Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy kraków, 1 października 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy kraków, 1 października 2013."— Zapis prezentacji:

1 obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy kraków, 1 października 2013

2 agenda __________________________________________________________________________________________________________ wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie usług drogą elektroniczną

3 wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________________ autoprezentacja rozpoczęcie działalności gospodarczej rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych pozwolenia, rezerwacje, koncesje rynek regulowany obowiązki cywilnoprawne obowiązki administracyjnoprawne uke, uokik, sądy powszechne, sokik

4 obowiązki cywilnoprawne __________________________________________________________________________________________________________ wzorzec umowy (art. 384 i nast. Kc) -wzorzec = treść umowy -doręczenie przed / w trakcie -udostępnienie, utrwalenie elektronicznego -interpretacja contra proferentem -sprzeczność z umową wzorzec vs. umowa forma umowy

5 konsumenci __________________________________________________________________________________________________________ konsument (art. 22 1 Kc): „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” niedozwolone klauzule umowne: -sprzeczność z dobrymi obyczajami -rażące naruszenie interesów konsumenta -główne świadczenia stron sformułowane jednoznaczne -indywidualnie uzgodnione -otwarta lista typowych klauzul brak związania

6 konsumenci ii __________________________________________________________________________________________________________ tryb kwestionowania legitymacja procesowa czynna kontrola abstrakcyjna lista klauzul abuzywnych uokik umowy zawierane na odległość -zgoda konsumenta -odstąpienie 10 dni z wyjątkami -zakaz opłaty z góry naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

7 usługi telekomunikacyjne __________________________________________________________________________________________________________ zakres modyfikacji wobec Kc -forma umowy -treść umowy: okres obowiązywania i rozwiązanie, jakość usługi, reklamacje, odpowiedzialność, informacje (rozwiązywanie sporów, cennik, zagrożenia, reklamacje, funkcjonalność usługi) – kontrola uke -konsument max. 24 miesiące -potwierdzenie zmiany usługi i konsekwencja braku potwierdzenia -przystąpienie do wykonywania usługi wg zmienionych warunków możliwość uzależnienia zawarcia umowy od: -dokumenty potwierdzające możliwość wykonania / wiarygodność finansowa -zakaz: dodatkowych informacji, uzależnienia od niezawierania z innym dostawcą

8 usługi telekomunikacyjne i __________________________________________________________________________________________________________ odpowiedzialność -odpowiedzialność przedsiębiorcy 1/15 + 1/30 za dzień -art. 57 ust. 6 – wysokość roszczenia reklamacja, później sąd mediacja, sąd polubowny przy uke

9 usługi telekomunikacyjne ii __________________________________________________________________________________________________________ wypowiedzenie umowy w razie jej zmiany ( wyłączenie art. 57 ust. 6, chyba że zmiana prawa / usunięcie klauzuli abuzywnej / decyzja uke ) regulamin -dopuszczalny zakres regulacji poza umową -sytuacje braku umowy -publikacja cennik: -opusty, pakiety cenowe -publikacja i doręczenie

10 usługi telekomunikacyjne iii __________________________________________________________________________________________________________ obowiązki informacyjne: -jakość usług -usługi o podwyższonej opłacie -sposoby informowania o taryfach -blokowanie usług obn / osa (stacjonarne): indywidualne i krajowe przenoszenie numerów -geograficzne (wg obszaru) -pomiędzy operatorami (opłata, 1 doba, odszkodowanie)

11 prawo telekomunikacyjne iv __________________________________________________________________________________________________________ numery alarmowe -telefoniczne i sms -112, 997, 998, 999 i inne -lokalizacja zakończenia sieci: mobilne / stacjonarne blokada nadużyć – nakaz uke usługa powszechna

12 prawo telekomunikacyjne v __________________________________________________________________________________________________________ infrastruktura telekomunikacyjna -specyfikacja zakończenia sieci / interfejsu -dostęp do infrastruktury/ nieruchomości / budynku wymagania dla urządzeń -o systemie oceny zgodności -o kompatybilności elektromagnetycznej tajemnica telekomunikacyjna (użytkownik, treść, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o próbach połączenia) ochrona danych osobowych

13 prawo telekomunikacyjne vi __________________________________________________________________________________________________________ bezpieczeństwo i integralność: -sieci, usług, przekazu -informowanie uke / enisa, projekt dyrektywy nis -eliminacje zagrożeń, przerwanie i ograniczenie usługi obronność i bezpieczeństwo państwa -sytuacje szczególnych zagrożeń / plan ciągłości świadczenia usług -nieodpłatne udostępnianie urządzeń -warunki dostępu i utrwalania / retencja danych 12 miesięcy decyzje prezesa uke: -utrzymanie ciągłości lub odtwarzania -ograniczenie usług / eksploatacji sieci -nieodpłatne świadczenie usług aparatów publicznych

14 prawo telekomunikacyjne vii __________________________________________________________________________________________________________ cookies: -miejsce regulacji -rodzaje: trwałe / sesyjne; operator strony / os. trzecia; zgoda / brak zgody -obowiązki informacyjne -zgoda a ustawienia urządzenia / usługi -sposób obrony -konsekwencje

15 prawo telekomunikacyjne viii __________________________________________________________________________________________________________ pozycja rynkowa analiza: -rynek właściwy -pozycja znacząca = dominacja -wyznaczenie przedsiębiorcy -nałożenie obowiązków regulacyjnych decyzja prezesa uke -opinia uokik

16 prawo telekomunikacyjne ix __________________________________________________________________________________________________________ dostęp -obowiązek negocjacji: połączenie / dostęp -wniosek o zakończenie max. 90 dni -decyzja nt. warunków współpracy / rozstrzygnięcia sporu inne obowiązki w decyzjach uke: -informacja -równe traktowanie -rachunkowość regulacyjna -kalkulacja kosztów -oferta ramowa -rozdział funkcjonalny

17 megaustawa __________________________________________________________________________________________________________ uprawnienia podmiotów publicznych współkorzystanie z infrastruktury w umowie dostęp -art. 30 – telekomunikacja na nieruchomości -art. 33 – telekomunikacja poza nieruchomością -art. 139 pt – przedsiębiorcy telekomunikacyjni organy właściwe odrębna własność i inne prawa rzeczowe do włókna

18 usługi elektroniczne __________________________________________________________________________________________________________ informacja: -adres poczty elektronicznej, nazwa, siedziba, zezwolenia, uprawnienia -zagrożenia / funkcja i cel oprogramowania (cookies) regulamin bezpieczeństwo transakcji rozpoczęcie – zakończenie informacja handlowa a spam odpowiedzialność stopniowana ochrona danych osobowych

19 kary __________________________________________________________________________________________________________ 32 tytuły kar w prawie telekomunikacyjnym 3% przychodu 300% kierownik, zarząd grzywna – usługi elektroniczne

20 a.piechocki@kochanski.pl


Pobierz ppt "Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy kraków, 1 października 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google