Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym
Strategia rozwoju gminy

2 definicja Określa cele i zamierzenia gminy;
Przyjmuje kierunki działania; Uwzględnia potencjał wewnętrzny i warunki otoczenia. Jest scenariuszem przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, opierając się na opinii społeczności lokalnej. Przyjmowana jako uchwała Rady Gminy. Nie ma obowiązku ustawowego.

3 Cechy dobrej strategii
Porywająca wizja, misja i cele; Atuty gminy kojarzone z szansami ; Wykorzystanie obecnych możliwości i szukanie nowych; Więcej zasobów tworzy niż wykorzystuje do realizacji; Wskazuje działania; Reaguje na nowe uwarunkowania w trakcie realizacji.

4 Etapy konstruowania strategii
Inicjowanie: Czy tworzyć strategię? Jak i kto ma ją tworzyć (metody)? Wstępne określenie wizji, misji, celów. Diagnozowanie; Projektowanie; Realizowanie.

5 Diagnozowanie Zebranie informacji; Opis stanu istniejącego; Analiza;
SWOT; Sformułowanie diagnozy.

6 Projektowanie Doprecyzowanie wizji i misji;
Określenie celów generalnych; Hierarchia celów; Kierunki rozwoju strategii; Różne warianty strategii; Wybór zamierzonej strategii; Strategie sektorowe; Zadania i ich hierarchizacja; Koszty i źródła finansowania.

7 Misja Syntetyczna prezentacja kierunku działań, które są możliwe do zrealizowania w przyjętym okresie. Przyjmuje postać: Zamierzenia strategicznego; Modelowego wzorca; Przemiany wewnętrznej; Współpracy z innymi gminami; Przewagi nad innymi gminami; gminy/root_Ciezkowice/podmiotowe/Strategia/Dokumenty/M isja/default.htm 118F-48DC-80BC-5D /374666/CzIIroz78910.pdf

8 Formułowanie misji Domena działania Funkcjonalne programy działania
Przewaga strategiczna Misja gminy Cele strategiczne

9 Misję tworzą: Domena działania – rodzaj działalności gminy, rodzaj odbiorców i obszary działania (rynku); Przewaga strategiczna – wyróżnianie się produktów gminy określonymi cechami; Cele strategiczne – zamierzenia gminy, określające kierunek, zakres, intensywność działania, Programy funkcjonalne – sposób realizacji zamierzeń, wraz z narzędziami ich realizacji

10 Projektowanie - przykłady
Ciężkowice str E-D218-4B1A-9F94- DC050D6CBC5C/436514/strategiaostost.pdf Pleśna str 11 f

11 Rodzaje strategii Rozwoju i modernizacji: Koncentrowanie działalności,
Różnicowanie działalności, Rozszerzanie rozmiarów działalności. 2. Zachowawcze; Stabilizacji; Obrony pozycji; Izilacji; 3. zrównoważone; 4. Preferncji – cel działania, podmiot,

12 Strategie preferencji
Cel działania: Lokalna przedsiębiorczość, Marketing Podmiot: Obszar gminy, Klient – grupa w gminie, Sfera życia: Sektor, Prospołeczne, Proekologiczne, Proosadnicze.

13 Cele i zadania Co – wynik Gdzie – lokalizacja cele Kiedy - termin
Kto – 0soba odpowiedzialna Czym – budżet, uprawnienia, odpowiedzialność Jak – sposób realizacji zadania Źródło: Wiatrak A.P …

14 Realizowanie Harmonogram; Osoby odpowiedzialne;
Szczegółowe kosztorysy; Nowe instytucje gospodarcze i społeczne; Monitoring, kontrolowanie, ocena; Działania korygujące; Prowadzenie promocji gminy. Wieloletni plan inwestycyjny: A-118F-48DC-80BC-5D /374757/WPI1.pdf

15 Metody przygotowania strategii - polityczna
odzwierciedla interesy rządzących – bez faktycznego udziału innych interesariuszy. Dobra znajomość realiów gminy; Szybkie opracowanie; Hołdowanie zasadom (np. zrównoważonego rozwoju); Konieczna, gdy społeczność nie może pomóc.

16 Metoda partnerska Udział społeczeństwa w przygotowaniu strategii:
Diagnozowanie – jakie problemy; Akceptacja dla strategii; Tworzenie programów; Włączenie się do realizacji.

17 Metoda przedstawicielska
Społeczność uczestniczy poprzez przedstawicieli – reprezentantów różnych grup społecznych – grupa musi być na tyle liczna by reprezentować większość poglądów.

18 Inne metody Strukturalna – duża rola istotnych podmiotów gospodarczych; Ekspercka – przygotowanie strategii prowadzone przez zewnętrznego eksperta; Mieszana – połączenie różnych metod

19 Przygotowanie realizacji
Prawne: przepisy, lokalizacja; Finansowe: kredyty, ziemia, poręczenia; Organizacyjnych: stowarzyszenia, grupy producenckie; Szkoleniowe: szkolenia, profil edukacyjny, dostęp do pomocy i informacji

20 Najczęstsze błędy Niewłaściwa ocena możliwości rozwoju gminy;
Traktowanie strategii jako celu samego w sobie; Zaniechania sprawdzania założeń; Zgoda na kompromisy by oszczędzić; Nakładania niepotrzebnych ograniczeń; Uleganie modzie; Zaniechanie modyfikacji strategii.


Pobierz ppt "Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google