Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory specjalności i promotora Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory specjalności i promotora Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka."— Zapis prezentacji:

1 Wybory specjalności i promotora Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka

2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie. Informacje ogólne

4 Wzór dyplomu

5 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnychZarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Transport – Spedycja – LogistykaTransport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucjiLogistyka handlu i dystrybucji E - logistykaE - logistyka Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się na stronie http://www.spoleczna.pl w zakładce Studenci, Kierunki i specjalności oraz na stronie http://www.marketing.spoleczna.pl http://www.spoleczna.pl http://www.marketing.spoleczna.pl http://www.spoleczna.pl http://www.marketing.spoleczna.pl Oferta specjalności

6 Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku Logistyka dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2013/2014. Zasady wyboru specjalności

7 Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie. Zasady wyboru specjalności

8 Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach od 10.03.2014 roku do 30.04.2014 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 30.04.2014 roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca. Zasady wyboru specjalności

9 Dnia 05.05.2014r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności oraz seminariach specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium specjalizacyjne tzn. do dnia 15.05.2014 roku. Zasady wyboru specjalności

10 Wyboru promotora dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie. Zasady wyboru promotora

11 W dniach 12 - 16.05.2014 roku zostaną zorganizowane spotkania informacyjne ws. wyborów promotora. Wybór promotora będzie odbywał się w dniach od 15.05.2014 roku do 15.06.2014 roku. Osoby, które nie dokonają wyboru promotora do dnia 15.06.2014 roku zostaną dopisane do list seminaryjnych promotorów, u których pozostaną wolne miejsca. Zasady wyboru promotora

12 Dnia 20.06.2014r. zostanie opublikowana lista z wykazami osób przyjętych na seminaria dyplomowe u poszczególnych promotorów. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium dyplomowe tzn. do dnia 30.06.2014 roku. Zasady wyboru promotora

13 mgr inż. Marta Brzozowska specjalnosci-wz@spoleczna.pl dyżur: zjazd A, sobota 13.00-13.30, ul. Sienkiewicza 46 (bud. III LO), sala 22; zjazd B, niedziela 13.00 – 13.30, ul. Kilińskiego 98, sala P-41; czwartki, I połowa semestru, godz. 14.30 - 17.00, ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 II połowa semestru, godz. 12.30 - 17.00, ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 Kontakt

14 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnychZarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Transport – Spedycja – LogistykaTransport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucjiLogistyka handlu i dystrybucji E - logistykaE - logistyka Podział specjalności

15 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych Opis specjalności

16 Dla osób zainteresowanych logistyką produkcji oraz systemami zarządzania jakością. Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

17 -studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego; -istotą tej specjalności jest zapoznanie się z różnymi systemami zarządzania jakością oraz metodami ich wdrażania w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

18 -student powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego; Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

19 Tematyka zajęć obejmuje:Tematyka zajęć obejmuje: Organizowanie i sterowanie w systemach produkcyjnych Organizowanie i sterowanie w systemach produkcyjnych Metody redukcji strat w przedsiębiorstwach przemysłowych Metody redukcji strat w przedsiębiorstwach przemysłowych Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Zagadnienia związane z ergonomią Zagadnienia związane z ergonomią Logistyka zwrotna Logistyka zwrotna Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

20 Transport – Spedycja - Logistyka Opis specjalności

21 Dla osób zainteresowanych zarządzaniem transportem i procesami związanymi z przygotowaniem ładunków do transportu Transport – Spedycja - Logistyka

22 - student tej specjalności zapozna się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży TSL; - w szczególności pozna pojęcia z zakresu spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego, uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych; Transport – Spedycja - Logistyka

23 -dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz. Transport – Spedycja - Logistyka

24 Tematyka zajęć obejmuje:Tematyka zajęć obejmuje: Systemy transportowe Systemy transportowe Spedycję Spedycję Krajowe i międzynarodowe prawo transportowe Krajowe i międzynarodowe prawo transportowe Logistykę międzynarodową i globalną Logistykę międzynarodową i globalną Modelowanie i symulację w logistyce Modelowanie i symulację w logistyce Obsługę celną Obsługę celną Logistykę miejską Logistykę miejską Transport – Spedycja - Logistyka

25 Logistyka handlu i dystrybucji Opis specjalności

26 Dla osób zainteresowanych zarządzaniem procesami dystrybucji oraz sprzedażą oraz systemami informatycznymi wspomagającymi te procesy Logistyka handlu i dystrybucji

27 - istotnym celem utworzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju; - studenci tej specjalności będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania transportem oraz sprzedażą ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zapasami; Logistyka handlu i dystrybucji

28 -istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych; Logistyka handlu i dystrybucji

29 Tematyka zajęć obejmuje:Tematyka zajęć obejmuje: Organizacja giełd towarowych Organizacja giełd towarowych Zarządzanie centrami logistycznymi Zarządzanie centrami logistycznymi Przepisy prawa celnego Przepisy prawa celnego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze Podstawy technologii internetowych Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczegoPodstawy prawa gospodarczego Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce Logistyka handlu i dystrybucji

30 E - Logistyka Opis specjalności

31 Dla osób zainteresowanych systemami informatycznymi w logistyceDla osób zainteresowanych systemami informatycznymi w logistyce Specjalność prowadzona przez Katedrę Marketingu i InformatykiSpecjalność prowadzona przez Katedrę Marketingu i Informatyki E - Logistyka

32 -specjalność ta ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki na rynkach wirtualnych, na których to prowadzi się coraz więcej transakcji; -wiedza z obszaru zarządzania połączona ze znajomością obsługi specjalistycznych programów informatycznych daje synergiczny efekt, gdzie absolwent zna i rozumienie zasady funkcjonowania nowoczesnej opartej na informatyce gospodarki; E - Logistyka

33 -kwalifikacje absolwenta specjalności E-Logistyka będą dla pracodawców bardzo przydatne w procesie wyboru, implementacji oraz eksploatacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie połączenie wiedzy z obszaru logistyki, informatyki, ekonomii oraz zarządzania ma fundamentalne znaczenie. E - Logistyka

34 Tematyka zajęć obejmuje:Tematyka zajęć obejmuje: Nowe technologie w biznesie Nowe technologie w biznesie E – commerce – gry menedżerskie E – commerce – gry menedżerskie Procesy informacyjne w zarządzaniu Procesy informacyjne w zarządzaniu Logistyka on – line Logistyka on – line CRM CRM Systemy baz danych w logistyce Systemy baz danych w logistyce E - Logistyka

35 Katedra Marketingu: www.marketing.spoleczna.pl www.marketing.spoleczna.pl Logistyka dr Katarzyna Kolasińska – Morawska mgr inż. Marta Brzozowska

36 Życzymy udanego wyboru specjalności Prodziekan ds. dydaktycznych dr Katarzyna Kolasińska - Morawska


Pobierz ppt "Wybory specjalności i promotora Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google