Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa www.wpit.am.gdynia.pl Adres: ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa www.wpit.am.gdynia.pl Adres: ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Adres: ul. Morska Gdynia

2 o TOWAROZNAWSTWO o ZARZĄDZANIE Kierunki:

3 TOWAROZNAWSTWO – studia stacjonarne TOWAROZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA USŁUG TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH HANDEL I USŁUGI – MENEDŻER PRODUKTU 7 semestrówDYPLOMINŻYNIERA& 3 semestry DYPLOMMAGISTRA

4

5 Możliwość uzyskania certyfikatów: Asystent Jakości PCBC, Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego PCBC, Pełnomocnik Jakości PCBC. TOWAROZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Specjalności Możliwości pracy: Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego, Rzeczoznawcy, Specjaliści z zakresu standaryzacji i atestacji wyrobów.

6 Specjalności ORGANIZACJA USŁUG TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach branży turystycznej. Absolwenci są również przygotowani do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w obszarach związanych z rozwojem turystyki.

7 Specjalności HANDEL I USŁUGI – MENEDŻER PRODUKTU Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Kierownicy jednostek obrotu towarowego w szeroko rozumianej działalności gospodarczej.

8 ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne I stopnia ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne I stopnia INTERNET I MULTIMEDIA W ZARZĄDZANIU LOGISTYKA I HANDEL MORSKI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 6 semestrówDYPLOMLICENCJATA

9 ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne II stopnia ZARZĄDZANIE - studia stacjonarne II stopnia NOWOCZESNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA LOGISTYKA I HANDEL MORSKI ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 4 semestry DYPLOMMAGISTRA ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

10

11 LOGISTYKA I HANDEL MORSKI LOGISTYKA I HANDEL MORSKI Specjalności Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie ds. zarządzania i marketingu oraz logistyki w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską i w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

12 INTERNET I MULTIMEDIA W ZARZĄDZANIU Specjalności Możliwości pracy Specjaliści w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej, na stanowiskach wymagających praktyki w budowaniu rozwiązań opartych o Internet i technologie multimedialne – projektant serwisów WWW, projektant prezentacji multimedialnych.

13 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Specjalności Możliwości pracy Specjaliści do spraw zarządzania i marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Menedżerowie średniego szczebla

14 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Specjalności Możliwości pracy Specjaliści do spraw zarządzania i marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Menedżerowie średniego szczebla w przedsiębiorstwach działających na rynku technologii, przemysłu spożywczego, sektora turystki i usług.

15 Specjalności Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej, w organizacjach, których funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, NOWOCZESNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA

16 Dołącz do grona Naszych Studentów! Nasza wiedza i doświadczenie – Twoim sukcesem!

17 WWW. wpit.am.gdynia.pl TOWAROZNAWSTWO - studia niestacjonarne I stopnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich Handel i Usługi - Menedżer Produktu Usługi Żywieniowe i Dietetyka

18 WWW. wpit.am.gdynia.pl TOWAROZNAWSTWO - studia niestacjonarne II stopnia Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich Handel i Usługi - Handel i Usługi - Menedżer Produktu Menedżer Produktów Kosmetycznych Usługi Żywieniowe i Dietetyka

19 WWW. wpit.am.gdynia.pl Zarządzanie Przedsiębiorstwe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Logistyka i Handel Morski Internet i multimedia w zarządzan Internet i multimedia w zarządzaniu Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Zarządzanie Informacją w Administracji Publicznej ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne I stopnia ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne I stopnia

20 WWW. wpit.am.gdynia.pl ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne II stopnia ZARZĄDZANIE - studia niestacjonarne II stopnia Zarządzanie Przedsiębiorstwem Logistyka i Handel Morski Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Nowoczesne narzędzia zarządzania

21 Specjalności Możliwości pracy Stanowiska pracy odpowiednie dla absolwentów tej specjalności to między innymi: samodzielny księgowy, bilansista, doradca w zakresie prowadzenia polityki podatkowo-finansowej, analityk finansowy.

22 INTERNET I MULTIMEDIA W ZARZĄDZANIU Specjalności Możliwości pracy Specjaliści w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej, na stanowiskach wymagających praktyki w budowaniu rozwiązań opartych o Internet i technologie multimedialne – projektant serwisów WWW, projektant prezentacji multimedialnych.

23 Specjalności Możliwości pracy Specjaliści w zakresie: wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych w instytucjach i urzędach administracji publicznej, administrowania danymi osobowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, projektowania i zarządzania serwisami informacyjnymi. ZARZĄDZANIE INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

24 L OGISTYKA I HANDEL MORSKI L OGISTYKA I HANDEL MORSKI Specjalności Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie ds. zarządzania i marketingu oraz logistyki w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską i w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

25 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Specjalności Możliwości pracy Specjaliści do spraw zarządzania i marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Menedżerowie średniego szczebla

26 Specjalności Możliwości pracy Specjalista oraz kierownik odpowiedzialny za zarządzanie ludźmi w różnych organizacjach gospodarczych oraz publicznych. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

27 Specjalności Możliwości pracy Stanowiska pracy odpowiednie dla absolwentów tej specjalności to między innymi kierownik projektu, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych oraz stanowiska kierow­nicze w małych i średnich przedsiębiorstwach i w administracji samorządowej. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ

28 Specjalności Możliwości pracy Specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach gospodarki elektronicznej, w organizacjach, których funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, NOWOCZESEN NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA

29 Rozdanie dyplomów

30 Baza dydaktyczna

31 Baza laboratoryjna

32 Współpraca z Uczelniami zagranicznymi: 1.Hochschule Bremerhaven, Niemcy, 2.Fachchoschule Stralsund, Niemcy, 3.Cork Institute of Technology, Irlandia, 4.Kymenlaakso Pollytechnic, Finlandia, 5.Universidade da Coruna, Hiszpania, 6.Univesita Degli Studi Di Perugia, Włochy.

33 STYPENDIA

34 SOCJALNE SOCJALNE » MIESZKANIOWE » Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPAWNOŚCI » ZAPOMOGI ZA WYNIKI W NAUCE ZA WYNIKI W NAUCE ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

35 Tylko z nami – osiągniesz takie perspektywy !

36 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa www.wpit.am.gdynia.pl Adres: ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google