Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA Tomasz Dobkowski, Audytel SA Grzegorz Bernatek, Audytel SA Warszawa, 12 marca 2015 r.

2 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Plan prezentacji Informacje o Audytel S.A. Ceny energii elektrycznej – co nas czeka? Cele i założenia raportu Jakie są bariery rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej? Scenariusze rozwoju sytuacji w latach Ile to będzie kosztowało? Porównanie scenariuszy Bilans dobrobytu społecznego dla scenariusza konkurencyjnego Co jeszcze można zyskać? Podsumowanie

3 3 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Audytel – o firmie NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA – Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy, wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań – zawsze po stronie naszego Klienta, PROFESJONALNA JAKOŚĆ – stałe kształcenie oraz śledzenie globalnych rozwiązań i lokalnego rynku pozwala nam zapewnić jakość usług doradczych i analitycznych i audytowych, EFEKTYWNOŚĆ - staramy się aby efekty naszej pracy były mierzalne, przez co jesteśmy zaufanym partnerem wielu przedsiębiorstw i organizacji, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Audytel to niezależna firma doradczo-audytorska, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii Wartości Misja M ISJĄ NASZEJ FIRMY JEST OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH I INFORMACYJNYCH

4 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Audytel – wybrane referencje W ciągu 12 lat istnienia firmy Audytel nasi Klienci zaoszczędzili ponad 600 milionów złotych na kosztach energii elektrycznej, logistyce i usługach teleinformatycznych!”

5 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Ile MWh energii elektrycznej może kupić statystyczny mieszkaniec Europy? Źródło: EU ENERGY IN FIGURES – POCKETBOOK Iloraz PKB per capita do ceny 1 MWh energii elektrycznej w 2013 r. [MWh]

6 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Czekają nas kolejne podwyżki cen energii? Mniejszy popyt na energię elektryczną doprowadził do erozji cen w 2013 r. Na wzrost cen w kolejnych latach wpłyną: Ożywienie gospodarcze Sytuacja międzynarodowa (polityka klimatyczna) Koszty modernizacji źródeł energii elektrycznej, a także sieci przesyłowej i dystrybucyjnej Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A. Średnioważony indeks kursu miesięcznego BASE [zł/MWh] Spadek indeksu wyniósł w 2013 r. ponad 10% Spadek indeksu wyniósł w 2013 r. ponad 10% W 2014 r. indeks wzrósł o 22%!

7 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Czy rynek energii elektrycznej jest konkurencyjny? Od 1 lipca 2004 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo odbiorcy mają możliwość swobodnego wyboru dostawcy energii, czyli spółki obrotu. Zakup energii odbywa się w modelu TPA (ang. Third Party Access). Na koniec listopada 2014 roku zmiany sprzedawcy energii dokonało 278 tys. gospodarstw domowych oraz 122 tys. w grupach taryfowych skierowanych do klientów instytucjonalnych (A, B, C). To daje tylko 2,4% wszystkich klientów. W 2013 r. OSD wypracowały kolejny produkt mogący zwiększyć konkurencyjność na rynku sprzedaży energii elektrycznej – kompleksową umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej (dalej „GUD-K”) Można szacować, że w 2014 r. spółki obrotu podpisały około tysiąc umów z klientami na bazie GUD-K… Podczas gdy na rynku telekomunikacyjnym na koniec 2014 r. przedmiotem usług hurtowej odsprzedaży linii telefonicznych oraz internetu było prawie 1,5 mln linii.

8 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Cele i założenia raportu Wskazanie obszarów możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej Analiza barier wynikających z obecnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Kompleksowej (GUD-K) Zbudowanie scenariusza alternatywnego – zniesienia barier rozwoju konkurencji, Prognoza zmian cen w scenariuszu alternatywnym, Zwymiarowanie kosztów i korzyści, Analiza jakościowa scenariusza alternatywnego.

9 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Jakie są bariery rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej? Brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo oferty na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej ze względu na: przenoszenie w całości kosztów opłat dystrybucyjnych na alternatywnych sprzedawców energii (brak rabatów hurtowych); liczne problemy w pozyskiwaniu informacji od OSD; konieczność utrzymywania wysokich zabezpieczeń finansowych. Stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez Operatorów Systemów Dystrybucji (OSD) – w porównywalnych okolicznościach oferują podmiotom z własnych grup kapitałowych lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom energii (niezachowanie zasady niedyskryminacji). Zidentyfikowano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych sprzedawców energii, tj. działań utrudniających podpisywanie umów z klientami oraz późniejsze świadczenie usług.

10 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Dlaczego w GUD-K powinien być rabat? Obowiązki sprzedawcy energii elektrycznej dla umowy kompleksowej odciążają w dużej mierze OSD. Przejmuje on na siebie między innymi: koszty zawarcia i obsługi umowy, w tym obowiązki umieszczenia w umowach szczegółowych zapisów korzystania z usługi oraz ich egzekwowanie (dotyczące zobowiązań klienta oraz warunków świadczenia umowy kompleksowej); koszty fakturowania klienta (przetworzenie danych w systemie rozliczeniowym, wystawianie faktur VAT, wysyłka faktur, utrzymywanie kont bankowych, przyjęcia i rozliczenia należności); koszty windykacji; koszty obsługi reklamacji; koszty obsługi klienta (infolinia, kontakty drogą elektroniczną i listową, elektroniczne i klasyczne biura obsługi abonenta); koszty marketingu oraz informowania o zmianach warunków świadczenia usług.

11 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Scenariusze rozwoju sytuacji w latach Analizowane scenariusze: Scenariusz 1 (bazowy): utrzymanie obecnej sytuacji. Scenariusz 2 (konkurencyjny): zniesienie barier rozwoju konkurencji. Założenia do prowadzonych analiz scenariuszowych: możliwość obniżenia cen energii dla usługi kompleksowej przez sprzedawców alternatywnych o 15% oraz uzyskanie 20% udziału w rynku w perspektywie 2020 r. pominięcie wpływu zmian w konsumpcji energii elektrycznej w latach , w tym także wynikających z ewentualnych zmian cen – przyjęto stałą wartość wolumenu energii elektrycznej oraz cen w scenariuszu bazowym; pominięcie wpływu zmian zamożności gospodarstw domowych w Polsce; pominięcie wpływu zwiększania efektywności energetycznej gospodarki; pominięcie wpływu zmian w podaży na rynku energii elektrycznej; pominięcie pośrednich efektów społecznych i wpływu na inne gałęzie gospodarki;

12 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Porównanie scenariuszy Kategoria Koszty i korzyści w latach (w mln zł) Scenariusz bazowy Scenariusz konkurencyjny Odbiorcy Gospodarstwa domowe (z VAT) Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi (z VAT) Pozostali uczestnicy rynku Spółki obrotu oraz OSD Skarb Państwa BILANS DOBROBYTU 5 328

13 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Bilans dobrobytu społecznego dla scenariusza konkurencyjnego

14 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Co jeszcze można zyskać na zwiększeniu konkurencji Zwiększenie efektywności wewnętrznej działania OSD w wyniku konieczności otwarcia na konkurencję. Zwiększenie zakresu oferty dla klientów końcowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (poprzez jej sprzedaż m.in. przez operatorów telekomunikacyjnych, banki itp.). Rozwój punktów usługowych oraz całej gałęzi biznesu związanej z obsługą sprzedaży energii elektrycznej. Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

15 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Podsumowanie Ceny energii elektrycznej będą rosły i konieczne są działania, które ograniczą wpływ tego czynnika na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Możliwość rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży jest możliwa, ale wymaga likwidacji ograniczeń: zidentyfikowano brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo oferty na bazie GUD-K ze względu na przenoszenie w całości kosztów opłat dystrybucyjnych na alternatywnych sprzedawców energii; stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez OSD – w porównywalnych okolicznościach oferowanie podmiotom z własnych grup kapitałowych lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom energii (niezachowanie zasady niedyskryminacji); opisano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych sprzedawców energii. Eliminacja powyższych barier daje szansę na obniżenie cen dla odbiorców średni prawie 1,69%. Spowodowałoby to zwiększenie bilansu dobrobytu społecznego w latach o kwotę około 5,3 mld zł.

16 Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A Dziękuję za uwagę! Audytel SA ul. ks. I. Skorupki Warszawa tel.: (22) fax: (22) web :


Pobierz ppt "Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google