Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna

2 Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu
Nasza szkoła istnieje już od ponad 80 lat kształcąc uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi. Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu

3 Technikum Żywienia w Strumieniu-filia Szkoły w Międzyswieciu
Ul. Malinowa 10 Międzyświeć Tel Strumień ul. 1-Maja 20 tel./fax: (33)

4 Technikum Żywienia w Strumieniu –oferta Szkoły
-Technikum żywienia i gospodarstwa domowego -Technikum architektury krajobrazu Zasadnicza Szkoła Zawodowa -kucharz małej gastronomii -klasa wielozawodowa

5 ZSR w Międzyświeciu oferta Szkoły:
4- letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 4-letnie Technikum Rolnicze 4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu 4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji-NOWOŚĆ

6 Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Tu zdobędziesz umiejętności: urządzenia i prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospodarstwa domowego stosowania zasad ekonomiki, marketingu i sprawnego zarządzania firmą organizowania przyjęć okolicznościowych sporządzania kosztorysów imprez okolicznościowych praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania się 

7 Technik Rolnik Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z --wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych a zwłaszcza do planowania organizacji gospodarstwa rolnego, procesów produkcji i prac w gospodarstwie rolnym, przeprowadzania uproszczonej rachunkowości i stosowania zasad marketingu. Absolwenci uzyskują tytuł technika rolnika oraz dodatkowe kwalifikacje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub możliwość dodatkowego zatrudnienia.

8 Technik Architektury Krajobrazu
Tu zdobędziesz umiejętności: wykonywania i interpretacji rys. technicznych architektury krajobrazu klasyfikacji roślin ozdobnych wykonania i konserwacji architektury ogrodowej projektowania dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych

9 Technik inżynierii środowiska i melioracji-NOWOŚĆ
Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcący się w tym kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych i firmach prywatnych.

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Międzyświeciu kształci w zawodach:
*Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych *Ogrodnik *Kucharz małej gastronomii *Rolnik

11 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną , użytkowania narzędzi, pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, planowania i wykonywania podstawowych zabiegów w wybranych technologiach produkcji rolniczej, prowadzenia i obsługiwania pojazdów silnikowych wraz z uzyskaniem prawa jazdy kat B, stosowania nowoczesnych technologii napraw sprzętu rolniczego. po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

12 Kucharz małej gastronomii
Tu zdobędziesz umiejętności: stosowania zasad prawidłowego żywienia sporządzania potraw z różnych surowców przechowywania i kontroli towarów posługiwania się narzędziami i maszynami w kuchni i zakładach gastronomicznych  Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych: kucharz małej gastronomii.

13 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA OGRODNIK-Nowość
W trakcie 2 letniej nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja ogrodnicza, podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, przedsiębiorstwo w agrobiznesie, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa. Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

14 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ROLNIK-Nowość
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do: planowania i organizowania procesów produkcji i pracy, wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

15 Wyposażenie szkoły 2 nowoczesne pracownie komputerowe
Sprzęt multimedialny Siłownia Stadion Sala gimnastyczna Warsztaty mechaniczne Plac manewrowy

16 Coroczne Imprezy szkoły
Tydzień ekologiczny Tydzień zdrowia i urody Turniej motoryzacyjny Wiosenny kręciołek Jasełka Konkurs nauk ścisłych” Z innej strony” Międzynarodowe Zimowe Dni Sportu, Turystyki i Kultury w Rajczy w ramach Międzynarodowego Ogólnopolskiego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego.

17 Konkurs na najlepiej przystrojony stół Konkursy muzyczne
Konkursy kulinarne Konkurs na najlepiej przystrojony stół Konkursy muzyczne

18 Większość naszych uczniów chętnie uczestniczy w zawodach sportowych
Zawody narciarskie Większość naszych uczniów chętnie uczestniczy w zawodach sportowych

19 MIEJSCA PRAKTYK : Rowy, Łeba, Jarosławiec

20 Ukraina-10 dniowe spotkanie integracyjne: Kijów, Kamieniec Podolski, Chocim, Lwów

21 ZSR w Międzyświeciu

22 Współpraca ze środowiskiem
Dni Skoczowa Dożynki

23 Współpraca ze środowiskiem-cd
Forum Rolnicze Wizyty w DPS w Skoczowie Powiatowy turniej motoryzacyjny

24 Współpraca ze środowiskiem-cd
Akcja „posadź swoje drzewo” Bankiety

25 Stypendia, które można otrzymać w ZSR w Międzyświeciu
Prezesa Rady Ministrów-obecnie otrzymuje Maryla Ogierman Unijne „Nauka szansa sukcesu na Śląsku” Powiatowe za wyniki w nauce

26 wyposażona w specjalistyczne pracownie przedmiotowe,
SZKOŁA JEST: bezpieczna, przyjazna dla ucznia, wyposażona w specjalistyczne pracownie przedmiotowe, posiada nowoczesne pracownie komputerowe, posiada multimedialne centrum informacyjne. W NASZEJ SZKOLE UCZEŃ NIE JEST ANONIMOWY! UCZNIOM ZAPEWNIA SIĘ: uzyskanie pomocy materialnej, możliwość trenowania w dobrze wyposażonych obiektach sportowych (siłownia, sala gimnastyczna, stadion) wyjazdy na praktyki zagraniczne, spędzanie wolnego czasu w ramach świetlic środowiskowych (zajęcia teatralne, sportowo-rekreacyjne na pływalni „Delfin” w Skoczowie, informatyczne, ogrodnicze) WYMAGANE DOKUMENTY: Logowanie Dokumenty do pobrania na stronie

27 e-mail: szkolarol@poczta.onet.pl,
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w MIĘDZYŚWIECIU W TYM ROKU SZKOLNYM PROWADZONY BĘDZIE NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓŁ 4 – letnie TECHNIKUM w zawodach: Technik architektury krajobrazu Technik Rolnik, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technik inżynierii środowiska i melioracji Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz małej gastronomii Ogrodnik Rolnik ZAPRASZAMY Informacji udziela sekretariat Szkoły tel. 033  Zarząd Powiatu ustalił liczbę uczniów w klasach pierwszych na 30, w przypadku zmniejszenia liczby uczniów oddział może nie zostać utworzony lub będzie utworzony jako 24- osobowy. Każdorazowo w tych sprawach decydować będzie Zarząd Powiatu.

28 Zapraszamy www.miedzyswiec.xon.pl Na naszą stronę internetową
Znajdziesz tam: Zdjęcia z imprez szkolnych, Historię szkoły, Opis tradycji szkolnych, I wiele innych informacji…


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google