Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Borowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Borowa."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Borowa

2 TYTUŁ OPERACJI: Zakup strojów ludowych BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Borowej DZIAŁANIE: Małe Projekty WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 24 235,20 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 15 708,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 10.01.2011r. - 28.02.2012r. REALIZACJA OPERACJI: W ramach operacji zakupiono dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej 22 komplety szlacheckich strojów ludowych. Dzięki realizacji operacji zwiększyła się liczba organizowanych koncertów i wzrosła liczba uczestników imprez kulturalnych nawiązujących do promowania lokalnych tradycji.

3 TYTUŁ OPERACJI: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławo” DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY BENEFICJENT: Gmina Borowa WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 41 047,48 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 23 016,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 10.01.2011r. do 30.04.2012 r. REALIZACJA OPERACJI: W okresie realizacji operacji dokonano wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławo. Wykonano i zamontowano komorę chłodniczą, meble, stoliki i szafę przesuwną. Zakupiono zmywarkę do naczyń, taboret gazowy, frytkownicę i patelnię. Realizacja projektu przyniosła dużo korzyści mieszkańcom sołectwa. Podniosła funkcjonalność świetlicy i poprawiła warunki miejsca ich spotkań. Działania projektowe sprzyjają pielęgnowaniu i kultywowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, aktywizują mieszkańców do podejmowania inicjatyw sprzyjających sołectwu i promowaniu jego zasobów. Wyposażona świetlica to teraz miejsce spotkań i imprez gromadzących społeczność lokalną.

4 TYTUŁ OPERACJI: „ Dożynki połączone z Przeglądem Wieńca Dożynkowego” DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY BENEFICJENT: Gminny Ośrodek Kultury w Borowej WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 13 468,59 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 9 480,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 31.01.2013r. – 31.10.2013r. REALIZACJA OPERACJI: Dzięki realizacji wydarzenia zwiększyła się świadomość społeczno – kulturowa wśród mieszkańców LGD. Takie działania integrują miejscowości i ich mieszkańców. Pokazano, że tradycja, historia i kultura obszaru Prowent łączy się ze współczesnością, łączy pokolenia i różne środowiska. Organizacja tego przedsięwzięcia była dobrym przykładem zagospodarowania czasu wolnego, wymiany doświadczeń, wzrostu aktywności mieszkańców, podtrzymania lokalnych tradycji i zachowania tożsamości kulturowej mieszkańców obszaru LGD.

5 TYTUŁ OPERACJI: „Remont i częściowa przebudowa budynku Domu Ludowego w Pławie – etap I”. DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi BENEFICJENT: Gmina Borowa WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 137 514,20 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 65 000,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 26.01.2010r. - 28.02.2011r. REALIZACJA OPERACJI: Projekt obejmował remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, wymianę stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, wykonanie balustrady i remont schodów wewnętrznych, wymianę instalacji wod. – kan. i elektrycznych.


Pobierz ppt "Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Borowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google