Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

2 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kategorie instytucji w POKL i EFS

3 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny a POKL

4 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupy docelowe projektów EFS

5 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródła finansowania projektów systemowych Priorytetu VII

6 Tytuł projektu Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent (Projektodawca) – Gmina Skrwilno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie

7 Zadanie 1 – aktywna integracja Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap 1 – rekrutacja uczestników projektu Etap 2 – podpisanie i realizacja kontraktów socjalnych Etap 3 – nabór trenerów i organizacja szkoleń

8 Zadanie 2 – praca socjalna Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap 1 – zatrudnienie pracownika socjalnego Etap 2 – realizacja kontraktów socjalnych Etap 3 – ocena kontraktów przez pracowników socjalnych

9 Zadanie 3 – zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny gminy Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap 1 – wypłata zasiłków celowych przez okres 3 miesięcy 12 Beneficjentom Ostatecznym

10 Zadanie 4 – prace społecznie użyteczne – wkład własny gminy Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etap 1 – zatrudnienie 6 osób w ramach PSU

11 Zadanie 5 – zarządzanie projektem Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynacja realizacji projektu koordynacja realizacji projektu spotkania zespołu projektowego spotkania zespołu projektowego rozliczanie projektu rozliczanie projektu sprawozdawczość sprawozdawczość monitoring projektu monitoring projektu

12 Zadanie 6 – promocja projektu Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowanie i realizacja spotkań informacyjno-promocyjnych przygotowanie i realizacja spotkań informacyjno-promocyjnych przygotowanie i realizacja seminarium podsumowującego realizację projektu przygotowanie i realizacja seminarium podsumowującego realizację projektu zakup materiałów promocyjnych zakup materiałów promocyjnych opracowanie i wydruk ulotki informacyjno- promocyjnej opracowanie i wydruk ulotki informacyjno- promocyjnej promocja projektu w środowisku lokalnym promocja projektu w środowisku lokalnym

13 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kategoria2009 Koszty ogółem111 260,00 zł Koszty bezpośrednie109 699,48 zł Zadanie 1: aktywna integracja42 000,00 zł Zadanie 2: praca socjalna42 462,94 zł Zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny9 810,30 zł Zadanie 4: prace społecznie użyteczne – wkład własny1 872,00 zł Zadanie 5: zarządzanie projektem10 004,24 zł Zadanie 6: promocja projektu3 550,00 zł Koszty pośrednie1 560,52 zł Budżet projektu

14 Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Gmina Skrwilno


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: VII. Promocja integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google