Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rynek obligacji 2015 Opole, 10.02.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rynek obligacji 2015 Opole, 10.02.2015."— Zapis prezentacji:

1 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rynek obligacji 2015 Opole, 10.02.2015

2 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 PODSTAWY PRAWNE Podstawy prawne emisji obligacji: 1. Uchwała Rady Gminy / Powiatu w sprawie emisji obligacji 2. Ustawa o obligacjach – uwaga: nowa ustawa obowiązuje od 01.lipca 2015 3. Emisja niepubliczna – organizatorem emisji jest BGK, a inwestorem finansującym samorządy – nabywcą obligacji: Bank lub ewentualnie wybrany inwestor 4. Obligacje samorządowe nie wymagają zabezpieczenia Pozostałe warunki formalne:  przygotowanie dokumentacji prawnej i finansowej (wystandaryzowane wzorce bankowe),  pozytywna ocena zdolności kredytowej samorządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 2

3 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 DOKUMENTACJA Umowy i dokumentacja emisji obligacji samorządowych są proste. Przygotowuje Bank. Nie ma np. prospektów emisyjnych. Przekonanie o „skomplikowaniu papierów” jest mylne. Dokumentacja jest zgodna z przepisami dot. emisji, ale nie nadmiernie rozbudowana. 3

4 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 4 OBLIGACJE: CEL FINASOWANIA W PRAKTYCE Znacząca większość środków pozyskanych z emisji obligacji jest przeznaczana na finansowanie inwestycji samorządów. Częste emisje na refinansowanie, tj. dostosowanie wskaźników zadłużenia do wymogów art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

5 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 OBLIGACJE: MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA i STANDARD RYNKOWY 5 Oprocentowanie – WIBOR 6M + marża (w zależności od ryzyka kredytowego, okresu zapadalności oraz celu emisji); odsetki półroczne Kwoty finansowania (kwoty emisji): Wartość emisji min. ok. 5 mln zł. Niższe kwoty – raczej sytuacje wyjątkowe – ale jak najbardziej możliwe. Terminy spłaty zobowiązań (terminy wykupu obligacji): Standardowo od 3 do 8 lat. Małe gminy – nie więcej niż ok. 10 lat. Duże miasta: możliwe do 15 lat. (Uzależnione od akceptacji terminu finansowania). Minimalna wartość serii obligacji: 1 mln PLN, dopuszczalne 500 tys. PLN, serie 100 – 200 tys. PLN nie są przez banki preferowane.

6 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 OBLIGACJE: przygotowanie przyszłej transakcji 6 JST – prosimy o konsultowanie planowanych emisji z Bankiem – omówimy każdy planowany przypadek Bank/banki pewnych oczekiwanych warunków emisji nie akceptują. Nie wszystkie rozwiązania są zgodne ze standardem Nie wszystkie informacje z mediów, internetu, dawnych emisji, są obecnymi warunkami emisji obligacji komunalnych

7 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 OBLIGACJE: „refinansowanie” 7 Zgodnie z przepisami i interpretacją RIO – wykazane w przychodach i rozchodach Problem „przekroczenia” wskaźnika limitu obsługi długu Możemy „rolować” wcześniejsze emisje w BGK – pod warunkiem powyższego

8 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 OBLIGACJE: środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego 8 decyzje kredytowe Banku – standardowe Kwalifikacja do środków EBI – wymagana decyzja Umowa wzbogacona o klauzule i zapisy dot. EBI Projekty / środki z EBI – dopasowane do pojedynczych emisji (do danych serii obligacji)

9 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – KORZYŚCI DLA EMITENTA 9  łatwość i szybkość pozyskania środków – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j)  brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji; obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK  dokumentacja wystandaryzowana, prosta i skuteczna  brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń

10 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 OBLIGACJE KOMUNALNE NA INWESTYCJE: 10  dla samorządów  szybkie efektywne finansowanie  współfinansowanie projektów unijnych BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:  emisje obligacji dla samorządów z całego kraju – 203 emisje  ponad 2,4 mld zł zapewnionego finansowania dla samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych

11 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Współpraca ze strony BGK – obligacje komunalne 11 Oddział BGK w Opolu – doradcy samorządów: Katarzyna Olejarz Marcin Saładziak Jarosław Wach Dyrektor Krzysztof Kucmin „…na kłopoty bednarski….”tel. 22 522 92 07 Dep. Zarządzania Sprzedażą, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa

12 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Ogólne informacje o Banku Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa, Polska tel.: +48 22 596 58 81, 801 66 76 55; fax: 22 627 03 78 email: bgk@bgk.com.pl http://www.bgk.com.pl więcej o Banku : http://www.bgk.com.pl/o-banku


Pobierz ppt "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rynek obligacji 2015 Opole, 10.02.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google