Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii

2 Zdobyta wiedza Absolwent:
posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji menedżerskich, dysponuje wiedzą o praktycznych aspektach prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, zna instytucje otoczenia biznesu, sposoby finansowania  działalności przedsiębiorstw, rolę innowacji i  e-biznesu we współczesnym świecie, a także znaczenie lokalizacji firmy, posiada wiedzę o niezbędnych dla menedżera kompetencjach i sposobach podejmowania decyzji, dysponuje instrumentarium niezbędnym do zbudowania  strategii konkurencji oraz oceny strategii wdrażanych przez firmy  konkurencyjne.

3 Nowe umiejętności i kompetencje
dobór odpowiedniej formy i lokalizacji prowadzenia działalności  gospodarczej, analiza otoczenia firmy w skali makro-, mezo- oraz  mikroekonomicznej, tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstwa,  wykorzystanie wybranych metod niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, rozpoznawanie, kreowanie i  implementowanie rozwiązań innowacyjnych, praca w zespole i przyjmowanie różnych ról z tym związanych.

4 Praktyka działalności przedsiębiorstwa Sukces przedsiębiorcy
Sem. 3 Przedsiębiorczość Pomysł na biznes Identyfikacja niszy rynkowej Biznesplan Zakładanie firmy Formy przedsiębiorstw w Polsce i UE Prowadzenie firmy obowiązki przedsiębiorcy Zatrudnianie pracowników Płace Relacje pracodawca-pracownicy Zasoby przedsiębiorstwa Bilans Analiza utargów i kosztów Kulturowe uwarunkowania działalności firm Przyczyny rozwoju szarej strefy Sukces przedsiębiorcy

5 Otoczenie biznesu (sem. 4)
Rozpoznaj szanse i zagrożenia Kultura i społeczeństwo Konkurencja Samorządy Źródła finansowania Koniunktura na świecie Koniunktura w kraju Instytucje otoczenia biznesu Polityka gospodarcza

6 Finansowanie przedsiębiorstw (sem. 5)
Kapitał własny Kredyt Kapitał obcy Zyski Pożyczki Fundusze unijne Inkubatory Business Angels Leasing

7 Kompetencje menedżera i podejmowanie decyzji (sem. 5)
Decyzje finansowe i personalne Style przywództwa Coaching Organizacja czasu pracy Metody i techniki wspomagania decyzji Techniki rozwiązywania konfliktów

8 Lokalizacja firmy (sem. 5)
Cele przedsiębiorstwa a jego lokalizacja Sukces firmy Atrakcyjność inwestycyjna Polski Podstawowe czynniki lokalizacji firmy Polityka regionalna i zachęty inwestycyjne Transport i infrastruktura komunikacyjno-techniczna Uwarunkowania środowiskowe Rola czynników społeczno-kulturowych Procedury administracyjno-prawne Globalna konkurencja i jej znaczenie dla sektora MSP

9 Strategie przedsiębiorstw (sem. 6)
misja konkurenci produkt dostawcy cel cel narzędzia konkurencji nabywcy substytuty

10 Innowacje i e-biznes (sem. 6)
Innowacyjne modele e-biznesu Istota i rodzaje innowacji Sposoby ograniczania barier w działalności innowacyjnej Źródła finansowania i uwarunkowania działalności innowacyjnej Krytyczne czynniki sukcesu dla wykorzystania ICT w firmie i rozwoju e-biznesu Metody tworzenia innowacyjnych produktów i usług

11 Kontakt Katedra Ekonomii Sekretariat - pok. 326A
Więcej informacji dostępnych na stronie Katedry Ekonomii:

12


Pobierz ppt "Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google