Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mirosława Mierczyk-Sawicka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mirosława Mierczyk-Sawicka"— Zapis prezentacji:

1 Mirosława Mierczyk-Sawicka
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ Katowice

2 Sieć Natura 2000 w województwie śląskim
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: 5 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: 36 Obszary proponowane: 5 Łączna pow. obszarów ptasich 62409,8 ha (% pokrycia 5,067) Łączna pow. obszarów siedliskowych 91466 ha (% pokrycia 7,426)

3 Pierwszy wyznaczony obszar Natura 2000
Sieć Natura 2000 w województwie śląskim Pierwszy wyznaczony obszar Natura 2000 DOLINA GÓRNEJ WISŁY

4 Największy obszar Natura 2000
Sieć Natura 2000 w województwie śląskim Największy obszar Natura 2000 BESKID ŻYWIECKI pow ,1 ha

5 OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA OSTOJA ŚRODKOWOJURAJSKA
Sieć Natura 2000 w województwie śląskim Bogactwo Jury Krakowsko-Częstochowskiej OSTOJA OLSZTYŃSKO-MIROWSKA OSTOJA ZŁOTOPOTOCKA OSTOJA KROCZYCKA OSTOJA ŚRODKOWOJURAJSKA

6 TARNOGÓRSKO-BYTOMSKIE
Sieć Natura 2000 w województwie śląskim Po eksploatacji górniczej … PODZIEMIA TARNOGÓRSKO-BYTOMSKIE

7 KOŚCIÓŁ W GÓRKACH WIELKICH KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH
Sieć Natura 2000 w województwie śląskim W obiektach budowlanych PIERŚCIEC KOŚCIÓŁ W GÓRKACH WIELKICH KOŚCIÓŁ W RADZIECHOWACH

8 Obszar ochrony, a nie obszar chroniony
Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki na nim. Z drugiej strony, ograniczenia oraz działania ochronne, niezbędne dla ochrony obszaru, mogą wykraczać poza jego granice.

9 Ochrona celowościowa, a nie system zakazów
Nie ma żadnych z góry narzuconych zakazów. Na każdym z obszarów należy indywidualnie zastosować środki (w tym regulacje planistyczne, zakazy i działania ochronne) takie i tylko takie, by osiągnąć cel ochrony

10 Zakaz zakazywania W żaden sposób nie są ograniczane plany, przedsięwzięcia ani działania, które nie wpływają negatywnie na obszar z punktu widzenia celów jego ochrony

11 Obowiązek analizowania
Każdy plan, przedsięwzięcie lub działanie (zlokalizowane również poza obszarem) musi być rozważone pod kątem wpływu na obszar, z punktu widzenia celów jego ochrony

12 Obowiązek analizowania
Zarówno oddzielnie jak i w powiązaniu z innymi planami i przedsięwzięciami Z punktu widzenia celów ochrony obszaru Zasada przezorności Nie tylko oddziaływanie samej rozważanej inwestycji, ale także jej oddziaływanie rozpatrywane w połączeniu z innymi – istniejącymi, projektowanymi lub planowanymi – przedsięwzięciami. Nie tylko oddziaływanie na siedliska i gatunki odniesione do ich stanu obecnego, ale także oddziaływanie na możliwości ich ochrony - szanse osiągnięcia właściwego stanu ochrony w przyszłości. Nie rozwiane wątpliwości muszą być interpretowane na korzyść środowiska, a nie na korzyść inwestycji. Zezwolenie na inwestycję wymaga rozwiania wszystkich racjonalnych wątpliwości, że mogłaby ona mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000.

13 Natura 2000 a inwestycje = kłopoty?
NIE – jeśli inwestycja nie szkodzi przyrodzie; jest dobrze zaprojektowana – z pełnym poszanowaniem środowiska i przyrody TAK – jeżeli inwestycja jest źle zaprojektowana, a śro-dowisko potraktowano lekceważąco Natura 2000 to nie blokada rozwoju i inwestycji, ale filtr oddzielający inwestycje dobrze zaplanowane od źle zaplanowanych

14 Inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
Autostrada A1 Pyrzowice - Sośnica odcinek: Piekary Śląskie - Maciejów w dwóch miejscach na terenie miasta Bytom przebiega przez obszar Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”

15 Inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

16 Klucz do sukcesu Dialog wszystkich zainteresowanych


Pobierz ppt "Mirosława Mierczyk-Sawicka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google