Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wybory specjalności i promotora”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wybory specjalności i promotora”"— Zapis prezentacji:

1 „Wybory specjalności i promotora”
Wydział Zarządzania Kierunek Logistyka „Wybory specjalności i promotora”

2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 Informacje ogólne Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie.

4 Wzór dyplomu

5 Oferta specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Transport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji E - logistyka Wykaz zawierający nazwy specjalności znajduje się na stronie w zakładce Studenci, Kierunki i specjalności oraz na stronie

6 Zasady wyboru specjalności
Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku Logistyka dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2013/2014.

7 Zasady wyboru specjalności
Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie.

8 Zasady wyboru specjalności
Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach od roku do roku. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca.

9 Zasady wyboru specjalności
Dnia r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności oraz seminariach specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium specjalizacyjne tzn. do dnia roku.

10 Zasady wyboru promotora
Wyboru promotora dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie.

11 Zasady wyboru promotora
W dniach roku zostaną zorganizowane spotkania informacyjne ws. wyborów promotora. Wybór promotora będzie odbywał się w dniach od roku do roku. Osoby, które nie dokonają wyboru promotora do dnia roku zostaną dopisane do list seminaryjnych promotorów, u których pozostaną wolne miejsca.

12 Zasady wyboru promotora
Dnia r. zostanie opublikowana lista z wykazami osób przyjętych na seminaria dyplomowe u poszczególnych promotorów. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium dyplomowe tzn. do dnia roku.

13 Kontakt mgr inż. Marta Brzozowska specjalnosci-wz@spoleczna.pl dyżur:
zjazd A, sobota , ul. Sienkiewicza 46 (bud. III LO), sala 22; zjazd B, niedziela – 13.30, ul. Kilińskiego 98, sala P-41; czwartki, I połowa semestru, godz , ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 II połowa semestru, godz , ul. Sienkiewicza 9, pokój 16

14 Podział specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Transport – Spedycja – Logistyka Logistyka handlu i dystrybucji E - logistyka

15 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Opis specjalności Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

16 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Dla osób zainteresowanych logistyką produkcji oraz systemami zarządzania jakością.

17 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego; istotą tej specjalności jest zapoznanie się z różnymi systemami zarządzania jakością oraz metodami ich wdrażania w przedsiębiorstwach produkcyjnych;

18 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
student powinien umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa przemysłowego;

19 Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych
Tematyka zajęć obejmuje: Organizowanie i sterowanie w systemach produkcyjnych Metody redukcji strat w przedsiębiorstwach przemysłowych Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych Zagadnienia związane z ergonomią Logistyka zwrotna Systemy baz danych w logistyce

20 Transport – Spedycja - Logistyka
Opis specjalności Transport – Spedycja - Logistyka

21 Transport – Spedycja - Logistyka
Dla osób zainteresowanych zarządzaniem transportem i procesami związanymi z przygotowaniem ładunków do transportu

22 Transport – Spedycja - Logistyka
student tej specjalności zapozna się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży TSL; w szczególności pozna pojęcia z zakresu spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego, uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych;

23 Transport – Spedycja - Logistyka
dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie potrafił opracować dokumentację procesów spedycyjnych oraz dokumentację spedycyjną, organizować transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (z uwzględnieniem doboru środków transportu), prowadzić działalność z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i przemysłowych oraz na ich rzecz.

24 Transport – Spedycja - Logistyka
Tematyka zajęć obejmuje: Systemy transportowe Spedycję Krajowe i międzynarodowe prawo transportowe Logistykę międzynarodową i globalną Modelowanie i symulację w logistyce Obsługę celną Logistykę miejską

25 Logistyka handlu i dystrybucji
Opis specjalności Logistyka handlu i dystrybucji

26 Logistyka handlu i dystrybucji
Dla osób zainteresowanych zarządzaniem procesami dystrybucji oraz sprzedażą oraz systemami informatycznymi wspomagającymi te procesy

27 Logistyka handlu i dystrybucji
istotnym celem utworzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania logistyką w sieciach dystrybucyjnych, które szczególnie szybko rozwijają się na terenie naszego kraju; studenci tej specjalności będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania transportem oraz sprzedażą ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zapasami;

28 Logistyka handlu i dystrybucji
istotnym elementem tej specjalności jest również pokazanie oddziaływania procesów komunikacji na prawidłowość funkcjonowania łańcuchów logistycznych;

29 Logistyka handlu i dystrybucji
Tematyka zajęć obejmuje: Organizacja giełd towarowych Zarządzanie centrami logistycznymi Przepisy prawa celnego Międzynarodowe stosunki gospodarcze Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczego Systemy baz danych w logistyce

30 Opis specjalności E - Logistyka

31 E - Logistyka Dla osób zainteresowanych systemami informatycznymi w logistyce Specjalność prowadzona przez Katedrę Marketingu i Informatyki

32 E - Logistyka specjalność ta ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki na rynkach wirtualnych, na których to prowadzi się coraz więcej transakcji; wiedza z obszaru zarządzania połączona ze znajomością obsługi specjalistycznych programów informatycznych daje synergiczny efekt, gdzie absolwent zna i rozumienie zasady funkcjonowania nowoczesnej opartej na informatyce gospodarki;

33 E - Logistyka kwalifikacje absolwenta specjalności E-Logistyka będą dla pracodawców bardzo przydatne w procesie wyboru, implementacji oraz eksploatacji nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie połączenie wiedzy z obszaru logistyki, informatyki, ekonomii oraz zarządzania ma fundamentalne znaczenie.

34 E - Logistyka Tematyka zajęć obejmuje: Nowe technologie w biznesie
E – commerce – gry menedżerskie Procesy informacyjne w zarządzaniu Logistyka on – line CRM Systemy baz danych w logistyce

35 Logistyka Katedra Marketingu: www.marketing.spoleczna.pl
dr Katarzyna Kolasińska – Morawska mgr inż. Marta Brzozowska

36 Życzymy udanego wyboru specjalności
Prodziekan ds. dydaktycznych dr Katarzyna Kolasińska - Morawska


Pobierz ppt "„Wybory specjalności i promotora”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google