorów, archeologów [...] i antykwariuszy"

2 FUTURYZM

3 Słowa te pochodzące z "Manifestu futurystycznego" ogłoszonego w 1909 roku przez włoskiego poetę
Filippo Tommaso Marinettiego, zainicjowały powstanie nowego burzycielskiego ruchu artystycznego zwanego futuryzmem.

4 FUTURYZM

5 NAZWA KIERUNKU Termin "futuryzm" pochodzący od łacińskiego futurus -"przyszły", miał wskazywać, że uczestnicy tego ruchu kierują myśli ku przyszłości, odrzucając wszelkie relikty przeszłości , jako balast hamujący rozwój. Źródłem ich inspiracji była nowoczesna cywilizacja początku naszego stulecia.

6 MALARSTWO FUTURYSTYCZNE
Tematem większości obrazów futurystycznych były wszelkie formy ruchu zarówno konkretnego jak i abstrakcyjnego. U futurystów po raz pierwszy pojawiła się próba oddania w malarstwie czwartego wymiaru- czasu. W rezultacie kolejne fazy ruchu stadionowego obiektu występowały w obrazach równocześnie, tak jak nałożone zostały na siebie kolejne kadry filmu.

7 EKSPRESJONIZM

8 EKSPRESJONIZM Rozwinął się w pierwszym 30-leciu XX wieku w Niemczech, ale korzeniami sięga do eksperymentów artystycznych wielkich twórców schyłku XIX w.: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina, których można określić jako prekursorów ekspresjonizmu.

9 WYRAZ, WRAŻENIE … Kształtował się w opozycji do tendencji twórczych dominujących w drugiej połowie XIX i w początkach XX w. Największy rozkwit i aktywność tego ruchu przypadły na lata Sam termin pochodzi z łacińskiego expressio - wyraz, wyrażenie.

10 EKSPRESJONIZM

11 POP ART

12 SZTUKA POP ART`U

13 SZTUKA POPULARNA Pop-art, popart (z ang. popular art = sztuka popularna) – prąd artystyczny w sztuce po II wojnie światowej, wywodzący się z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Choć styl ten ma rodowód amerykański, jego początki sięgają londyńskiej grupy Independent Group, którą tworzyli między innymi Richard Hamilton i Eduardo Paolozzi.

14 POP ART

15 KULTURA MASOWA… Lansowali oni nowy kierunek w sztuce, bliski dadaizmowi. Charakteryzował go eklektyzm, mieszanie różnych gatunków sztuki, tworzenie kompozycji z przedmiotów codziennego użytku, przesiąknięcie wielkomiejskim charakterem. Styl wyróżnia się nieograniczoną swobodą twórczą, dążącą do zobrazowania cywilizacji wielkomiejskiej i jej kultury masowej.

16 KUBIZM Kubizm jest to kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku. Prekursorami kubizmu byli Pablo Picasso i Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od łacińskiego słowa cubus co oznacza kostka lub sześcian.

17 KUBIZM

18 PRZEDSTAWICIELE KIERUNKU
Juan Gris Fernand Leger Francis Picabia Louis Marcoussis Jean Metzinger Albert Gleizes Max Weber Fryderyk Hayder

19 DADAIZM

20 DADAIZM [fr. dadaïsme], awangardowy ruch literacko-artystyczny rozwijający się 1916–23, zwłaszcza w Szwajcarii, Francji i Niemczech; Nazwa pochodzi od słowa "dada" - przypadkowo wybranego ze słownika Larousse'a, w języku dzieci oznaczającego konika lub zabawkę.

21 NEGACJA ESTETYZMU Artyści ci uznali, że cywilizacja europejska i układ społeczny zostały skompromitowane przez bezsens wojny. Stąd ich negacja estetyzmu, prowokacyjny, mistyfikacyjny, a niekiedy obraźliwy, charakter wystaw i zdarzeń artystycznych, np. wygaszenie świateł podczas zapowiedzianego kongresu z udziałem Ch. Chaplina, wystawienie muszli klozetowej Duchampa, eksponowanie reprodukcji najsłynniejszych obrazów z wulgarnymi zniekształceniami.

22 Główni przedstawiciele:
T. Tzara, F. Picabia, M. Duchamp, H. Arp, M. Ernst, K. Schwitters.

23 SURREALIZM

24 SURREALIZM Surrealizm nie jest nowym czy łatwiejszym środkiem ekspresji ani nawet metafizyką poezji. Jest on środkiem całkowitego wyzwolenia umysłu i wszystkiego, co do niego podobne... Surrealizm nie jest formą poetycką. Jest krzykiem duszy, która zwraca się ku samej sobie i jest rozpaczliwie zdecydowana zniszczyć swe pęta. 27 stycznia 1925 zamieszczona w Nadeau A. Breton, Deklaracja z

25 André Breton

26 SYMBOLIZM

27 SYMBOLIZM Kierunek poetycki i w sztukach plastycznych, powstały we Francji i Belgii w drugiej połowie XIX wieku, jako reakcja na naturalizm. W poezji symboliści dążyli do wywołania nastroju nie poprzez efekty malarskie, jak parnasiści, ale poprzez rytm i muzykę wiersza.

28 FERNAND KHNOPFF

29 NAZWA KIERUNKU Po raz pierwszy nazwa symbolizm pojawiła się w 1886 r. w tytule manifestu programowego młodych poetów francuskich. Opublikował go w 1886 roku paryski dziennik "Le Figaro". Tytuł manifestu: "Las simbolisme". Nazwa bardzo szybko rozpowszechniła się w całej Europie. Z Francji do Belgii, Niemiec, Skandynawii oraz Polski. Gorącym zwolennikiem symbolizmu w Polsce był Zenon Przesmycki ( Miriam)

30 PRZEDSTAWICIELE KIERUNKU
Paul Ambroise Valery Fernand Khnopff Jacek Malczewski


Pobierz ppt "FUTURYZM To z Włoch rzucamy w świat ten nasz manifest gwałtowności niszczycielskiej i podpalającej, którym ustanawiamy dziś Futuryzm, ponieważ chcemy uwolnić."

Podobne prezentacje


Reklamy Google