Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
dr Tomasz Wnuk-Pel Tematyka blok Rachunkowość dla menedżerów orientuje studenta na uzyskanie wiedzy z zakresu finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem

2 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
Dla kogo blok fakultatywny dla studentów wszystkich kierunków oprócz kierunku Finanse i Rachunkowość

3 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
Przedmioty Przedmiot ECTS Forma zaliczenia Podstawy rachunkowości finansowej 2 Zal Analiza finansowa w procesie zarządzania Rachunek kosztów Rachunkowość zarządcza operacyjna Rachunkowość zarządcza strategiczna Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

4 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
Cel zajęć: zapoznanie studentów z zasadami i metodami rachunkowości finansowej, objaśnienie, jak należy interpretować i analizować sprawozdania finansowe w celu podejmowania na ich podstawie decyzji ekonomicznych oraz zrozumienie przez studentów, jak ważną rolę odgrywa wybór zasad i metod wyceny składników aktywów i pasywów bilansu w przedstawieniu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.

5 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW ANALIZA FINANSOWA W PROCESIE ZARZĄDZANIA
Cel zajęć: Zapoznanie studentów ze znaczeniem analizy finansowej w procesie zarządzania. Zaprezentowanie sprawozdań finansowych, jako podstawowego źródła informacji, wykorzystywanych do oceny sytuacji majątkowo-finansowej jednostek gospodarczych. Znaczenie analizy w podejmowaniu decyzji.

6 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
RACHUNEK KOSZTÓW Cel zajęć: przedstawienie podstawowych koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi oraz wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach.

7 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OPERACYJNA
Cel zajęć: Zrozumienie istoty operacyjnej rachunkowości zarządczej, poznanie zasad przygotowania zorientowanych finansowo informacji dla potrzeb zarządzania podmiotem gospodarującym i jego produktem, aplikacja najnowszych zagadnień i podejść rachunku kosztów.

8 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA STRATEGICZNA
Cel zajęć: uświadomienie słuchaczom zadań, jakie stoją przed rachunkowością zarządczą w dobie globalnej konkurencji i zarządzania strategicznego oraz przedstawienie strategicznej rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego w zarządzaniu strategicznymi czynnikami sukcesu: jakość, czas, innowacje i ciągłe doskonalenie.

9 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
Cel zajęć: Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, planowania finansowego, a w szczególności wiadomości niezbędnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, oceny projektów inwestycyjnych oraz wyboru źródeł finansowania realizowanych inwestycji i planowania finansowego

10 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
Wymagania wstępne od kandydata na blok Rachunkowość dla menedżerów oczekuje się wiedzy o procesach gospodarczych, ekonomii a także podstaw wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów; kandydaci powinni się charakteryzować zdolnością analitycznego myślenia i umiejętnością syntetycznego ujmowania problemów

11 RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW
Kompetencje absolwenta ukończenie bloku Rachunkowość dla menedżerów stwarza możliwość zdobycia umiejętności o finansowych aspektach działalności przedsiębiorstwa, konieczną każdemu menedżerowi bez względu na obszar jego podstawowych kompetencji


Pobierz ppt "RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google