Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Sztuki Pięknej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Sztuki Pięknej"— Zapis prezentacji:

1 Historia Sztuki Pięknej
Autor: Barbara Wójcik

2 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
Od Autora Malarstwo, rzeźba, architektura jest nie tylko dziedziną sztuki ale także Tobą. Dzięki niej możesz wyrazić siebie, swoje emocje i uczucia. SZTUKA TO TY ! ! ! Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

3 ARCHITEKTURA, RZEŹBA, MALARSTWO
Architektura, rzeźba, malarstwo należą do sztuk plastycznych, wywołujących u odbiorcy wrażenie estetyczne. Architektura jest sztuką wznoszenia budowli w określonym kontekście kulturowym i technicznym. Rzeźbiarstwo jest sztuką tworzenia form trójwymiarowych . Malarstwo jest sztuką posługiwania się linią i barwą. Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

4 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
SZTUKA ROMAŃSKA Narodziła się na zacho-dzie Europy pod koniec X w. i trwała do XIII wieku włącznie. Budowle romańskie łączy jeden styl (masyw-ność, zestawienie prostych geometrycznych, wąskie okna) i wspólny duch, chociaż pojawiały się także formy lokalne, dając po-czątek różnym szkołom (normandzka, burgundzka). Katedra w Durham, Anglia Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

5 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
SZTUKA GOTYCKA Gotyk jest stylem artystycznym średniowiecznego Zachodu. Pojawił się w XII w., a w niektórych regionach przetrwał nawet do wieku XVI. Ślady gotyckich budowli (sakralnych i świeckich) odnajdujemy także w Polsce. Są to : kościół Mariacki, Sukiennice, Barbakan w Krako-wie, ratusze we Wrocławiu i Toruniu, zamek w Malborku. Katedra w Canterbury ,Anglia Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

6 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
RENESANS Renesans, to okres odnowy kulturowej i artystycznej, który rozpoczął się we Florencji w XV w. Na nowo odkrywano dorobek starożytności jej historię, klasyczne formy greckich i rzymskich autorów. Plac św. Piotra, Watykan Istotą renesansu stało się poszukiwanie klasycznej w kompozycji i zgodnie z naturą przedstawienie ciała ludzkiego. W architekturze głównymi elementami konstrukcyjnymi były: łuk półkolisty, kolumny arkadowe ,kopuła, stropy kasetonowe. Plac św .Piotra ,Watykan Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

7 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
BAROK Ten nowy styl w w dziejach sztuk pięknych zaistniał pod koniec XVI w. i trwał do połowy XVIII w. Nazwa stylu pochodzi od portugalskiego słowa barocco i oznacza perłę o nieregularnych kształtach. Wyzwaniem dla barokowych artystów na ziemiach polski były kościoły: św. Anny w Krakowie i Sakramentek w Warszawie. Bernini, fontanna dei Quattro Fiumi Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

8 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
KLASYCYZM W opozycji do zmysłowej sztuki baroku klasycyzm zaproponował ideały umiaru, rozumu, harmonii, symetrii i spokoju. Nurt klasycyzujący obecny był już w renesansie i baroku ale jako styl w pełni zaistniał dopiero w drugiej połowie XVIII w. W Polsce dla Stanisława Augusta Poniatowskiego –wielkiego mecenasa sztuki – Merlini zaprojektował Łazienki . Warszawa Łazienki Warszawa, Łazienki Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

9 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
ROMANTYZM Romantyzm był nurtem artystycznym, obejmującym zarówno sztuki plastyczne, jak i literaturę, teatr i muzykę. Jego początki sięgają wpraw-dzie końca XVIII w. Ale zwykło się przyjmować lata za ramy czasowe tego stylu. Tratwa Meduzy Teodor Gericault Tematyka większości obrazów inspirowana była historią nowoczesną oraz literaturą krajową Północy, z jej upodobaniami do fantastyki, makabry i tajemnic . Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

10 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
NEOKLASYCYZM Powszechnie uważa się go za drugą fazę klasycyzmu. Związany jest także ze stylem panowania Napo-leona Bonaparte i nosi nazwę empire. Wenus Canovy, Galleria Borghese, Rzym, Włochy W sztuce przełomu XVIII/XIX w. zaznaczył się większy wpływ kultury greckiej i rzymskiej. Dzięki wyprawie Napoleona do kraju piramid popularność zyskały motywy egipskie. Klasyczne dzieła stylu empire to: wnętrza pałacowe w Malmaison, świątynia sławy La Madeleine w Paryżu. Wenus Canovy, Galleria Borghese, Rzym, Włochy Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

11 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
REALIZM Realizm pojawił się najpierw się najpierw jako nurt w literaturze. Oficjalnym stylem w sztuce stal się dopiero ok r. Malarstwo odrzuciło wyszukiwanie, aluzyjne tematy, a wzory brało wprost z życia. Sztuka polska rozwijała się jako samoistna dziedzina życia narodowego. Zawdzięczmy to m.in. Janowi Matejce, który całą twór-czość o tematyce histo-rycznej poświęcił utrwaleniu na płótnie znaczących scen z życia narodu (np. Rejtan). Kolekcjoner rycin H. Daumiera Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

12 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
IMPRESJONIZM Impresjonizm narodził się w latach 70’ i 80’.XIX w .Jego nazwa pochodzi od tytułu obrazu Claude’a Moneta Impresja –wschód słońca eksponowanego na wystawie w paryskim atelier w 1874r. Ulubionymi motywami stały się sceny plenerowe, bale, kaba-rety zabawy w atmosferze radości, a nawet tematy społe-cznie negowane (nocne lokale, prostytutki). Rybacy brodzący - Leon Wyczółkowski Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

13 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
SYMBOLIZM Symboliści starali się nadać formie inny wymiar, wydobyć, co wewnętrzne i ukryte. Interesował ich świat ducha i wyobraźni. Kolorom przypisywali wartości emocjonalne . . Kobiety z Tahiti, obraz Paula Gauguina Niewielką wagę przywiązywano do techniki, do widza docierano poprzez symbole i alegorie. Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

14 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
EKSPRESJONIZM Nazwa ekspresjonizm powstała w latach 90-tych XIX w. Malarstwo ekspresyjne zerwało z realistycznym odtwarzaniem rzeczywistości nastawiając się na wyrażenie emocji. Operowało swobodnie kolorem, nie bawiąc się w rysunek, proporcje har-monię. W Polsce tendencje ekspresjo - nistyczne wystąpiły w malarstwie Stanislawa Ignacego Witkiewicza. Droga z Cyprysem i Gwiazdą – 1890 Vincenta Van Gogha Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

15 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
KUBIZM W1908 krytyk L. Vauxelles oceniając pejzaże Braque’a odznaczające się geometrycznym uproszczeniem, napi-sał, że artysta sprowadza wszystko do kubów ( z łac. cubus- sześcian, kostka). W następnym roku recenzent użył pod jego adresem ironicznego określenia kubista. Termin ten wszedł do powszechnego użycia w 1911 r. Panny z Avignon, Pablo Picasso W1912 r. kubiści wprowadzili do obrazu elementy gotowe – wycinanki z gazet, tapety, szkło, piasek. Tak powstał collage. Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

16 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
FOWIZM Fowizm (z franc. Fauve-bestia) – francuski ruch malarski początku XX w., zawdzięcza swoją nazwę krytykowi Louisowi Vauxcelles. Fowizm trwał krótko, bo zaledwie dwa lata. Fowizm jako reakcja na impresjonizm i symbolizm po 1907 roku przestał istnieć. czerwone drzewa Maurice de Vlaminck Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

17 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
FUTURYZM Futuryzm stworzył włoski poeta Filip Marinetti. Nazwa kierunku pojawiła się w pierwszym manifeście opublikowanym w paryskim Le Figaro w 1909 r. Artysta nawoływał do tworzenia sztuki odzwierciedlającej świat współczesny. Pierwsza wystawa futurystów odbyła się w 1912r. w Paryżu. Ruch futurystyczny popularyzowany w wielu krajach (m.in. w Rosji i w Polsce ). Wygasł ok. 1919r. Akt schodzący po schodach Marcel Duchamp Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

18 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
SECESJA Secesja była stylem przemysłu artystycznego, grafiki, druku, mebli, stroju, teatru i zabaw. Wymyślili ją rzeźbiarze, złotnicy, ceramicy a przede wszystkim proje-ktanci plakatów. Artyści wykorzystywali różne materiały drewno, szkło, kute żelazo, porcelanę, brąz i kamień. Sagrada Familia wg. projektu Gaudiego, Barcelona, Hiszpania Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

19 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
ABSTRAKCJONIZM Od początku zaznaczyły się dwa kierunki nowoczesnej abstrakcji : abstrakcjonizm ekspresyjny (liryczny) i abstrak- cjonizm geometryczny . Piet Mondrian Kompozycja W 1910r. pierwszy obraz abstrakcyjny, gdzie pominięte zostały wszelkie odniesienia do świata rzeczywistego. Piet Mondrian Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

20 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
SUBREALIZM Surrealizm był początkowo ruchem literackim. W ramy manifestu ujął go francuski poeta i teoretyk Andre Breton ( 1924 r.). Cenili rysunki dzieci, sztukę umysłowo chorych i prace nie wyszkolonych amatorów . Salvador Dali malował nierealne wizje z drobiazgowym realizmem, dzięki czemu obraz uzyskał nastrój wielkiego niepokoju . Autor określił swoje dzieła jako „ręcznie malowane fotografie snów”. Kobieta i ptak, Joan Miró, Park Joana Miró, Barcelona, Hiszpania Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

21 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
POSTIMPRESJONIZM Postimpresjonizm nigdy nie był ruchem artystycznym. Nawet jego reprezentanci nie znali tego określenia ,gdyż pojawiło się dopiero po ich śmierci. Postimpresjoniści działający pod koniec XIX w. pragnęli wyzwolić dzieło od bezpośredniej zależności od natury. Z jednej strony malarstwo miało przekazywać koncepcje intelektualne twórcy, z drugiej strony wywoływać przeżycia i emocje. Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

22 POP-ART - MINIMAL ART – SZTUKA KONCEPTUALNA
Gdy w latach 60 XX w. wzrosło zainteresowanie twórców życiem codziennym w Anglii i USA narodził się pop -art. (od popular art. – sztuka mieszkańców miast). Pragnął on uchodzić za sztukę popularną, bezosobową, królujące w świecie potoczności . Pop-artyści zrobili z przedmiotów codziennego użytku wzorce estetyczne . Pop Art - Andy Warhol, 1962 Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c Akademia Sztuk Pięknych Barbara Wójcik

23 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
BIBLIOGRAFIA Tapeta w tle „Encyklopedia dla dociekliwych” [zdjęcia Łazienek i Bazyliki św. Piotra] [zdjęcia kobieta z ptakiem ,oraz Sagrada Familia] [Piet Mondrian Kompozycja] [Kobiety z Tahiti ,obraz Paula Gauguina] Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

24 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
BIBLIOGRAFIA [Akt schodzący po schodach Marcel Duchamp] ["Pejzaż z czerwonymi drzewami" - Maurice Vlaminck] [Panny z Avignon, Pablo Picasso] [Droga z Cyprysem i Gwiazdą – 1890 Vincenta Van Gogha ] [Katedra w Canterbury ,Anglia] l Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

25 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
BIBLIOGRAFIA [Bernini, fontanna dei Quattro Fiumi] [Rybacy brodzący] [Tratwa meduzy] [Wenus Canovy, Galleria Borghese,] [ Kolekcjoner rycin] Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c

26 Wykonała : Barbara Wójcik
Koniec Wykonała : Barbara Wójcik

27 Historia Sztuki Pięknej - Barbara Wójcik klasa II c
TO NAPRAWDĘ JUŻ KONIEC Historia Sztuki Pięknej Barbara Wójcik klasa II c


Pobierz ppt "Historia Sztuki Pięknej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google