Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Islam.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Islam."— Zapis prezentacji:

1 Islam

2 Czym jest Islam? Islam to religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam błędnie określany jest jako‚mahometanizm’.

3 Historia W VII wieku n.e. na terenie Półwyspu Arabskiego powstała nowa monoteistyczna religia - islam. Jej założycielem był Mahomet - jeden z najważniejszych reformatorów religijnych w dziejach świata. Urodził się w 570 roku i od wczesnych lat dziecięcych był sierotą. Gdy poślubił bogatą wdowę - Chadżidzę, mógł zająć się rozmyślaniami filozoficznymi i wtedy dopiero według tradycyjnego przekazu objawił mu się archanioł Gabriel nakazujący Mahometowi by ten ukazał Arabom Allaha, który odtąd miał być ich jedynym Bogiem. Sam Mahomet - pierwszy prorok, nazwał nową religię islamem - czyli "podporządkowaniem" samego siebie Bogu. Była to religia o bardzo dużej sile oddziaływania.

4 Najbardziej podatna na nową religię była miejska biedota, natomiast bogate rody, które rządziły Mekką - miastem, w którym początkowo Mahomet głosił nową religię przyjmowały islam z oporem. Z powodu grożącego Mahometowi niebezpieczeństwa musiał w 622 roku uciekać z Mekki i schronić się w leżącej nieopodal Medynie. Ten przełomowy moment w życiu Mahometa został uznany przez wyznawców islamu za początek ich ery chronologicznej i został nazwany hidżrą. Lata od czasu ucieczki z Mekki do Medyny Mahomet poświęcił walce o zjednoczenie wszystkich plemion arabskich. Jego starania zakończyły się sukcesem i powstaniem państwa, które obejmowało terytorium całego Półwyspu Arabskiego. Następcy Mahometa - zwani kalifami - rozprzestrzeniali religię poza Półwysep Arabski. To właśnie oni rozpoczęli podboje, które doprowadziły do powstania olbrzymiego państwa rozciągającego się od wybrzeży Oceanu Atlantyckiego po rzekę Indus.

5 W dość krótkim czasie muzułmanie podporządkowali swej władzy tereny Syrii ( ), Egiptu ( ) i Mezopotamii ( ). W tym też okresie nastąpił upadek perskiego imperium rządzonego przez dynastię Sasanidów. W następnych latach Arabowie podbili całą Afrykę Północną i Hiszpanię. Ich próba zajęcia Galii została udaremniona w bitwie pod Poitiers (czyt. puatie), która miała miejsce w 732 roku. Na wschodzie Arabowie zajęli duże tereny Azji Środkowej docierając do Indii i zbliżając się do granic Chin.

6 Prawa religijne Najważniejszą i świętą księgą islamu jest Koran, który jest zbiorem nauk objawionych Mahometowi przez Boga a także zbiorem podstawowych praw. W Koranie zawarte są zasady, którymi powinni kierować się wyznawcy islamu oraz ich obowiązki. Znajduje się tam także historia wiary muzułmańskiej. Inne źródło praw stanowią tzw. "hadisy" - czyli słowa Proroka Mahometa, jego własne poglądy. On sam odróżniał to co było jego własnymi poglądami od tego co zostało mu przekazane przez Boga. Nie uznawał się za osobę nieomylną, a jedynie za ostatniego z proroków, do których według islamu należeli także Abraham i Jezus.

7 Najważniejszym zakazem zawartym w Koranie jest odstępstwo od wiary muzułmańskiej, zaś podstawowe obowiązki wiernych zawierają się w tzw. pięciu filarach wiary: 1. Wyznanie wiary, 2. modlitwa odmawiana pięć razy dziennie w określonych porach, z twarzą zwróconą w stronę świętego miasta islamu - Mekki, 3. jałmużna, 4. posty w przepisanych dniach (szczególnie w okresie postnego miesiąca - ramadanu), 5. pielgrzymka do świętego miasta przynajmniej raz w życiu.

8 Ważne miejsce w religii muzułmańskiej zajmuje koniec świata, czyli tak zwany Dzień Ostatni, który nadejdzie w momencie gdy Bóg tak zechce. Świat ulegnie wtedy zagładzie, natomiast ludzie poddani zostaną ostatecznemu sądowi, z którego wyniknie czy trafią do raju czy do piekła. Miejsce w raju zapewnione mieli ci, którzy polegli w czasie dżihadu walcząc za wiarę.

9 Muzułmanie uznają za święte teksty także inne istniejące przed Koranem księgi objawione, do których zaliczają się: "Zwoje", "Tora", "Psalmy" oraz "Ewangelie". "Zwoje" zostały według tradycji objawione Abrahamowi, "Tora" Mojżeszowi, "Psalmy" Dawidowi, natomiast "Ewangelie" Jezusowi. Za wzór życia lub za swój kodeks postępowania uznają muzułmanie sunnę, na którą składa się Koran wraz z hadisami.

10 Co islam mówi na temat Jezusa, syna Marii?
Muzułmanie szanują Jezusa i uważają go za jednego z największych Proroków i wysłanników Allaha. Nigdy nie mówią o Nim po prostu „Jezus” ale zawsze dodają zwrot „pokój z nim”. Koran potwierdza Jego urodzenie z dziewicy i cały rozdział Koranu (sura) jest zatytułowany Maria [Miriam].

11 Hadżdż Pielgrzymka do Mekki jest obowiązkiem tylko tych, którym pozwala na to sytuacja finansowa i zdrowie. Każdego roku ponad 2 miliony muzułmanów ze wszystkich stron świata odwiedza Mekkę. Daje to unikalną szansę spotkania przedstawicieli wielu narodów w jednym miejscu. Pielgrzymi noszą specjalne okrycia, proste szaty, które zacierają różnice klasowe i kulturowe, tak aby wszyscy stali się równi wobec Boga.

12 Obrządki Hadżdż, pochodzące od Abrahama zakładają:
siedmiokrotne obejście wokół Kaby (świątynia Abrahama), siedmiokrotne przejście pomiędzy górami Safa i Marła (jak zrobiła to Hagar, żona Abrahama, szukając wody), wspólny pobyt na skraju szerokiej równiny Arafat (pustynnej przestrzeni nieopodal Mekki) oraz zjednoczenie się w prośbach o przebaczenie Allaha.

13 Pracę wykonały : Paulina Pytlakowska Aleksandra Smętek
Izabela Sotomska Kl. III Gimnazjum w Zaborowie Nauczyciel religii : Ks. Robert Karolak

14 Bibliografia pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "Islam."

Podobne prezentacje


Reklamy Google