Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza Absolwent:  posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza Absolwent:  posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii

2 Zdobyta wiedza Absolwent:  posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji menedżerskich,  dysponuje wiedzą o praktycznych aspektach prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, zna instytucje otoczenia biznesu, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw, rolę innowacji i e-biznesu we współczesnym świecie, a także znaczenie lokalizacji firmy,  posiada wiedzę o niezbędnych dla menedżera kompetencjach i sposobach podejmowania decyzji,  dysponuje instrumentarium niezbędnym do zbudowania strategii konkurencji oraz oceny strategii wdrażanych przez firmy konkurencyjne.

3 Nowe umiejętności i kompetencje  dobór odpowiedniej formy i lokalizacji prowadzenia działalności gospodarczej,  analiza otoczenia firmy w skali makro-, mezo- oraz mikroekonomicznej,  tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa,  pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstwa,  wykorzystanie wybranych metod niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,  rozpoznawanie, kreowanie i implementowanie rozwiązań innowacyjnych,  praca w zespole i przyjmowanie różnych ról z tym związanych.

4 P RAKTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA S EM. 3 P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ P OMYSŁ NA BIZNES I DENTYFIKACJA NISZY RYNKOWEJ B IZNESPLAN Z AKŁADANIE FIRMY F ORMY PRZEDSIĘBIORSTW W P OLSCE I UE P ROWADZENIE FIRMY OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Z ATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW P ŁACE R ELACJE PRACODAWCA - PRACOWNICY Z ASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA B ILANS A NALIZA UTARGÓW I KOSZTÓW K ULTUROWE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI FIRM P RZYCZYNY ROZWOJU SZAREJ STREFY S UKCES PRZEDSIĘBIORCY

5 Otoczenie biznesu (sem. 4) Kultura i społeczeństwo Konkurencja Samorządy Źródła finansowania Koniunktura w kraju Koniunktura na świecie Instytucje otoczenia biznesu Polityka gospodarcza Rozpoznaj szanse i zagrożenia

6 Kapitał własny Kredyt Kapitał obcy Zyski Pożyczki Fundusze unijne Inkubatory Business Angels Leasing Finansowanie przedsiębiorstw (sem. 5)

7 Kompetencje menedżera i podejmowanie decyzji (sem. 5) Style przywództwa Metody i techniki wspomagania decyzji Decyzje finansowe i personalne Organizacja czasu pracy Coaching Techniki rozwiązywania konfliktów

8 Lokalizacja firmy (sem. 5) Podstawowe czynniki lokalizacji firmy Atrakcyjność inwestycyjna Polski Uwarunkowania środowiskowe Rola czynników społeczno- kulturowych Transport i infrastruktura komunikacyjno-techniczna Procedury administracyjno-prawne Cele przedsiębiorstwa a jego lokalizacja Globalna konkurencja i jej znaczenie dla sektora MSP Polityka regionalna i zachęty inwestycyjne Sukces firmy

9 Strategie przedsiębiorstw (sem. 6) konkurenci dostawcy narzędzia konkurencji cel misja cel produkt substytuty nabywcy

10 Innowacje i e-biznes (sem. 6) Źródła finansowania i uwarunkowania działalności innowacyjnej Innowacyjne modele e-biznesu Metody tworzenia innowacyjnych produktów i usług Krytyczne czynniki sukcesu dla wykorzystania ICT w firmie i rozwoju e-biznesu Sposoby ograniczania barier w działalności innowacyjnej Istota i rodzaje innowacji

11 Kontakt Katedra Ekonomii Sekretariat - pok. 326A Więcej informacji dostępnych na stronie Katedry Ekonomii: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-ekonomii/specjalnosc- ekonomia-menedzerska-1-stopien-analityk-rynku-2-stopien.html

12


Pobierz ppt "Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza Absolwent:  posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google