Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 62 747 47 09, kom. 505 13 37 09,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 62 747 47 09, kom. 505 13 37 09,"— Zapis prezentacji:

1 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

2

3

4

5 Tablica nr 1. Dorośli mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska według miejsca zamieszkania i płci, w populacji i próbie N =770 Spośród dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska na podstawie zbioru PESEL z dnia roku wylosowano reprezentatywną próbę N =1000. Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 770 efektywnych wywiadów ankietowych, w których została zachowana reprezentatywność populacji, co potwierdza rozkład próby według płci i miejsca zamieszkania w populacji i próbie.

6 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 1. Struktura próby według wieku i płci W tablicy nr 2 pokazano rozkłady zbioru populacji z analizowaną próbą ze względu na, wiek czyli jedną z głównych cech, na podstawie których z populacji wyodrębniono próbę. Analiza zaprezentowanych danych potwierdza trafność doboru próby. Zrealizowano tym samym założenie reprezentatywności próby, co upoważnia badaczy do wnioskowania statystycznego polegającego na uogólnianiu wyników otrzymanych na podstawie próby losowej na populację, z której próba została pobrana. Tablica nr 2. Porównanie rozkładu zbioru dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska z próbą, według grupy wiekowej

7 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według płci w populacji i próbie

8 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 3.1. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie  Kobieta  Mężczyzna

9 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 3.2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie  Kobieta  Mężczyzna

10 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 4. Struktura próby według płci i wykształcenia W kategorii osób z wykształceniem wyższym w rozkładach ze względu na płeć kobiety stanowiły 55,9% respondentów z tym wykształceniem. Kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn.

11 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 5. Struktura próby według miejsca zamieszkania, płci i wieku Miasto Wieś Na wsi zamieszkuje więcej (o 1,7 punktów procentowych) kobiet z przedziału wieku lata niż w mieście. Natomiast wśród mężczyzn w przedziale wieku 66 i więcej lat na wsi mieszka mniej (o 1,6 punktów procentowych) niż w mieście.

12 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 6. Struktura próby w grupach wiekowych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć W kategoriach miejsca zamieszkania ogółem wśród kobiet i mężczyzn nie występują znaczące różnice. Natomiast w grupie wiekowej lat występują większe różnice wśród kobiet niż wśród mężczyzn. KobietaMężczyzna

13 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 7. Kategoria społeczno-zawodowa próby według miejsca zamieszkania - miasto, wieś Miasto Wieś Największą grupę społeczno-zawodową stanowią emeryci i renciści (24,1%)

14 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 3. Struktura próby według płci i kategorii zawodowej Z rozkładu w kategorii zawodowej ze względu na płeć wynika, że do zawodów kobiecych można zaliczyć kategorie: pracownicy administracyjno-biurowi i gospodynie domowe. Natomiast do męskich zawodów zaliczyć można: robotników, rolników i prywatnych przedsiębiorców.

15 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 4. Struktura próby według kategorii zawodowej i miejsca zamieszkania Badania wykazały, iż w mieście mieszka więcej emerytów oraz nauczycieli, urzędników oraz pracowników wolnych zawodów niż na wsi.

16 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

17 Tablica nr 5. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania (częstości) Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania? 89,9% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania Wykres nr 8. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania

18 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 9. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według płci Płeć w sposób znaczący nie różnicuje stopnia zadowolenia z miejsca zamieszkania.

19 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 10. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania Mieszkańcy wsi deklarują, że są w niewielkim stopniu bardziej zadowoleni (o 0,9 punkty procentowe) z miejsca zamieszkania od mieszkańców miasta.

20 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 11. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według wykształcenia Najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania są respondenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (92,0%), a najmniej z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym ( 86,7%).

21 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 6. Zwolennicy i przeciwnicy opinii, czym gmina Środa Wielkopolska wyróżnia się pozytywnie na tle innych gmin województwa wielkopolskiego? Lp. Co wyróżnia gminę Środę Wielkopolska od innych gmin wielkopolskich? Zwolennicy opinii w % Przeciwnicy opinii w % Nie ma zdania w % 1 Dobre położenie komunikacyjne – przy drodze krajowej Poznań – Katowice oraz w małej odległości od autostrady A2 80,96,512,6 2 Kolej wąskotorowa 76,67,116,3 3 Bardzo atrakcyjna lokalizacja – blisko dużego rynku zbytu w aglomeracji poznańskiej 73,58,118,4 4 Duża ilość podmiotów gospodarczych w handlu i usługach 73,110,016,9 5 Pałac w Winnej Górze związanym z gen. J.H. Dąbrowskim 68,27,024,8 6 Czystość i estetyka miasta i wsi 66,518,215,3 7 Średzkie Sejmiki Kultury 64,88,127,1 8 Usługi komunalne spółek gminnych 62,112,925,0 9 Duża liczba prowadzonych inwestycji w gminie 55,812,331,9 10 Dobra sieć dróg gminnych i lokalnych 52,326,920,8 11 Niskie podatki od nieruchomości „Środa – wielkopolskie miasto niskich podatków” 52,29,138,7 80,9% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska uznało, że najbardziej wyróżnia ich gminę spośród innych gmin wielkopolskich dobre położenie komunikacyjne – przy drodze krajowej Poznań - Katowice oraz mała odległość od autostrady A2. Największe trudności sprawiła respondentom opinia, że gminę wyróżniają niskie podatki od nieruchomości (38,7%- „nie miało zdania”).

22 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 7. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska Lp. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie: Pozytywna w % Negatywna w % Trudno powiedzieć 1 Dostępu do placówek handlowych88,83,08,2 2 Dostępu do oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja i licea) 77,54,617,9 3 Placówek gastronomicznych75,65,718,7 4 Dostępu do sportu i rekreacji68,77,324,0 5 Jakości wody68,714,017,3 6 Kanalizacji sanitarnej67,912,319,8 7 Stanu środowiska naturalnego67,59,123,4 8 Układu komunikacyjnego miasta67,113,119,8 9 Dostępu do niepublicznej służby zdrowia (przychodnie, lekarze rodzinni) 66,811,421,8 10 Bezpieczeństwa mieszkańców66,811,222,1 11 Dostępu do kultury i rozrywki66,88,724,5 12 Czystości i estetyki64,99,225,9 13 Warunków mieszkaniowych64,010,825,2 14 Kanalizacji deszczowej56,614,229,2 15 Stanu ulic i chodników52,632,914,5 16 Opieki zdrowotnej (szpital)49,924,925,2 17 Opieki społecznej46,86,946,4 18 Bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy34,028,637,4 Analiza 18 obszarów życia społecznego, w których występuje wyraźna dominacja opinii pozytywnych nad negatywnymi, upoważnia do stwierdzenia, że mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zadowoleni z warunków życia w gminie.

23 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 12. Negatywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie: Respondenci oceniając warunki życia w gminie Środa Wielkopolska najwięcej negatywnych ocen przyznali stanowi ulic i chodników (32,9%).

24 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 13. Pozytywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie: Mieszkańcy gminy Środy Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni: z placówek handlowych (88,8%), dostępu do oświaty (77,5%) oraz placówek gastronomicznych (75,6%).

25 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

26 Wykres nr 14. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej Czy Pana/Pani zadaniem dobrze funkcjonuje Urząd Miejski w Środzie Wielkopolska? 64,4% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska dobrze ocenia pracę gminnej administracji samorządowej Wykres nr 15. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej według płci Mężczyźni (o 2,1 punktów procentowych) częściej od kobiet pozytywniej oceniają funkcjonowanie gminnej administracji samorządowej.

27 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 16. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej według wykształcenia W kategorii wykształcenia największe poparcie dla pozytywnej oceny funkcjonowania pracy gminnej administracji samorządowej wyrazili respondenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, najmniejsze z zasadniczym zawodowym. Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że w kategorii wykształcenia respondenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (32,6%) dokonali wyboru „nie mam zdania”. Wydaje się, że pozyskanie pozytywnej opinii o pracy samorządu na tym poziomie wykształcenia mieszkańców gminy, może znacznie wpłynąć na poprawienie wizerunku administracji samorządowej.

28 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 17. Ocena działalności Burmistrza Środy Wielkopolskiej 72,1% respondentów dobrze ocenia pracę Burmistrza.

29 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 18. Ocena działalności Burmistrza według miejsca zamieszkania Mieszkańcy miasta (76,2%) lepiej ( o 14,9 punktów procentowych) oceniają działalność Burmistrza od mieszkańców wsi (61,3%).

30 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 19. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy 55,4% respondentów nie potrafi ocenić współpracy Burmistrza i Rady Gminy, dlatego wybrali odpowiedź „nie mam zdania”, natomiast dobrze ocenia tą współpracę 40,2% ankietowanych.

31 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 20. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy według płci Kobiety lepiej (o 5,3 punkty procentowe) od mężczyzn oceniają płaszczyznę współpracy Burmistrza z Radą Gminy.

32 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 21. Ocena działalności Rady Miejskiej 37,2% respondentów dobrze ocenia pracę Rady Miejskiej, natomiast, aż 56,3% respondentów nie ma zdania na ten temat.

33 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 22. Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska brak wyboru wybór Miejska Biblioteka Publiczna brak wyboru wybór Usługi Komunalne brak wyboru wybór Ośrodek Kultury

34 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Kolejne jednostki organizacyjne gminy Środa WielkopolskaWybory w % 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. (MPECWiK) 63,6% 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji62,9% 6. Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach54,7% 7. Ośrodek Wsparcia pod nazwą "Gminna Świetlica Terapeutyczno- Wychowawcza" 47,4% 8. Ośrodek Pomocy Społecznej46,5% Tablica nr 8. Lista rankingowa opinii mieszkańców na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska Wybory w % 1. Miejska Biblioteka Publiczna71,6% 2. Usługi Komunalne70,7% 3. Ośrodek Kultury66,3% Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wysoko ocenili funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

35 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 23. Ocena funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej według miejsca zamieszkania Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej? Mieszkańcy miasta zdecydowanie lepiej (o 15,6 punktów procentowych) oceniają funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej od respondentów mieszkających na wsi.

36 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 24. Ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o.? Wykres nr 25. Ocena funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej? Wykres nr 26. Ocena funkcjonowania Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach?

37 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 27. Ocena funkcjonowania Ośrodka Wsparcia pod nazwą „Gminna Świetlica Terapeutyczno- Wychowawcza” Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Wsparcia pod nazwą "Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza" w Środzie Wielkopolskiej? Wykres nr 28. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej?

38 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 29. Czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej? 40,8% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu natomiast 8,8% nie zgodziło się z tym twierdzeniem. 50,4% respondentów nie potrafiła zająć stanowiska w sprawie oceny funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

39 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 30. Trzy najważniejsze pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat brak wyboru wybór Lepsze organizacja pracy, brak kolejek brak wyboru wybór Milsza obsługa klientów brak wyboru wybór Dobra informacja przy wejściu do Urzędu

40 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 9. Pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Najistotniejsze cechy wpływające na ocenę każdego Urzędu zostały zauważone przez respondentów: „lepsza organizacja pracy, brak kolejek”, „milsza obsługa klientów” i „ dobra informacja przy wejściu do Urzędu”. Rozkład wyborów respondentów wskazuje na prawidłowy kierunek kształtowania wizerunku Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów. N =314. Na dalszą część pytania odpowiedziały tylko te osoby, które uznały, iż w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego.

41 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 10. Trzy główne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Wiedza respondentów o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy w Środzie Wielkopolskiej pochodzi przede wszystkim z prasy lokalnej. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów N =770.

42 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

43 Tablica nr 11. Pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 12. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska

44 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 31. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej  Pozytywna  Negatywna  Trudno powiedzieć

45 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 32. Infrastruktura drogowa według poziomu wykształcenia - remont dróg i chodników Respondenci z wykształceniem wyższym rzadziej od respondentów z pozostałych poziomów wykształcenia, wskazywali remont dróg i chodników za najważniejszą inwestycję infrastruktury drogowej. Wybór Brak wyboru

46 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 33. Infrastruktura drogowa według płci - remont dróg i chodników Wykres nr 34. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych dróg i chodników Wykres nr 35. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych ścieżek rowerowych Kobiety częściej od mężczyzn wskazały, że najważniejszą potrzebą inwestycyjną dla gminy Środa Wielkopolska jest infrastruktura drogowa w tym szczególnie remont dróg i chodników, budowa nowych dróg i chodników oraz budowa nowych ścieżek rowerowych.

47 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 36. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w gminie Środa Wielkopolska  Pozytywna  Negatywna  Trudno powiedzieć

48 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 13. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Bardzo niewielu respondentów (od 1,0 do 18,3 punktów procentowych) wyrażało swoją negatywną opinię o proponowanych zadaniach inwestycyjnych, co świadczyć może o dobrej orientacji mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych gminy, jak również o trafności podanych w kwestionariuszu zadań inwestycyjnych.

49 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 43. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w gminie Środa Wielkopolska  Pozytywna  Negatywna  Trudno powiedzieć

50 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 14. Przydatność inwestycji i remontów w gminie Środa Wielkopolska Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili duże zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność. Największe uznanie znalazły: remont kina (85,2%), odnowa parków i skwerów (81,4%), budowa sieci kanalizacji sanitarnej (77,9%).

51 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 37. Inwestycje w gminie Środa Wielkopolska – remont kina według kategorii wiekowej Respondenci w przedziale wieku lata częściej od respondentów z innych przedziałów wieku wskazywali remont kina za jedną z najbardziej przydatnych inwestycji gminy Środa Wielkopolska (89,5%). Wybór Brak wyboru

52 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 38. Wiedza na temat uzyskanych przez gminę Środa Wielkopolska środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej Tylko 11,8% ankietowanych potrafiło odpowiedź ile gmina pozyskała środków finansowych z Funduszy z Unii Europejskiej, 9,1% mieszkańców gminy mylnie wybrało zaproponowane wartości kwot oraz aż 79,1% respondentów nie miało zdania na ten temat.

53 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

54 Wykres nr 39. Ocena sytuacji mieszkaniowej Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej sytuacji mieszkaniowej? Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska w zdecydowanej większości (80,0%) są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej

55 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 40. Ocena sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć Kobiety (51,9%) są bardziej zadowolone (o 3,8 punkty procentowe) od mężczyzn (48,1%) ze swojej sytuacji mieszkaniowej.

56 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 15. Stopień zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć i wiek Kobiety w grupie wiekowej lat deklarują większe zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej od kobiet z pozostałych grup wiekowych. Największe zadowolenie wśród mężczyzn można zaobserwować w najmłodszej grupie wiekowej lata (83,7%).

57 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 16. Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej 14,3% respondentów odpowiedziało, że są niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Do najważniejszych powodów niezadowolenia zaliczyli przede wszystkim: wysokie opłaty za wodę i ścieki (50,0%), niski standard (37,3%), wysoki czynsz (30,9%). Odpowiedzi na pytanie udzielali tylko respondenci niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej N =110. Nie sumuje się do 100% ponieważ można było wybrać trzy odpowiedzi.

58 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

59 Wykres nr 41. Stopień zadowolenia ze świadczeń opieki zdrowotnej Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeń opieki zdrowotnej? 63,7% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej.

60 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 42. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według wieku Respondenci w grupie wiekowej lat deklarowali większe zadowolenie ze świadczeń opieki zdrowotnej (75,5%) od respondentów z pozostałych grup wiekowych.

61 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 43. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według płci Kobiety deklarują, że są bardziej zadowolone (o 7,7 punktów procentowych) z funkcjonowania służby zdrowia od mężczyzn.

62 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 44. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według miejsca zamieszkania Mieszkańcy obszaru wiejskiego gminy Środa Wielkopolska są nieznacznie (o 2,0 punktów procentowych) bardziej zadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia od respondentów mieszkających w mieście.

63 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 45. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Znaczna część respondentów (49,9%) jest zdania, że środki finansowe na pomoc społeczną powinny być zdecydowanie większe, natomiast 18,7% wybrało, iż powinny pozostać na tym samym poziomie, a 5,1% uważa, że należy znacznie je zmniejszyć. Niemal co trzeci respondent (26,3%) „nie ma zdania” na ten temat. Wykres nr 46. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według płci Płeć nie wpływa na opinię o wydatkowaniu środków finansowych na pomoc społeczną.

64 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 47. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wieku Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Respondenci w grupach wiekowych lat i lat deklarowali większe poparcie dla zwiększenia środków finansowych na pomoc społeczną niż respondenci z pozostałych grup wiekowych.

65 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 48. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według miejsca zamieszkania Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej częściej niż mieszkańcy wsi (o 8,3 punktów procentowych) opowiadali się za „zdecydowanym zwiększeniem” środków finansowych na pomoc społeczną.

66 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 49. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wykształcenia Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Najmniejsze poparcie na rzecz zwiększenia środków finansowych na pomoc społeczną wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym (30,5%), natomiast za zwiększeniem tych środków najbardziej zdecydowanie wypowiedzieli się respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (57,5%).

67 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 17. Formy dystrybucji pomocy społecznej Respondenci w zdecydowanej większości (72,3%) za najlepszą formę dystrybucji pomocy społecznej wybrali pomoc materialną w naturze. Taki wybór świadczyć może o braku zaufania do najmniej kosztownej formy udzielania wsparcia dla potrzebujących, jakim jest przekazanie środków pieniężnych. Ten sposób dystrybucji pomocy uzyskał najmniejszą akceptację (35,4%) respondentów i zdecydowanie największy sprzeciw (32,5%).

68 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 18. Formy dystrybucji pomocy społecznej - pomoc w naturze (np. ubrania, jedzenie, opał i inne) według płci Kobiety (73,8%) częściej (o 3,1punkty procentowe) od mężczyzn (70,7%) wybierały pomoc materialną w naturze za najlepszą formę pomocy społecznej.

69 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 19. Formy dystrybucji pomocy społecznej – pomoc w naturze według wykształcenia Respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (75,8%) oraz zasadniczym zawodowym (74,5%) częściej od osób z innym wykształceniem wskazywali na pomoc społeczną w naturze, jako najlepszą formę dystrybucji pomocy społecznej.

70 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 20. Zagrożenia środowiska naturalnego, które zdaniem mieszkańców gminy Środa Wielkopolska mają największy wpływ na stan ich zdrowia Respondenci do czterech najważniejszych problemów środowiska naturalnego, mających wpływ na stan ich zdrowia zaliczyli: dzikie wysypiska odpadów, zanieczyszczenia powietrza, uciążliwość zapachową oraz jakość produktów żywnościowych sprzedawanych w sklepach. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów N =770

71 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

72 Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska (1- oznacza najniższą ocenę, 5- najwyższą) Najwyżej w edukacji oceniono: dostęp do Internetu (3.58), stan infrastruktury oświatowej – budynki szkolne, sale gimnastyczne i boiska sportowe (3.55) oraz kompetencje nauczycieli (3.49).

73 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska (1- oznacza najniższą ocenę, 5- najwyższą) Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska dobrze oceniają poziom oświaty i sygnalizują zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą wakacyjną dla młodzieży oraz upowszechnieniem wychowania przedszkolnego.

74 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Lp. Kategorie poziomu oświaty Średnia ocen Oceny skrajne % wyboró w 1 Dostęp do Internetu ,2 520,1 2 Stan infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale gimnastyczne i boiska sportowe) ,3 510,1 3 Kompetencje nauczycieli ,6 510,1 4 Zaangażowanie nauczycieli ,5 511,9 5 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne ,6 56,9 6 Oferta i dostępność do zajęć pozalekcyjnych ,2 59,7 7 Stypendia i zasiłki szkolne ,6 59,0 8 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego (scholaryzacja) ,4 57,1 9 Oferta wakacyjna dla młodzieży ,2 53,0 Tablica nr 22. Skala i średnia ocen poziomu oświaty w gminie Środa Wielkopolska Na skali ocen poziomu oświaty na pozycjach skrajnych znalazła się ocena dostępu do Internetu.

75 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 23. Hierarchia działań dla poprawienia jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska Respondenci najczęściej wskazywali na zwiększenie kompetencji nauczycieli (57,3%), jako główny element poprawienia jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska. Natomiast najmniej wskazań miało zwiększenie uprawnień związków zawodowych nauczycieli (19,6%). Nie sumuje się do 100%. Respondenci mieli możliwość dokonania trzech wyborów

76 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 50. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (niewiele ponad dwadzieścia procent), około trzydzieści procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania, a prawie połowa respondentów „nie ma zdania” w tych sprawach.

77 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 24. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej według wykształcenia Wykształcenie w % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólno- kształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe Tak34,822,725,716,49,2 Nie mam zdania26,345,542,755,760,8 Nie38,931,831,627,930,0 Ogółem100,0 Tablica nr 25. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w gimnazjum według wykształcenia Wykształcenie w % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólno- kształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe Tak34,722,129,718,012,5 Nie mam zdania26,445,541,556,559,2 Nie38,932,428,825,528,3 Ogółem100,0

78 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 26. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w liceum według wykształcenia Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska, którzy wyrazili największe poparcie dla tego rozwiązania posiadali wykształcenie wyższe i deklarowali swoją gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (34,8%), w gimnazjum (34,7%) i w liceum (41,5%).

79 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 27. Stopień aprobaty do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum Czy gwarancja zdecydowanie wyższego poziomu nauczania skłoniłaby Pana/Panią do poniesienia dodatkowych opłat za naukę? Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej wyrazili aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (20,8%), w gimnazjum (22,2%) oraz w liceum (25,9%). Respondenci wyrazili większą aprobatę niż dezaprobatę tylko dla dodatkowych opłat za naukę w liceum.

80 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 28. Hierarchizacja działań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz w drodze do szkoły Respondenci w zwiększonej aktywności nauczycieli na przerwach widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole (59,4%). Nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość dokonania trzech wyborów

81 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 29. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Mieszkańcy wsi lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 5,3 punktów procentowych) dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w porównaniu do mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Tablica nr 30. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gimnazjum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Podobnie jak przy ocenie bezpieczeństwa w szkole podstawowej mieszkańcy wsi lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 4,0 punkty procentowe) dzieci i młodzieży w gimnazjum w porównaniu do mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Warto zauważyć, że zarówno mieszkańcy miasta jak i mieszkańcy wsi uważają, że dzieci są bardziej bezpieczne w szkole podstawowej niż w gimnazjum.

82 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 31. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w liceum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Mieszkańcy miasta lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 3,7 punktów procentowych) młodzieży w liceum w porównaniu do mieszkańców wsi. Biorąc pod uwagę procent odpowiedzi negatywnych, za najmniej bezpieczne uznano dzieci w gimnazjum (24,9% respondentów z miasta i 18,9% ze wsi).

83 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 51. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły Jak Pan/Pani ocenia poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły? (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) Za najbezpieczniejszą drogę do szkoły respondenci uznali drogę do szkoły podstawowej (44,9%), w mniejszym stopniu drogę do gimnazjum i drogę do liceum (odpowiednio 40,4% i 40,6%).

84 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 52. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły ze względu na miejsce zamieszkania Bezpieczeństwo w drodze do szkoły podstawowej Bezpieczeństwo w drodze do gimnazjum Bezpieczeństwo w drodze do liceum Mieszkańcy wsi lepiej niż mieszkańcy miasta oceniają bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły: podstawowej, gimnazjum i liceum.

85 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 53. Ocena poziomu bezpieczeństwa w mieście i na wsi Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie? W mieście. Na wsi Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wysoko ocenili swój poziom bezpieczeństwa w mieście (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 72,0 punkty procentowe), jak i na wsi (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 49,7 punktów procentowych). W mieście, tylko 8,3% respondentów nie czuje się bezpiecznie, natomiast na wsi 6,0%.

86 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w mieście? Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na wsi?

87 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , brak wyboru wybór Surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym brak wyboru wybór Większa liczba patroli policyjnych brak wyboru wybór Utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży Wykres nr 54. Trzy najważniejsze działania, które należy podjąć dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Jakie działania – Pana/Pani zdaniem – powinny być podjęte w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie? Respondenci zdecydowali, że surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym jest najlepszym rozwiązaniem dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie.

88 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 33. Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Jakie działania – Pana/Pani zdaniem – powinny być podjęte w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie? Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska, tylko w niewielkim stopniu ostrzegają możliwość poprawienia bezpieczeństwa w gminie poprzez współdziałanie policji ze społeczeństwem. Nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość dokonać trzech wyborów

89 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 55. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Środa Wielkopolska Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji w gminie (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 48,1 punkty procentowe).

90 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 56. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na miejsce zamieszkania Mieszkańcy miasta i wsi wyrażają niemal taki sam stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji w gminie.

91 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 57. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na płeć Kobieta Mężczyzna Mężczyźni niewiele częściej od kobiet (o 2,3 punkty procentowe) pozytywniej oceniają funkcjonowanie policji w gminie.

92 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 58. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na wykształcenie Respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (69,2%) wyrazili największe zadowolenie z pracy policji w gminie.

93 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 59. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Ponad połowa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (54,6%), a przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wynosi 39,9 punkty procentowe.

94 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 60. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej ze względu na miejsce zamieszkania 52,6% respondentów z miasta uważa, że dobrze funkcjonuje Straż Miejska. Jednak jeszcze więcej pozytywnych ocen (o 7,3 punktów procentowych) uzyskała Straż Miejska wśród mieszkańców wsi.

95 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

96 Wykres nr 61. Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych 67,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska deklaruje uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych w gminie, w tym „rzadko” uczestniczy w tych imprezach 51,1% respondentów.

97 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 62. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach sportowych Mężczyźni częściej ( o 7,6 punkty procentowe) od kobiet deklaruję, że uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych w gminie. Kobieta Mężczyzna

98 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 63. Uczestnictwo mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Mieszkańcy miasta częściej (o 7,6 punktów procentowych) od mieszkańców wsi deklarują, iż „często” uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych w gminie. Miejsce zamieszkania wpływa na uczestnictwo mieszkańców w imprezach sportowych.

99 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 64. Deklaracje „częstego” uczestnictwa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Miejsce zamieszkania wpływa na „częste” uczestnictwo mieszkańców w imprezach sportowych, mieszkańcy Środy Wielkopolskiej(80,8%) znacznie częściej deklarują (o 61,6 punktów procentowych) uczestnictwo w tych imprezach od mieszkańców wsi (19,2%).

100 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 65. Uczestnictwo w imprezach sportowych ze względu na wiek Najczęstszy udział w imprezach sportowych deklarują respondenci w wieku lata (22,7%). Wiek ma wpływ na uczestnictwo ankietowanych w imprezach sportowych, analiza danych pokazuje, że wraz z upływem lat zmniejsza się stopień uczestniczenia mieszkańców w imprezach sportowych.

101 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 34. Ocena zadowolenia z imprez sportowych Ponad pięćdziesiąt procent (55%) respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 2,6% ankietowanych.

102 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 66. Deklaracja uczestnictwa w imprezach kulturalnych Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie? 78,1% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska deklaruje uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Wykres nr 67. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wieku 43,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w wieku 66 i więcej „w ogóle nie uczestniczy” w imprezach kulturalnych. Najczęstszy udział w tych imprezach deklarują respondenci w przedziale wieku lata (26,0%) i lat (24,7%).

103 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 68. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach kulturalnych Płeć ma wpływ na uczestnictwo mieszkańców w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie. Mężczyźni częściej (o 2,6 punktów procentowych) od kobiet uczestniczą w imprezach kulturalnych. Wykres nr 69. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wykształcenia Wykształcenie ma wpływ na deklaracje respondentów o uczestnictwie w imprezach kulturalnych. Czym wyższy poziom wykształcenia, tym częstsze uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

104 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 70. Uczestnictwo mieszkańców miasta i wsi w imprezach kulturalnych Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej częściej (o 3,5 punkty procentowe) niż respondenci ze wsi uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie.

105 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 35. Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych organizowanych w gminie 64,2% respondentów wyraziło zadowolenie z imprez kulturalnych organizowanych w gminie.

106 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 71. Struktura odpowiedzi,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na wykształcenie Poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów,,nie wiem, trudno mi powiedzieć”. W ocenie imprez kulturalnych 33,1% respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie potrafiło dokonać oceny imprez kulturalnych.

107 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 72. Struktura odpowiedzi,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na kategorię społeczno-zawodową W ocenie imprez kulturalnych odpowiedzi,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” najrzadziej dokonywali takiego wyboru: rolnicy (3,6%), natomiast najczęściej emeryci (22,1%).

108 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Podstawowym celem badania było dokonanie „swoistego bilansu otwarcia” na temat opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. W badaniach nie brano pod uwagę (nie było to zresztą celem badań) wszystkich komponentów mających wpływ na kształtowanie aktualnego stanu świadomości społeczności lokalnej gminy Środa Wielkopolska. Z całą pewnością było to swoiste badanie postaw, w których uzyskuje się deklarację określonego zachowania, wskaźnik postawy, a nie pewnik jej występowania. Sens badania postaw polega głównie na tym, by przewidywać określone zachowania. Niewątpliwie wiele problemów zostało w badaniach tylko zasygnalizowanych i wymagają one dalszego pogłębienia. Zebrany materiał analityczny w podsumowaniu upoważnia do wskazania na istotne cechy demograficzno-społeczne mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, do których między innymi należą następujące cechy:  kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn, w grupie osób z tym statusem wykształcenia stanowiły one 55,9% respondentów;  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są w młodym wieku, 50,4% ogółu ankietowanych nie przekroczyło 35 roku życia;  największą grupę społeczno-zawodową stanowią emeryci i renciści (24,10%), najmniejszą rolnicy 3,0%;  można przypuszczać, że potencjał młodych nie jest dobrze wykorzystany, skoro 48,1% bezrobotnych nie przekroczyło 35 roku życia, co może być, między innymi powodem niskiego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;  dominującym wykształceniem wśród mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%);

109 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,  kobiety dominują w kategoriach społeczno-zawodowych: gospodynie domowe (97,9%), pracownicy administracyjno-biurowi (72,7%), emeryci (64,5%) i bezrobotni (61,5%), natomiast mężczyźni w wśród: robotników (82,1%), rolników (78,3%), prywatnych przedsiębiorców (66,7%) i rencistów (58,3%);  44,1% ankietowanych jest nieaktywna zawodowo. Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania i warunków życia (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi odczuciami w ważnych czynnikach decydujących o jakości życia):  zdecydowana większość respondentów (89,9%) jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania;  lokalny patriotyzmu mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców, szczególnie tych młodszych;  dla 80,9% respondentów położenie geograficzne ma decydujący wpływ na rozwój gminy i jest najważniejszym czynnikiem wyróżniającym gminę spośród innych gmin wielkopolskich;  istotnym czynnikiem wyróżniającym gminę spośród innych gmin wielkopolskich zdaniem respondentów są miejsca związane z historią ziemi średzkiej, a mianowicie powiatowa kolej wąskotorowa (76,6%) oraz Pałac w Winnej Górze związany z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim (68,2%);  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni: z placówek handlowych oświaty, placówek gastronomicznych i dostępu do sportu i rekreacji;  respondenci wyrażają niepokój odnośnie bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy i słabo oceniają stanu ulic i chodników oraz publiczną opiekę zdrowotną (szpital).

110 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Kolejnym ważnym zagadnieniem przeprowadzonych badań, była ocena działalności samorządu przez mieszkańców gminy. Rekapitulując ten najobszerniejszy i ważny dla wizerunku administracji samorządowej dział, należy wskazać, że:  dobrze oceniana jest praca Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej (64,4%), zwłaszcza Burmistrza (72,1%) a znacznie słabiej współpraca Burmistrza z Radą (55,4%) i Rada Miejska (37,2%);  mieszkańcy gminy wysoko ocenili pracę ośmiu jednostek organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska w przedziałach akceptacji od 46,5 do 71,6 punktów procentowych przy niskim pułapie braku akceptacji w przedziale od 2,0 do 7,2 punktów procentowych;  40,8% ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany w pracy Urzędu Miejskiego, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat, uznając za najważniejsze: lepszą organizację pracy, brak kolejek, milszą obsługę interesantów i dobrą informację przy wejściu do urzędu;  przyjęto dobry kierunek prac nad wizerunkiem Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej;  należy pozyskać pozytywne opinie w grupie populacji, która nie potrafiła zająć stanowiska („nie mam zdania”) w sprawach:, funkcjonowania Urzędu Miejskiego (29,2%), Burmistrza (22,2%), współpracy Burmistrza z Radą (55,5%), Rady Miejskiej (56,2%), pozytywnych zmian w funkcjonowania urzędu w ostatnich latach (29,2%) oraz badanych jednostek organizacyjnych gminy;  liderami w dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Środa Wielkopolska są: tygodnik „Gazeta Średzka” (84,0%), miesięcznik „Średzki Biuletyn Samorządowy” i „Teleskop” TVP Poznań, natomiast wśród serwisów internetowych, zdecydowanym liderem jest portal internetowy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej

111 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , W podsumowaniu części dotyczącej priorytetów rozwoju gminy Środa Wielkopolska należy stwierdzić, że:  bardzo niewielu respondentów (od 1,0 do 18,3 punktów procentowych) wyrażało swoją negatywną opinię o proponowanych zadaniach inwestycyjnych, co świadczyć może o dobrej orientacji mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych gminy, jak również o trafności podanych w kwestionariuszu zadań inwestycyjnych;  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska przekazali władzy samorządowej wyraźny sygnał, że najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi powinny być: infrastruktura drogowa, oświatowa, wspieranie przedsiębiorczości i budownictwo komunalne;  mimo że tylko część infrastruktury drogowej stanowią zadania własne gminy, to jednak szeroki lobbing samorządu na rzecz tych inwestycji wydaje się być oczekiwanym przez mieszkańców działaniem władz samorządowych;  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili głębokie zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność;  ankietowani tylko w niewielkim stopniu negatywnie wypowiadają się o przeprowadzonych inwestycjach i remontach (od 0,8 punktów za rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie do 9,7 punktów za budowę dróg gminnych). Kolejnymi obszarami, w zakresie których poznano opinię mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, były: opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz stan środowiska i jego wpływ na zdrowie mieszkańców:  63,7% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej przy 17,1% niezadowolonych;

112 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,  66,8% respondentów pozytywnie oceniła dostęp do niepublicznej służby zdrowia w ramach przychodni lekarza rodzinnego, a 49,9% funkcjonowanie Szpitala Powiatowego;  respondenci pozytywnie ocenili (46,8%) opiekę społeczną;  prawie połowa (49,9%) respondentów jest zdania, że pomoc społeczna powinna być zdecydowanie większa;  zdecydowana większość (72,3%) mieszkańców gminy Środa Wielkopolska opowiedziała się za świadczeniami w naturze, co świadczyć może o braku zaufania respondentów do najmniej kosztownej formy udzielania wsparcia dla potrzebujących, jakim jest dystrybucja środków pieniężnych;  znaczny odsetek mieszkańców gminy Środa Wielkopolska wyraża niepokój o stan swojego zdrowia, któremu – ich zdaniem - przede wszystkim zagrażają dzikie wysypiska odpadów (54,5%) i zanieczyszczenia powietrza (38,3%). W podsumowaniu opinii społeczności gminy Środa Wielkopolska o ocenę jakości usług edukacyjnych i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:  mieszkańcy Środy Wielkopolskiej dobrze oceniają poziom oświaty, ale jednocześnie oczekują na zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą wakacyjną dla młodzieży, upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz stypendiami i zasiłkami w szkole;  szanse podniesienia usług edukacyjnych widzą: w zwiększeniu kompetencji nauczycieli, zapewnieniu większego wpływu rodziców na działalność szkoły oraz w zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę szkół;

113 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (niewiele ponad dwadzieścia procent), około trzydzieści procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania;  największą aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym: w szkole podstawowej (34,8%), w gimnazjum (34,7%) i w liceum (41,5%);  w zwiększonej aktywności nauczycieli na przerwach widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole (59,4%);  mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska (62,7%) pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji, przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 48,1 punkty procentowe;  ponad połowa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (54,6%), przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 39,9 punkty procentowe;  80,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska czuje się bezpiecznie w mieście, natomiast 55,7% czuje się bezpiecznie na wsi;  w surowym egzekwowaniu zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym respondenci upatrują szansę poprawienia poziomu bezpieczeństwa w gminie. Reasumując ostatnią część dotyczącą sportu i rekreacji, należy zauważyć, że:  mieszkańcy gminy są zadowoleni z imprez sportowych organizowanych w gminie, lecz ich udział w tych imprezach nie może być satysfakcjonujący dla organizatorów;  mężczyźni zdecydowanie częściej (o 7,8 punktów procentowe) od kobiet deklarują, że uczestniczą „często” w imprezach sportowych organizowanych w gminie;  wiek ma wpływ na uczestnictwo ankietowanych w imprezach sportowych, analiza danych pokazuje, że wraz z upływem lat zmniejsza się stopień uczestniczenia mieszkańców w imprezach sportowych;

114 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,  ponad pięćdziesiąt procent (55,0%) respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 2,6% ankietowanych;  poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez sportowych, respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym częściej nie potrafili w tej sprawie zająć stanowiska;  zadowolenie z imprez kulturalnych wyraziło 64,2% respondentów;  w kategorii zawodowej najlepiej imprezy kulturalne ocenili: prywatni przedsiębiorcy (72,5%), pracownicy handlu i usług (71,1%) oraz gospodynie domowe (68,8%);  najniżej imprezy kulturalne zostały ocenione przez respondentów z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (49,2%). Jesteśmy przekonani, że zebrana w badaniach wiedza pozwoli władzom samorządu w Środzie Wielkopolskiej zarządzać gminą w sposób respektujący wartości, oczekiwania i potrzeby mieszkańców i w ten sposób zrealizuje najnowsze standardy demokracji lokalnej określanej zarządzaniem zorientowanym na obywateli. Mamy świadomość, że analizowane badanie opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska nie wyczerpuje tej problematyki, dlatego kontynuowanie dialogu społecznego wydaje się zasadne, zwłaszcza że w wyniku przeprowadzonych badań powstały nowe, niezmiernie interesujące obszary dla bardziej szczegółowych badań opinii społecznej. Wydaje się, że przeprowadzone badania opinii publicznej w gminie Środa Wielkopolska otworzyły nową jakość dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie zatroskana władza samorządowa wsłuchuje się w głos obywateli.

115 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

116 Tablica nr 1. Dorośli mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska według miejsca zamieszkania i płci, w populacji i próbie N=770 Wykres nr 1. Struktura próby według wieku i płci Tablica nr 2. Porównanie rozkładu zbioru dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska z próbą, według grupy wiekowej Wykres nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według płci w populacji i próbie Wykres nr 3.1. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Wykres nr 3.2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Wykres nr 4. Struktura próby według płci i wykształcenia Wykres nr 5. Struktura próby według miejsca zamieszkania, płci i wieku Wykres nr 6. Struktura próby w grupach wiekowych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć Wykres nr 7. Kategoria zawodowa próby według miejsca zamieszkania - miasto, wieś Tablica nr 3. Struktura próby według płci i kategorii zawodowej Tablica nr 4. Struktura próby według kategorii zawodowej i miejsca zamieszkania Ogólna ocena gminy Tablica nr 5. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania (częstości) Wykres nr 8. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania Wykres nr 9. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według płci Wykres nr 10. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania Wykres nr 11. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według wykształcenia Tablica nr 6. Zwolennicy i przeciwnicy opinii, czym gmina Środa Wielkopolska wyróżnia się pozytywnie na tle innych gmin województwa wielkopolskiego? Charakterystyka badanej próby

117 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 7. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 12. Negatywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie… Wykres nr 13. Pozytywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie… Mieszkańcy gminy o samorządzie Wykres nr 14. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej Wykres nr 15. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej według płci Wykres nr 16. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej według wykształcenia Wykres nr 17. Ocena działalności Burmistrza Środy Wielkopolskiej Wykres nr 18. Ocena działalności Burmistrza według miejsca zamieszkania Wykres nr 19. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy Wykres nr 20. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy według płci Wykres nr 21. Ocena działalności Rady Miejskiej Wykres nr 22. Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska Tablica nr 8. Lista rankingowa opinii mieszkańców na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Środa Wlkp. Wykres nr 23. Ocena funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej według miejsca zamieszkania Wykres nr 24. Ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Wykres nr 25. Ocena funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Wykres nr 26. Ocena funkcjonowania Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Wykres nr 27. Ocena funkcjonowania Ośrodka Wsparcia pod nazwą „Gminna Świetlica Terapeutyczno- Wychowawcza” Wykres nr 28. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Wykres nr 29. Czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej?

118 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 30. Trzy najważniejsze pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Tablica nr 9. Pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Tablica nr 10. Trzy główne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Priorytety rozwoju gminy miejskiej Środa Wielkopolska Tablica nr 11. Pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 12. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 31. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej Wykres nr 32. Infrastruktura drogowa według poziomu wykształcenia - remont dróg i chodników Wykres nr 33. Infrastruktura drogowa według płci - remont dróg i chodników Wykres nr 34. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych dróg i chodników Wykres nr 35. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych ścieżek rowerowych Wykres nr 36. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 13. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 14. Przydatność inwestycji i remontów w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 37. Inwestycje w gminie Środa Wielkopolska – remont kina według kategorii wiekowej Wykres nr 38. Wiedza na temat uzyskanych przez gminę Środa Wlkp. środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej Sytuacja mieszkaniowa Wykres nr 39. Ocena sytuacji mieszkaniowej Wykres nr 40. Ocena sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć Tablica nr 15. Stopień zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć i wiek Tablica nr 16. Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej

119 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zdrowie i środowisko Wykres nr 41. Stopień zadowolenia ze świadczeń opieki zdrowotnej Wykres nr 42. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według wieku Wykres nr 43. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według płci Wykres nr 44. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według miejsca zamieszkania Wykres nr 45. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną Wykres nr 46. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według płci Wykres nr 47. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wieku Wykres nr 48. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według miejsca zamieszkania Wykres nr 49. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wykształcenia Tablica nr 17. Formy dystrybucji pomocy społecznej Tablica nr 18. Formy dystrybucji pomocy społecznej - pomoc w naturze (np. ubrania, jedzenie, opał i inne) według płci Tablica nr 19. Formy dystrybucji pomocy społecznej – pomoc w naturze według wykształcenia Tablica nr 20. Zagrożenia środowiska naturalnego, które zdaniem mieszkańców gminy Środa Wielkopolska mają największy wpływ na stan ich zdrowia Oświata i bezpieczeństwo Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 22. Skala i średnia ocen poziomu oświaty w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 23. Hierarchia działań dla poprawienia jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 50. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole Tablica nr 24. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej według wykształcenia

120 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Tablica nr 25. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w gimnazjum według wykształcenia Tablica nr 26. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w liceum według wykształcenia Tablica nr 27. Stopień aprobaty do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum Tablica nr 28. Hierarchizacja działań dla podniesienia poziomu bezp. dzieci i młodzieży w szkole oraz w drodze do szkoły Tablica nr 29. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Tablica nr 30. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gimnazjum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Tablica nr 31. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w liceum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Wykres nr 51. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły Wykres nr 52. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły ze względu na miejsce zamieszkania Wykres nr 53. Ocena poziomu bezpieczeństwa w mieście i na wsi Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Wykres nr 54. Trzy najważniejsze działania, które należy podjąć dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 33. Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 55. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 56. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na miejsce zamieszkania Wykres nr 57. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na płeć Wykres nr 58. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na wykształcenie Wykres nr 59. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

121 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom , Wykres nr 60. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej ze względu na miejsce zamieszkania Sport i kultura Wykres nr 61. Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych Wykres nr 62. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach sportowych Wykres nr 63. Uczestnictwo mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Wykres nr 64. Deklaracje „częstego” uczestnictwa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Wykres nr 65. Uczestnictwo w imprezach sportowych ze względu na wiek Tablica nr 34. Ocena zadowolenia z imprez sportowych Wykres nr 66. Deklaracja uczestnictwa w imprezach kulturalnych Wykres nr 67. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wieku Wykres nr 68. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach kulturalnych Wykres nr 69. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wykształcenia Wykres nr 70. Uczestnictwo mieszkańców miasta i wsi w imprezach kulturalnych Tablica nr 35. Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych organizowanych w gminie Wykres nr 71. Struktura odpowiedzi,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na wykształcenie Wykres nr 72. Struktura odpowiedzi,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na zawód


Pobierz ppt "63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 62 747 47 09, kom. 505 13 37 09,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google