Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III oś projekty przeciwpowodziowe Tomasz Kaler Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydział Monitorowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III oś projekty przeciwpowodziowe Tomasz Kaler Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydział Monitorowania."— Zapis prezentacji:

1 III oś projekty przeciwpowodziowe Tomasz Kaler Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydział Monitorowania Realizacji Projektów Adres: ul. Wawelska 52/ Warszawa telefon: fax:

2 Dwa problemy 1) Nierzetelne rozpatrzenie w ocenach środowiskowych wpływu na Naturę projektów przeciwpowodziowych, 2) Zmiana prawa wodnego w marcu 2011 r. – zmieniła ustawę ooś - w raporcie ma być informacja o stanie wód – beneficjenci nie wiedzą jak przeprowadzić ocenę ooś dla wód - stanu – badanie zgodności inwestycji w kontekście art. 4 i 7 RDW

3 Trzy niskiej jakości decyzje - inwestycje realizowane na rzekach na terenach Natura 2000 Inwestycje realizowane przez Zarządy Melioracji Wodnych Duże spektrum inwestycji - Wały, jaz, zbiorniki retencyjne

4 Zestawienie tych projektów i decyzji 1) rzeki na terenach Natura 2000 Decyzje środowiskowe dla Regi, Parsęty 2) r. GDOŚ wydał decyzje w sprawie odwołania od decyzji RDOŚ w Katowice 3) Nasze doświadczenie - wydaje się, że sukcesem będzie aby ocena była, a później przyjdzie czas na jakość

5 Zalecany sposób postępowania Praktyka: raport musi odnosić się konkretnych zagadnień Nic nie stoi na przeszkodzie aby: 1) Wykonać prawidłową, rzetelną inwentaryzację przyrodniczą 2) Dokonać charakterystyki fizyko – chemicznej cieku 3) Uwzględnić wpływ inwestycji na zmianę stosunków wodnych, ilości przepływ,, szybkości, natlenienia wody, zmiany gatunków, migracji, 4)Dokonać analiza wariantów – można kwestionować nawet zasadność wałów na rzecz innych - tworzenie wałów w jednym miejscu powoduje skutki rozlania rzeki w drugim 5) Narzędzia - model hydrauliczny, weryfikacja eksperta przyrodnika To na pewno zanim wyjaśnią się wątpliwości w sprawie oceny stanu wód w ramach zgodności inwestycji w kontekście art. 4 i 7 RDW oraz dyrektywy siedliskowej i ptasiej

6 Zastrzeżenia do decyzji możliwe zastrzeżenia ze strony KE (w trakcie ewentualnej kontroli) możliwe zastrzeżenia ze strony KE (w trakcie ewentualnej kontroli) mogą wzbudzić uzyskane przez Wnioskodawcę decyzje środowiskowe z uwagi na mogą wzbudzić uzyskane przez Wnioskodawcę decyzje środowiskowe z uwagi na bardzo ogólnikowe zapisy w zakresie określania środowiskowych uwarunkowań planowanych inwestycji w odniesieniu do warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym

7 Zastrzeżenia do decyzji – zapisy w większości decyzji zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny. – zapisy w większości decyzji zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny. W decyzji środowiskowej nie należy - odwoływać się do zapisów innych dokumentów, - powoływać się na ogólną zgodność z przepisami prawa – prawidłowa forma decyzji wymaga konkretnych zapisów posługujących się wskaźnikami, parametrami, opisami fizycznych warunków realizacji przedsięwzięcia). - powoływać się na ogólną zgodność z przepisami prawa – prawidłowa forma decyzji wymaga konkretnych zapisów posługujących się wskaźnikami, parametrami, opisami fizycznych warunków realizacji przedsięwzięcia).

8 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym organ odwołuje się jedynie do konieczności zapewnienia / dotrzymania obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska. W decyzji powinny zostać wskazane jednoznacznie wytyczne (np. wskazanie materiałów koniecznych do zastosowania w trakcie realizacji) konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

9 brak odniesienia się do możliwości brak odniesienia się do możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia wpływ przepływu w rzece np. 12m 3 /s na ciek wodny (jego florę i faunę). wpływ przepływu w rzece np. 12m 3 /s na ciek wodny (jego florę i faunę).

10 w decyzji środowiskowej oraz w postanowieniu kończącym screening brak jest odniesienia się do kwestii oddziaływań skumulowanych w decyzji środowiskowej oraz w postanowieniu kończącym screening brak jest odniesienia się do kwestii oddziaływań skumulowanych można domniemać, iż wystąpi oddziaływanie skumulowane już na etapie realizacji – większość prac prowadzona będzie w tym samym terminie z uwagi na ograniczenia w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć wynikające ze specyfiki obszarów Natura 2000 w obrębie których planowane jest przedsięwzięcie). można domniemać, iż wystąpi oddziaływanie skumulowane już na etapie realizacji – większość prac prowadzona będzie w tym samym terminie z uwagi na ograniczenia w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć wynikające ze specyfiki obszarów Natura 2000 w obrębie których planowane jest przedsięwzięcie).

11 Decyzja środowiskowa nie zawiera informacji o potencjalnym wpływie na cele, przedmiot ochrony czy integralność obszarów: Decyzja środowiskowa nie zawiera informacji o potencjalnym wpływie na cele, przedmiot ochrony czy integralność obszarów:

12 Decyzja 1 Inwestycja : ciek wodny Uchybienia: 1) Słaba inwentaryzacja 2) Substancje latalne

13

14 Wydana przez Burmistrza Miasta Trzebiatowa r. – inwestycja ciek wodnyWydana przez Burmistrza Miasta Trzebiatowa r. – inwestycja ciek wodny Rzeka Rega – Trzebiatów – Mrzeżyno. Etap II, zadanie 2 – Kanał Ulgi. Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km do rzeki Sarni.Rzeka Rega – Trzebiatów – Mrzeżyno. Etap II, zadanie 2 – Kanał Ulgi. Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km do rzeki Sarni.

15 Regą odbywa się wędrówkawędrówka troci wędrownej na tarło i dlatego odgrywa ona rolę ważnego korytarza ekologicznego troci wędrownejtarłokorytarza ekologicznego wędrówkatroci wędrownejtarłokorytarza ekologicznego jedną z nielicznych polskich rzek, do których wpływają łososie na tarło. – też pstrąg łososietarłołososietarło

16 Brak konkretów

17

18

19

20

21 Słaba inwentaryzacja

22 Słabe uzasadnienie wariantu

23 Specjalista od przyrody a zagadnienia techniczne

24 Decyzja 2 -Brak identyfikacji cennych wartości przyrodniczych -5 – żle a to naturowa rzeka -6 - jakie prace -7 – żle -8 – deklaracja żle – brak konkretnej techniki -Brak odniesienia do naturowej -Z uzasadnienia – z raportu powinno wynikać, że nie ma przeciwskazań wpływu negatywnego oczywiście z zabezpieczeniami a nie w uzasadnieniu zgoda pod warunkiem

25 Decyzja 2 16 czerwca 2008 r - urząd miasta i gminy KarlinoDecyzja 2 16 czerwca 2008 r - urząd miasta i gminy Karlino Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km – jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu.Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km – jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu. Siedliska doliny rzecznej Parsęty są objęte specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Dorzecze Parsęty".Siedliska doliny rzecznej Parsęty są objęte specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Dorzecze Parsęty".SiedliskaDorzecze ParsętySiedliskaDorzecze Parsęty

26

27 Brak identyfikacji cennych wartości przyrodniczych

28 to tzw. naturowa rzeka

29 jakie prace ? brak konkretnej techniki

30 Z uzasadnienia – z raportu powinno wynikać, że nie ma przeciwskazań i wpływu negatywnego oczywiście z zabezpieczeniami a nie w uzasadnieniu zgoda pod warunkiem

31 Jednocześnie odstąpiono od raportu !

32 Brak precyzji

33 Decyzja 3

34

35 żle pkt 3, 4, 5 –kardynalne błędyżle pkt 3, 4, 5 –kardynalne błędy A raport byłA raport był

36

37

38 A był raport

39

40

41


Pobierz ppt "III oś projekty przeciwpowodziowe Tomasz Kaler Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydział Monitorowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google