Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turystyka Historyczna specjalność kierunku HISTORIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turystyka Historyczna specjalność kierunku HISTORIA."— Zapis prezentacji:

1 Turystyka Historyczna specjalność kierunku HISTORIA

2 Turystyka Historyczna Cele kształcenia Absolwenci historii o specjalności turystyka historyczna zdobędą kwalifikacje niezbędne do organizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym oraz turystycznym. Pomyślne ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą historyczną oraz wiedzą w zakresie najnowszych trendów i sposobów realizacji przedsięwzięć turystycznych. Z kolei wiedza z obszaru podstaw prawnych i zarządzania da przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej gałęzi gospodarki. Zajęcia z organizacji widowisk historycznych, odtwórstwa historycznego oraz zagospodarowania obiektów historycznych dadzą wiedzę i umiejętności potrzebne przy realizacji przedsięwzięć animacyjnych. Absolwenci staną się poszukiwanymi i cenionymi fachowcami na rynku pracy w zakresie animacji historii i turystyki historycznej.

3 Możliwości zatrudnienia Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Absolwenci historii ze specjalnością turystyka historyczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w muzeach, skansenach; będą przygotowani do pełnienia kierowniczych funkcji w odpowiednich wydziałach administracji samorządowej i państwowej czy organizacji pozarządowych. Turystyka Historyczna

4 W strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego ważną rolę przypisano turystyce. Ma ona stać się jedną z wielu gałęzi gospodarczych. Inwestowanie w turystykę jest szczególnie widoczne w ostatnich latach. W celu lepszego obsłużenia przybywających na Warmię i Mazury turystów niezbędna jest znajomość regionu, jego historii i kultury oraz profesjonalne przygotowanie w zakresie administrowania i zarządzania wiedzą historyczną. Dotychczasowe inicjatywy edukacyjne w naszym regionie nie podjęły kształcenia specjalistów w zakresie turystyki historycznej. Proponowana specjalność w poważnym stopniu może tę lukę uzupełnić. Turystyka Historyczna

5 Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na stosowanych standardach ministerialnych. W ramach wykładów specjalnościowych wprowadzono przedmioty dotyczące turystyki historycznej. Treści kształcenia będą koncentrować się na regionalnym potencjale turystyki kulturowej, która w niniejszej propozycji sprowadza się do historycznej percepcji trudnych, wielokulturowych dziejów Europy, Polski i regionu. Współcześnie, bez właściwego zrozumienia procesów historycznych nie można zrozumieć wielokulturowego oblicza Europy. Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów posiadających kierunkowy i specjalnościowy dorobek naukowy i dydaktyczny. Turystyka Historyczna

6 ZAPRASZAMY Turystyka Historyczna


Pobierz ppt "Turystyka Historyczna specjalność kierunku HISTORIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google