Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W RZEMIENIU NA ROK 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W RZEMIENIU NA ROK 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W RZEMIENIU NA ROK 2015/2016

2 TECHNIK ROLNIK Wykonuje prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podejmuje decyzje na podstawie rachunku ekonomicznego, potrafi obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej. Potrafi pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na modernizację gospodarstwa. Kwalifikacja 2 Organizuje i nadzoruje produkcję rolniczą. Kwalifikacja 1 Prowadzi produkcję rolniczą.

3 TECHNIK ROLNIK KARIERA ZAWODOWA Możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, starać się o uzyskanie środków z Unii Europejskiej, prowadzić rachunkowość w firmach okołorolnicznych.

4 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy, napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne. Kwalifikacja 1 Sporządza potrawy i napoje. Kwalifikacja 2 Organizuje żywienie i usługi gastronomiczne.

5 KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego. Typowymi miejscami pracy są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, punkty malej gastronomii, jadłodajnie, gospody, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki zakładowe. Możesz prowadzić własny zakład gastronomiczny.

6 TECHNIK WETERYNARII Wykonuje czynności pomocnicze, które dotyczą diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne oraz czynności pomocnicze w trakcie badań przedubojowych i po uboju zwierząt. Kwalifikacja 1 Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt. Kwalifikacja 2 Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu usług weterynaryjnych. Kwalifikacja 3 Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

7 TECHNIK WETERYNARII KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w lecznicach weterynaryjnych, zakładach mięsnych, stadninach koni i hodowlach zwierząt. Możesz podjąć pracę jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu zoologicznego, pracownik schroniska dla zwierząt.

8 TECHNIK OGRODNIK Organizuje produkcję w zakresie warzywnictwa, szkółkarstwa i kwiaciarstwa. Projektuje i zakłada ogrody przydomowe oraz tereny zielone z wykorzystaniem programów komputerowych. Kwalifikacja 1 Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze. Kwalifikacja 2 Planuje i organizuje prace ogrodowe.

9 TECHNIK OGRODNIK KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Typowymi miejscami pracy są wszelkiego rodzaju gospodarstwa ogrodnicze, sklepy ogrodnicze, kwiaciarnie, szkółki leśne i ogrodnicze, firmy zajmujące się projektowaniem ogrodów. Możesz prowadzić własną działalność ogrodniczą lub usługową.

10 Eksploatuje, naprawia maszyny i pojazdy silnikowe oraz maszyny rolnicze i ogrodnicze. Potrafi spawać elektrycznie i gazowo. Kwalifikacja 1 Użytkuje pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w rolnictwie. Kwalifikacja 2 Obsługuje technicznie oraz naprawia pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie.

11 ZSZ MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW I I I MASZYN ROLNICZYCH KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w zakładach obsługi technicznej, w firmach okołorolniczych, rozwiniętych gospodarstwach rolniczych, zakładach diagnostycznych i mechanizacyjnych.

12 KUCHARZ Przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje. Wykonuje czynności związane z cateringiem potraw i napojów. Kwalifikacja Sporządza potrawy i napoje. ZSZ

13 ZSZ KUCHARZ KARIERA ZAWODOWA Pracę znajdziesz w: barach szybkiej obsługi, restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, zajazdach, szpitalach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, stołówkach szkolnych i przedszkolnych, internatach.


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W RZEMIENIU NA ROK 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google