Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głównym organizatorem jest: Patronat honorowy: Partner:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głównym organizatorem jest: Patronat honorowy: Partner:"— Zapis prezentacji:

1 Głównym organizatorem jest: Patronat honorowy: Partner:

2 O projekcie: Organizatorem Programu jest Bank BG Ż, który anga ż uje si ę we wspieranie działalno ś ci społecznej, edukacyjnej i ekologicznej szczególnie w mniejszych miejscowo ś ciach. Dbaj ą c o zdrowy styl ż ycia swoich pracowników, zach ę ca do jazdy na rowerze do pracy, zapewniaj ą c parkingi rowerowe oraz prysznice. Troszcz ą c si ę o swoich klientów oraz mieszka ń ców miejscowo ś ci, w których działa, wyposa ż a swoje oddziały w stojaki rowerowe.

3 Fundacja BG Ż wraz z ekspertami – Krajow ą Rad ą Bezpiecze ń stwa Ruchu Drogowego, Komend ą Główn ą Policji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu działaj ą na rzecz edukacji gimnazjalistów w zakresie zasad ruchu drogowego, licz ą c, ż e stan ą si ę oni ambasadorami bezpiecznych zachowa ń na drodze.

4 „Rozważne zachowanie na drodze”

5 Dlaczego warto zachowywać się na drodze rozważnie??

6 Czujesz się bezpiecznie Po pierwsze :

7 Po drugie Nie krzywdzisz innych uczestników ruchu

8 Co by się stało, gdybyśmy nie zachowywali ostrożności ?

9 1.Grozi nam wypadek: Często spowodowany zbyt szybką jazdą, niezauważeniem znaków, itd. +,,ludzka głupota’’ =

10  Spowodowany spo ż yciem alkoholu lub innych u ż ywek +,,ludzka głupota” =

11 Nie pozwólmy by ta tabliczka stała obok waszego wraku.

12 Nie tylko kierowcom samochodów zdarzają się wypadki!!!

13 Aby ochronić się przed wypadkami powinniśmy : Nosić kamizelkę odblaskową

14 Kamizelka odblaskowa. Daje widzialność na drodze

15

16 A rower musi być dobrze wyposażony

17 Wnioski z ankiet przeprowadzonych w ś r ó d mieszka ń c ó w miasta

18 Wynikn ęł o z nich, ż e

19

20

21

22

23

24

25

26 Z ankiet wyniknęło, że osoby w naszym mieście czują się bezpiecznie w 90%, a drogi są w 100% dobrze oświetlone. Na większość pytań respondenci odpowiedzieli źle co oznacza, że znajomość zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niska. Ankietowani trafnie odpowiedzieli tylko na kilka pytań, w tym najprostsze.

27 Niebezpieczne miejsca w naszym mieście

28 Na pytanie jak zwiększyć bezpieczeństwo w naszym mieście respondenci odpowiedzieli, że: - Należy założyć więcej progów zwalniających - Wprowadzić większe ograniczenie prędkości - Większe strzeżenie przejazdów kolejowych - Wybudować więcej ścieżek rowerowych

29 Dzi ę kujemy za uwag ę !!! Daria Kaczmarek Amanda Jó ź wiak Wiktoria Kaczmarek Paulina Pi ę tka Micha ł Nowak Adrian Golczak

30 ŹRÓDŁA: *www.google.pl/maps *www.gminapcim/aktualnosc/430 *www.expresskaszubski.pl


Pobierz ppt "Głównym organizatorem jest: Patronat honorowy: Partner:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google