Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty promocji (narzędzia promocji). INSTRUMENTY PROMOCJI A KOMUNIKACJA PREZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM W zakres komunikacji marketingowej wchodzą:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty promocji (narzędzia promocji). INSTRUMENTY PROMOCJI A KOMUNIKACJA PREZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM W zakres komunikacji marketingowej wchodzą:"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty promocji (narzędzia promocji)

2 INSTRUMENTY PROMOCJI A KOMUNIKACJA PREZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM W zakres komunikacji marketingowej wchodzą: promocja promocja inne działania związane z promocją inne działania związane z promocją

3 Oprócz specjalnych działań podejmowanych przez firmę (czyli promocji), w firmie i poza nią (lecz w jej imieniu) codziennie odbywa się cały szereg pozapromocyjnych działań, które wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa silniej nawet niż działania promocyjne. Oprócz specjalnych działań podejmowanych przez firmę (czyli promocji), w firmie i poza nią (lecz w jej imieniu) codziennie odbywa się cały szereg pozapromocyjnych działań, które wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa silniej nawet niż działania promocyjne.

4 Wszystko co firma robi lub czego zaniecha może być bowiem komunikatem w stosunku do otoczenia. Wszystko co firma robi lub czego zaniecha może być bowiem komunikatem w stosunku do otoczenia.

5 Promocja nic nie pomoże firmie, jeżeli Promocja nic nie pomoże firmie, jeżeli jej pracownicy będą niekompetentni, jej pracownicy będą niekompetentni, złe wyniki finansowe będą nakazywały ostrożność, złe wyniki finansowe będą nakazywały ostrożność, produkt będzie złej jakości, produkt będzie złej jakości, a kontakty zarządu dotyczyć będą podejrzanych środowisk. a kontakty zarządu dotyczyć będą podejrzanych środowisk.

6 Komunikaty pozapromocyjne mogą być związane z oceną działalności firmy, oceną działalności firmy, jej pracownikami, jej pracownikami, wykorzystywanymi technologiami, wykorzystywanymi technologiami, oferowanymi produktami, oferowanymi produktami, sposobami sprzedaży oraz sposobami sprzedaży oraz charakterystyką nabywców. charakterystyką nabywców.

7 Drugim sposobem komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem jest promocja. Drugim sposobem komunikowania się przedsiębiorstw z rynkiem jest promocja. Często jest ona określana również mianem aktywizacji sprzedaży. Często jest ona określana również mianem aktywizacji sprzedaży. Za jej pomocą firmy przekazują na rynek pożądane informacje. Sformułowanie promocja pochodzi z j.łacińskiego (promotio – oznacza popieranie, sprzyjanie, lansowanie czy pobudzanie). Za jej pomocą firmy przekazują na rynek pożądane informacje. Sformułowanie promocja pochodzi z j.łacińskiego (promotio – oznacza popieranie, sprzyjanie, lansowanie czy pobudzanie).

8 Promocja to zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo informuje o firmie oraz cechach produktu i przekonuje nabywców do zakupu. to zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo informuje o firmie oraz cechach produktu i przekonuje nabywców do zakupu.

9 Większość uczestników rynku dostrzega jedynie reklamę i utożsamia ją z narzędziami promocji sprzedaży. Większość uczestników rynku dostrzega jedynie reklamę i utożsamia ją z narzędziami promocji sprzedaży.

10 Także środki reklamy, takie jak: wystawy, wystawy, dekoracje, dekoracje, broszury informacyjno- reklamowe, broszury informacyjno- reklamowe, informacje na opakowaniach są również źródłem informacji dla klienta. informacje na opakowaniach są również źródłem informacji dla klienta.

11 Wszystkie informacje, które przepływają między firmą a rynkiem należy rozpatrywać jako część promocji. Wszystkie informacje, które przepływają między firmą a rynkiem należy rozpatrywać jako część promocji. W gospodarce rynkowej wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą muszą doceniać rolę i znaczenie promocji, jeżeli chcą odnosić sukcesy oraz utrzymać się na rynku. W gospodarce rynkowej wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą muszą doceniać rolę i znaczenie promocji, jeżeli chcą odnosić sukcesy oraz utrzymać się na rynku.

12 Każde przedsiębiorstwo musi „pracować” nad zatrzymaniem stałych klientów i przyciąganiem nowych. Każde przedsiębiorstwo musi „pracować” nad zatrzymaniem stałych klientów i przyciąganiem nowych. Olbrzymia konkurencja, a także inne czynniki, np. zmiana stylu życia, wieku, zamożności, migracja, są przyczyną ciągłych zmian ilościowych i jakościowych w strukturze klientów każdego sklepu. Klient dnia dzisiejszego nie zawsze jest klientem jutra. Olbrzymia konkurencja, a także inne czynniki, np. zmiana stylu życia, wieku, zamożności, migracja, są przyczyną ciągłych zmian ilościowych i jakościowych w strukturze klientów każdego sklepu. Klient dnia dzisiejszego nie zawsze jest klientem jutra.

13 Instrumenty promocji

14 1) reklama czyli wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę, czyli wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę,

15 2) sprzedaż osobista czyli prezentowanie oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji, czyli prezentowanie oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji,

16 zwana też promocją uzupełniającą, czyli zespół środków mających na celu podwyższenie atrakcyjności produktu poprzez dodanie do niego różnorodnych zachęt materialnych, zwana też promocją uzupełniającą, czyli zespół środków mających na celu podwyższenie atrakcyjności produktu poprzez dodanie do niego różnorodnych zachęt materialnych, 3) promocja sprzedaży

17 4) public relations czyli działania mające na celu utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z otoczeniem, poprzez budowanie jej dobrego wizerunku czyli działania mające na celu utrzymanie jak najlepszych stosunków firmy z otoczeniem, poprzez budowanie jej dobrego wizerunku

18 5) sponsoring czyli finansowe lub rzeczowe wspieranie różnych organizacji, osób, czy wydarzeń w zamian za eksponowanie znaku towarowego lub nazwy firmy. czyli finansowe lub rzeczowe wspieranie różnych organizacji, osób, czy wydarzeń w zamian za eksponowanie znaku towarowego lub nazwy firmy.

19 Pytania i ćwiczenia Na czym polega komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem? Na czym polega komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z rynkiem? Wymień i scharakteryzuj instrumenty promocji. Wymień i scharakteryzuj instrumenty promocji. Jakie instrumenty są najczęściej wykorzystywane w promocji: Jakie instrumenty są najczęściej wykorzystywane w promocji: nawozów sztucznych, nawozów sztucznych, mebli biurowych, mebli biurowych, papierosów papierosów kremów przeciwzmarszczkowych kremów przeciwzmarszczkowych przyprawy do grilla przyprawy do grilla


Pobierz ppt "Instrumenty promocji (narzędzia promocji). INSTRUMENTY PROMOCJI A KOMUNIKACJA PREZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM W zakres komunikacji marketingowej wchodzą:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google