Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie religijne na świecie. Pojęcie religii Jest to relacja człowieka do sfery sacrum. Sacrum - rzeczy i działania wydzielone przez określoną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie religijne na świecie. Pojęcie religii Jest to relacja człowieka do sfery sacrum. Sacrum - rzeczy i działania wydzielone przez określoną"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie religijne na świecie

2 Pojęcie religii Jest to relacja człowieka do sfery sacrum. Sacrum - rzeczy i działania wydzielone przez określoną społeczność jako święte i w związku z tym podlegają czci religijnej. Częściami religii są: a) Doktryna zespół poglądów wyjaśniających pochodzenie bóstwa, świata, człowieka, życia i śmierci; b) Kult obejmuje zachowania związane z praktykami religijnymi (np. dotyczące modlitw, ofiar, obrzędów); c) Organizacja tworzy strukturę wyznawców.

3 Podział religii uniwersalistyczneplemienne monoteistyczne (wiara w jednego boga) politeistyczne (wiara w wiele bóstw) Chrześcijaństwo Islam Judaizm Hinduizm Buddyzm Konfucjanizm Aborygeni Bóg ognia Pele Kikuju i Akamba

4 Ayers Rock – święta skała Aborygenów

5 Wulkan Kilauea na Hawajach – siedziba boga ognia Pele

6 Kibo – święta góra plemion Kikuju i Akamba

7 Rozmieszczenie najważniejszych religii świata wg dominacji wyznawców danej religii

8 Struktura wyznaniowa ludności świata (%)

9

10 JUDAIZM I.Geneza II.Doktryna najstarsza religia monoteistyczna istnieje jeden Bóg, który objawił się jako Bóg Abrahama Izaaka a po zawarciu przymierza na Synaju stał się bogiem całego narodu izraelskiego – JAHWE, co oznacza – Jam jest, który jest ŻYDZI – Naród Wybrany z którego wyjdzie Mesjasz, zbawiciel ludzkości Święte Księgi: Stary Testament i Talmud – zbiór praw judaizmu podstawowe zasady: 1.SABAT – cotygodniowe święto obchodzone od piątkowego do sobotniego zachodu słońca. Wszelka praca zabroniona 2.SYNAGOGA – centrum życia religijnego wspólnot żydowskich jako dom modlitwy oraz dom zgromadzeń

11 Ściana Płaczu – fragment murów zburzonej Świątyni Jerozolimskiej

12 Kopuła Skały, która wznosi się na Placu Świątyni

13 Góra Synaj

14

15 CHRZEŚCIJAŃSTWO I.Geneza II.Doktryna największa religia monoteistyczna za jej założyciela uważa się Jezusa Chrystusa (I w. n.e.) podział Kościoła Chrześcijańskiego – SHIZMA WSCHODNIA w 1054 r. 1.Kościoły Wschodnie uznające przewodnictwo patriarchy Konstantynopola – PRAWOSŁAWIE 2.Kościoły Zachodnie uznające prymat biskupa Rzymu – KATOLICYZM 3.Reformacja i narodziny PROTESTANTYZMU w XVI wieku. Nazwa pochodzi od protestu Marcina Lutra w Niemczech (kościół ewangelicko-augsburski) i Jana Kalwina w Szwajcarii (kościół ewangelicko-reformowany)

16

17

18

19 ISLAM I.Geneza II.Doktryna Wiara w jedynego boga - ALLAHA święta księga – KORAN świętym dniem w islamie jest PIĄTEK (dzień wolny od pracy) każdego Muzułmanina obowiązuje pięć zasad postępowania: 1. SZAHADA – wyznanie wiary 2. SALAT – modlitwa 5 razy dziennie z twarzą zwróconą w stronę Mekki 3. RAMADAN – post 4. ZAKAT – jałmużna 5. HADŻDŻ – wielka pielgrzymka do Mekki

20 AL KAABA

21

22 Wielki Meczet - Mekka

23 Meczet - Medyna

24 Meczet Kopuła Skały w Jerozolimie

25 Muzułmanie na świecie

26

27 I.Geneza II.Doktryna religia politeistyczna – uznaje wiele podmiotów czci wieczność świata polega na odnawianiu się w kolejno pod sobie następujących cyklach każdy człowiek w swoich kolejnych wcieleniach – REINKARNACJA -, może stopniowo doskonalić siebie aby wyzwolić się ze złych uczynków i uzyskać zbawienie Trzy bóstwa: BRAHMA, WISZNU, ŚIWA Bogami są również zwierzęta: KROWA, tygrys, słoń Święta rzeka – GANGES (oczyszcza i karmi) Święta księga – WED Podział społeczeństwa na KASTY HINDUIZM

28 Siwa – bóstwo niszczenia i tworzenia

29 Rytualne kąpiele w Gangesie

30 Zanurzenie w Świętej Rzece

31

32

33 BUDDYZM I.Geneza II.Doktryna Buddyzm potępia kastowość, nie uznaje wyższości jednego społeczeństwa nad drugim, toleruje inne poglądy i kulty, od wiernych wymaga wyrzekania się uciech, czystości serca, życzliwości dla wszystkiego co żyje a szczególnie dla cierpiących osiągnięcie stanu NIRWANY (wygaszenie pragnień) poprzez MEDYTACJE STUPA – świątynia w której spoczywają ziemskie szczątki Buddy oraz przedmioty związane z buddyzmem PAGODA – buddyjska świątynia, wielokondygnacyjna budowla na planie kwadratu, koła lub ośmioboku, o kondygnacjach krytych ozdobnymi dachami monumentalne posągi Buddy

34 Stupa

35

36 Pagoda

37 przywódca buddyzmu tybetańskiego - Dalajlama

38


Pobierz ppt "Zróżnicowanie religijne na świecie. Pojęcie religii Jest to relacja człowieka do sfery sacrum. Sacrum - rzeczy i działania wydzielone przez określoną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google