Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych
artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych kraków, 1 października 2013

2 agenda __________________________________________________________________________________________________________ wprowadzenie prawo cywilne prawo telekomunikacyjne megaustawa świadczenie usług drogą elektroniczną

3 wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________________ autoprezentacja rozpoczęcie działalności gospodarczej rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych pozwolenia, rezerwacje, koncesje rynek regulowany obowiązki cywilnoprawne obowiązki administracyjnoprawne uke, uokik, sądy powszechne, sokik

4 obowiązki cywilnoprawne __________________________________________________________________________________________________________ wzorzec umowy (art. 384 i nast. Kc) wzorzec = treść umowy doręczenie przed / w trakcie udostępnienie, utrwalenie elektronicznego interpretacja contra proferentem sprzeczność z umową wzorzec vs. umowa forma umowy

5 konsumenci __________________________________________________________________________________________________________ konsument (art. 221 Kc): „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” niedozwolone klauzule umowne: sprzeczność z dobrymi obyczajami rażące naruszenie interesów konsumenta główne świadczenia stron sformułowane jednoznaczne indywidualnie uzgodnione otwarta lista typowych klauzul brak związania

6 konsumenci ii __________________________________________________________________________________________________________ tryb kwestionowania legitymacja procesowa czynna kontrola abstrakcyjna lista klauzul abuzywnych uokik umowy zawierane na odległość zgoda konsumenta odstąpienie 10 dni z wyjątkami zakaz opłaty z góry naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

7 usługi telekomunikacyjne __________________________________________________________________________________________________________ zakres modyfikacji wobec Kc forma umowy treść umowy: okres obowiązywania i rozwiązanie, jakość usługi, reklamacje, odpowiedzialność, informacje (rozwiązywanie sporów, cennik, zagrożenia, reklamacje, funkcjonalność usługi) – kontrola uke konsument max. 24 miesiące potwierdzenie zmiany usługi i konsekwencja braku potwierdzenia przystąpienie do wykonywania usługi wg zmienionych warunków możliwość uzależnienia zawarcia umowy od: dokumenty potwierdzające możliwość wykonania / wiarygodność finansowa zakaz: dodatkowych informacji, uzależnienia od niezawierania z innym dostawcą

8 usługi telekomunikacyjne i __________________________________________________________________________________________________________ odpowiedzialność odpowiedzialność przedsiębiorcy 1/15 + 1/30 za dzień art. 57 ust. 6 – wysokość roszczenia reklamacja, później sąd mediacja, sąd polubowny przy uke

9 usługi telekomunikacyjne ii __________________________________________________________________________________________________________ wypowiedzenie umowy w razie jej zmiany (wyłączenie art. 57 ust. 6, chyba że zmiana prawa / usunięcie klauzuli abuzywnej / decyzja uke) regulamin dopuszczalny zakres regulacji poza umową sytuacje braku umowy publikacja cennik: opusty, pakiety cenowe publikacja i doręczenie

10 usługi telekomunikacyjne iii __________________________________________________________________________________________________________ obowiązki informacyjne: jakość usług usługi o podwyższonej opłacie sposoby informowania o taryfach blokowanie usług obn / osa (stacjonarne): indywidualne i krajowe przenoszenie numerów geograficzne (wg obszaru) pomiędzy operatorami (opłata, 1 doba, odszkodowanie)

11 prawo telekomunikacyjne iv __________________________________________________________________________________________________________ numery alarmowe telefoniczne i sms 112, 997, 998, 999 i inne lokalizacja zakończenia sieci: mobilne / stacjonarne blokada nadużyć – nakaz uke usługa powszechna

12 prawo telekomunikacyjne v __________________________________________________________________________________________________________ infrastruktura telekomunikacyjna specyfikacja zakończenia sieci / interfejsu dostęp do infrastruktury/ nieruchomości / budynku wymagania dla urządzeń o systemie oceny zgodności o kompatybilności elektromagnetycznej tajemnica telekomunikacyjna (użytkownik, treść, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o próbach połączenia) ochrona danych osobowych

13 prawo telekomunikacyjne vi __________________________________________________________________________________________________________ bezpieczeństwo i integralność: sieci, usług, przekazu informowanie uke / enisa, projekt dyrektywy nis eliminacje zagrożeń, przerwanie i ograniczenie usługi obronność i bezpieczeństwo państwa sytuacje szczególnych zagrożeń / plan ciągłości świadczenia usług nieodpłatne udostępnianie urządzeń warunki dostępu i utrwalania / retencja danych 12 miesięcy decyzje prezesa uke: utrzymanie ciągłości lub odtwarzania ograniczenie usług / eksploatacji sieci nieodpłatne świadczenie usług aparatów publicznych

14 prawo telekomunikacyjne vii __________________________________________________________________________________________________________ cookies: miejsce regulacji rodzaje: trwałe / sesyjne; operator strony / os. trzecia; zgoda / brak zgody obowiązki informacyjne zgoda a ustawienia urządzenia / usługi sposób obrony konsekwencje

15 prawo telekomunikacyjne viii __________________________________________________________________________________________________________ pozycja rynkowa analiza: rynek właściwy pozycja znacząca = dominacja wyznaczenie przedsiębiorcy nałożenie obowiązków regulacyjnych decyzja prezesa uke opinia uokik

16 prawo telekomunikacyjne ix __________________________________________________________________________________________________________ dostęp obowiązek negocjacji: połączenie / dostęp wniosek o zakończenie max. 90 dni decyzja nt. warunków współpracy / rozstrzygnięcia sporu inne obowiązki w decyzjach uke: informacja równe traktowanie rachunkowość regulacyjna kalkulacja kosztów oferta ramowa rozdział funkcjonalny

17 megaustawa __________________________________________________________________________________________________________ uprawnienia podmiotów publicznych współkorzystanie z infrastruktury w umowie dostęp art. 30 – telekomunikacja na nieruchomości art. 33 – telekomunikacja poza nieruchomością art. 139 pt – przedsiębiorcy telekomunikacyjni organy właściwe odrębna własność i inne prawa rzeczowe do włókna

18 usługi elektroniczne __________________________________________________________________________________________________________ informacja: adres poczty elektronicznej, nazwa, siedziba, zezwolenia, uprawnienia zagrożenia / funkcja i cel oprogramowania (cookies) regulamin bezpieczeństwo transakcji rozpoczęcie – zakończenie informacja handlowa a spam odpowiedzialność stopniowana ochrona danych osobowych

19 kary __________________________________________________________________________________________________________ 32 tytuły kar w prawie telekomunikacyjnym 3% przychodu 300% kierownik, zarząd grzywna – usługi elektroniczne

20


Pobierz ppt "obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google