Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”
Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

3 TŁO PROJEKTU: Ogólnym celem Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość” Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich jest: tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu – poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i Regionów Unii Europejskiej.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE NABORU:
wzmocnienie i wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu „Dolina Karpia” w oparciu o jego walory turystyczne, oraz poprzez poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu w działalności komercyjnej, wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem i produktami lokalnymi w szczególności powiązanej z istniejącą ofertą turystyczną, rozwój sektora turystyki i pośredniej obsługi turystycznej, której głównym zakresem działalności jest wspieranie i wykorzystanie istniejącej lokalnej oferty turystycznej, wprowadzenie innowacyjnych i deficytowych dla obszaru Doliny Karpia produktów lub usług, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, które przyczynią się do mierzalnego rozwoju firmy oraz w sposób istotny i znaczący wpłyną na wzmocnienie jej pozycji na rynku.

5 RODZAJE I WIELKOŚĆ DOTACJI:
Rozpoczęcie działalności gospodarczej: – dofinansowanie w wysokości max. 70% (od ,00 PLN do ,00 PLN) Rozwój działalności gospodarczej: – dofinansowanie w wysokości max. 60% (od ,00 PLN do ,00 PLN) LOKALIZACJA DZIAŁAŃ: Projekty muszą być realizowane na obszarze „Doliny Karpia”. Projekty z charakterystyki, których nie będzie jednoznacznie wynikać, iż będą bezpośrednio oddziaływać na obszar „Doliny Karpia” zostaną odrzucone przez KPD w ramach oceny adekwatności i nie będą poddawane dalszej ocenie merytorycznej.

6 KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Beneficjent musi spełnić wszystkie poniższe warunki. Rozpoczęcie działalności gospodarczej: Osoba zameldowana na dzień ogłoszenia naboru na pobyt stały na terenie gmin biorących udział w Projekcie, Osoba mająca ukończone 18 lat, Osoba zamierzająca zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie gmin biorących udział w Projekcie. Rozwój działalności gospodarczej: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub oddział na terenie gmin biorących udział w Projekcie.

7 ZALICZKA: Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczki max. do poziomu 70% wysokości udzielonej dotacji. Warunki udzielania dotacji określa umowa dotacji. WIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO r. DO GODZ. 15:30 W siedzibie Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o. Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 Zator Pokój 110

8 W RAMACH POPRZEDNICH NABORÓW ZŁOŻONO 48 WNIOSKÓW
W RAMACH POPRZEDNICH NABORÓW ZŁOŻONO 48 WNIOSKÓW. KWOTA PRZYZNANYCH DOFINANSOWAŃ WYNIOSŁA ŁĄCZNIE: ,00 PLN W TYM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ,89 PLN ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ,11 PLN

9 PRZYKŁADOWE PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE:
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pt. Dolina Karpia – szansa na przyszłość (RMB SODEX FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA)

10 Wniosek o przyznanie dotacji na założenie atelier oraz firmy artystyczno-edukacyjnej BĘ202 prezentującej nową jakość rękodzieła artystycznych usług na terenie Doliny Karpia (Pracownia Twórcza BĘ202)

11 Zwiększenie innowacyjności zajęć pozalekcyjnych dla dzieci - szansą na ich lepszą przyszłość na obszarze Doliny Karpia

12 Wprowadzenie innowacyjnej technologii szansą na rozwój firmy PROTECH Sp. z o. o (PROTECH sp. z o. o.)

13 Poszerzenie oferty rozrywkowej Lunaparku firmy Dinozatorland w Zatorze (Lemarpol sp. z o. o.)

14 Wzmocnienie konkurencyjności i jakości produktów przedsiębiorstwa EUROWAFEL SP.J. oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez modernizację procesu produkcji wafli tortowych

15 PRZYKŁADOWE STRONY INTERNETOWE

16

17 Szkolenia Terminy najbliższych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości:
r. – Biznesplan i analiza wykonalności projektu r. – Prawno – księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej cz. I r. – Prawno – księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej cz. II r. – Marketing, reklama i promocja firmy Terminy najbliższych dotyczących naborów: r. – Szkolenie dot. Wytycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej r. – Szkolenie dot. Wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej r. – Szkolenie dot. Wytycznych na rozwój działalności gospodarczej r. – Szkolenie dot. Wniosków na rozwój działalności gospodarczej r. – Szkolenie dot. Wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej r. – Szkolenie dot. Wniosków na rozwój działalności gospodarczej

18 STAŻE Celem organizacji staży w ramach projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość…” jest zmniejszenie bezrobocia. Ponadto, zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, dopasowanie się do wymagań obecnego rynku pracy.

19 Organizacja stażu   Staż jest organizowany w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Organizatorem stażu a Operatorem stażu oraz Operatorem stażu a stażystą. Staż trwa 3 miesiące dla osób bezrobotnych oraz maksymalnie 2 miesiące dla młodzieży (staże wakacyjne). Organizatorem mogą być podmioty, które posiadają siedzibę/oddział firmy na terenie Powiatu oświęcimskiego lub wadowickiego. Organizator stażu zobowiązany jest zatrudnić stażystę bezpośrednio po zakończeniu stażu na okres co najmniej 1 miesiąca na umowę o pracę na pełny etat (dotyczy osób bezrobotnych).

20 Stażysta O staż mogą ubiegać się:
osoby bezrobotne oraz osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zameldowane na terenie Gmin biorących udział w Projekcie (gmina Zator, gmina Osiek, gmina Przeciszów, gmina Polanka Wielka, gmina Brzeźnica). osoby wieku lat, uczące się w trybie dziennym, zameldowane na terenie gmin biorących udział w Projekcie (gmina Zator, gmina Osiek, gmina Przeciszów, gmina Polanka Wielka, gmina Brzeźnica) mające co najmniej ocenę dobrą z zachowania (nie dotyczy studentów), osiągające średnią ocen co najmniej na poziomie: - 4,0 na świadectwie szkolnym dla III klasy gimnazjum, - 4,0 na świadectwie szkolnym dla szkół ponad gimnazjalnych, - 4,0 z egzaminów za ostatni ukończony semestr studiów dziennych (studiów zawodowych i magisterskich).

21 Asystent projektanta w Zespole Usług Projektowych w Wadowicach
NASI STAŻYŚCI Asystent projektanta w Zespole Usług Projektowych w Wadowicach

22 Referent w Banku Spółdzielczym w Zatorze

23 Sprzedawca w firmie STOP w Zatorze

24 Asystent biura w firmie P.P.H. U Ani-trans w Oświęcimiu

25 Doradztwo biznesowe Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. oferuje bezpłatne doradztwo biznesowe z zakresu: Prawa Księgowości Biznesplanu oraz marketingu


Pobierz ppt "Projekt KIK/14: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google