Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU

2 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

3 TECHNIKUM – 4 letnie Zawód - technik agrobiznesu mechanizacji rolnictważywienia i usług gastronomicznych architektury krajobrazuobsługi turystycznej

4 język polski matematyka biologia informatyka W procesie rekrutacji uwzględnia się następujące przedmioty:

5 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B, T i uprawnień operatora kombajnów zbożowych. obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz oceniania ich stanu technicznego organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

6 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii T. urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Nowość!

7 TECHNIK AGROBIZNESU Absolwent technikum uzyska uprawnienia do przejęcia gospodarstwa i wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. organizowania wykonywania prac związanych produkcją roślinną i zwierzęcą obsługi pojazdów, maszyn urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

8 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ organizowania działalności turystycznej przygotowania, sprzedaży, realizacji i rozliczeń imprez i usług turystycznych udzielania informacji turystycznej obsługi klientów korzystających z usług turystycznych prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Nowość!

9 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B sporządzania i ekspedycji potraw i napojów planowania i oceny żywienia organizowania produkcji gastronomicznej planowania i realizacji usług gastronomicznych Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

10 Co roku nasi najlepsi uczniowie ze szkół kończących się maturą zdobywają stypendium Prezesa Rady Ministrów.

11 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

12 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Zawód ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik pojazdów samochodowych kucharz

13 język polski matematyka fizyka technika W procesie rekrutacji uwzględnia się następujące przedmioty:

14 W toku kształcenia można uzyskać: - prawo jazdy kategorii T (ciągniki rolnicze), - prawo jazdy kategorii B (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t) - uprawnienia do pracy kombajnami zbożowymi MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

15 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych diagnozowania pojazdów samochodowych naprawiania pojazdów samochodowych

16 KUCHARZ Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności sporządzania potraw i napojów wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów

17 WYSTAWA STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY

18 PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

19

20

21 W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka z centrum multimedialnym

22 W trosce o bezpieczeństwo: - w budynku szkoły oraz terenie przylegającym do budynku działa monitoring - placówka uczestniczy w akcji Szkoła bez przemocy

23 Zajęcia pozalekcyjne

24 Szkoła realizuje projekt z Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Wygrajmy przyszłość, w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe z następujących przedmiotów: Ze środków unijnych uczniowie wyposażani są w bezpłatne materiały, niezbędne do przeprowadzania zajęć. Zajęcia te mają nie tylko rozwijać zainteresowania uczniów, ale i lepiej przygotować ich do egzaminów zewnętrznych. zawodowe z zakresu przetwórstwa rolno - spożywczego: Koło żywieniowe kurs spawania metodą MAG i MMA kurs kierowców wózków widłowych kształcenie modułowe: Obsługa i technika kierowania pojazdami kategorii B, T język polski matematyka zajęcia sportowe

25

26 MATEMATYKA

27

28 WYCHOWANIE FIZYCZNE

29 PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ŻYWIENIA

30

31 Obchody Święta Patrona Szkoły Co roku w pierwszych dniach września obchodzone jest w naszej szkole Święto Patrona Szkoły. Uroczystości rozpoczynają: rajd rowerowy Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą, bieg sztafetowy do Koźla, gra terenowa Kody wojny. Obchody kończy wieczornica z udziałem kombatantów, podczas której uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

32 BIEG SZTAFETOWY

33 WIECZORNICA

34 Mecz piłki nożnej Nauczyciele contra Maturzyści Od wielu lat, tuż przed maturą, w naszej szkole rozgrywany jest mecz piłkarski: nauczyciele ZSMR contra uczniowie klas maturalnych.

35 MECZ NAUCZYCIELE-MATURZYŚCI

36 W naszej szkole działają następujące kółka przedmiotowe: Kółko języka angielskiego Kółko języka niemieckiego Kółko ekonomiczne Kółko matematyczne Kółko geograficzne Kółko żywienia

37 Dla osób sprawnych fizycznie oferujemy ciekawe zajęcia sportowe w sekcjach: piłki siatkowej piłki koszykowej piłki halowej piłki nożnej tenisa stołowego lekkoatletycznej

38 W ciągu roku szkolnego stwarzamy naszym uczniom wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego. Organizujemy: międzyklasowe turnieje w różnych dyscyplinach sportowych. systematyczne wyjazdy do kin i teatrów rajdy piesze i rowerowe liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze organizowane w ramach działalności szkolnego koła PTTK

39 W szkole od wielu lat prężnie działa Szkolne Koło PCK. Dowodem uznania dla jego pracy jest przyznanie naszej szkole Honorowej Odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia.

40 Osobom spoza Piątku zapewniamy miejsca w internacie w pokojach dwu- i trzy-osobowych. Wychowankowie są otoczeni ciągłą opieką wychowawców. Wychowawcy internatu poza sprawowaniem opieki służą pomocą w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do zajęć. W internacie działają m.in. sekcje: pomocy koleżeńskiej, kulturalno-oświatowa, sportowa, gospodarcza. Wychowankowie mają do dyspozycji centrum multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, Wi-Fi, świetlicę, salę bilardową. Zapewnia się im również możliwość korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego.

41

42 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Placówką współpracującą z Zespołem Szkół Mechanizacji Rolnictwa jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Praktycznego posiada doskonale wyposażoną bazę sprzętowo - dydaktyczną do prowadzenia zajęć nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.

43 ZAJĘCIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

44 NAUKA JAZDY

45 DLACZEGO MY: Jesteśmy szkołą bezpieczną. 4 Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ) – uczniowie z innych szkół u nas zdają egzaminy zawodowe. 3 Nasi absolwenci w tym samym obiekcie szkolnym mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych i na kursach kwalifikacyjnych.

46 Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą ul. Kutnowska 19 99-120 Piątek tel./fax (024) 3894100 http://zsmrpiatek.szkolnastrona.pl e-mail pzsmr@wp.pl http://zsmrpiatek.szkolnastrona.pl


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ W PIĄTKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google