Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany na rynku narkotykowym w Polsce i Europie 25 listopad 2014 „Dyskusja na temat harm reduction w Polsce Zielona Góra Michał Kidawa Krajowe Biuro ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany na rynku narkotykowym w Polsce i Europie 25 listopad 2014 „Dyskusja na temat harm reduction w Polsce Zielona Góra Michał Kidawa Krajowe Biuro ds."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany na rynku narkotykowym w Polsce i Europie 25 listopad 2014 „Dyskusja na temat harm reduction w Polsce Zielona Góra Michał Kidawa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2 Plan Prezentacji:  I. Marihuana  II. Stymulanty  III. Heroina  IV. Nowe substancje psychoaktywne Nowe niebezpieczne substancje na rynku  V. Nowe kierunki zmian na rynku narkotykowym: Deep web.

3 I. Marihuana

4 Konfiskaty (kg) Źródło: KBPN 2014

5 Ceny marihuany Źródło: Policja

6 Czystość Źródło: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 2014

7 Perspektywa europejska Wzrost konfiskat marihuany, spadek konfiskat haszyszy Źródło: EMCDDA 2014

8 Perspektywa europejska – cd.  Uprawy krajowe dominujące  Innowacyjność w zakresie technologii uprawy  Zaangażowani przestępczości zorganizowanej  Rośliny z wysoką zawartością THC oraz niską zawartością CBD  Wzrost liczby zgłoszeń do izby przyjęć z powodu marihuany w krajach o wysokim rozpowszechnienia używania tego narkotyku Źródło: EMCDDA 2014

9 II. Stymulanty

10 Konfiskaty (kg) Źródło: KBPN 2014

11 Czystość Źródło: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 2014

12 Perspektywa europejska  Podział Europy ze wg. na rynek stymulantów Amfetamina – Europa północno-wschodnia Kokaina – Europa południowo-zachodnia Źródło: EMCDDA 2014

13 Perspektywa europejska - Wzrost konfiskat metamfetaminy Źródło: EMCDDA 2014

14 III. Heroina

15 Konfiskaty Źródło: KBPN 2014

16 Ceny heroiny Źródło: Policja

17 Perspektywa europejska Spadek liczby konfiskat heroiny Spadek ilości skonfiskowanej heroiny Źródło: EMCDDA 2014

18 IV. Nowe substancje psychoaktywne

19 Działania Inspekcji Sanitarnej Rok Suma przeprow adzonych inspekcji Grzywny (w PLN) Liczba podmiotów wprowadzających środki zastępcze do obrotu Liczba zabezpieczonych próbek Liczba skonfiskowanych produktów 2011335011351 819 2012548495 00010344319 997 201377910 669 3701341 44828 402 Źródłow: Państwowa Inspekcja Sanitarna

20 Substancje wykryte w próbkach produktów analizowanych przez Narodowy Instytut Leków w 2013r. Źródło: Błażewicz 2014

21 Interwencje medyczne związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi („dopalaczami”) Źródło: dr.n.med. Piotr Burda, Krajowy Konsultant ds. Toksykologii Klinicznej, Ośrodek Kontroli Zatruć-Warszawa

22 Najczęściej brak informacji o substancji związanej z zatruciem. Element kluczowy przy ocenie ryzyka substancji. Badania laboratoryjne w celu identyfikacji substancji związanej z przypadkiem zatrucia prowadzone są sporadycznie.

23 Perspektywa europejska Nowe substancje psychoaktywne – tendencja wzrostowa Największa grupa – Syntetyczne kanabinoidy 30 „Inne” 81 nowych substancji zaraportowanych w 2013r. 350+ monitorowanych substancji Źródło: EMCDDA 2014

24 Perspektywa europejska - Obawy związane z substancjami o dużej mocy działania 24 Nowe syntetyczne opioidy i halucynogeny Niewielkie ilości substancji – wiele dawek Źródło: EMCDDA 2014

25 Internet – powiększający się rynek narkotyków  Dostęp do ‘nowych’ i ‘starych‘ narkotyków  W 2013 r. funkcjonowało 651 stron internetowych, poprzez które sprzedawano nowe narkotyki do Europy  Sieci ‘darknets/deep web’ umożliwiające anonimową komunikację  Ponadnarodowe – trudna kontrola 25 Źródło: EMCDDA 2014

26 Nowe niebezpieczne substancje na rynku

27 Ocena ryzyka nowych narkotyków w 2014 r. 27 Dostępne na: http://www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs

28 Ocena ryzyka nowych narkotyków w 2014 r. d.c.  4’4’-DMAR (4,4 –dimethylaminorex)  Data pierwszej identyfikacji: Grudzień 2012  Miejsce: Holandia  31 zgonów spowodowanych tą substancją w Europie (w tym jeden w Polsce, 8 na Węgrzech, 22 w Wlk. Brytanii)  Działanie stymulujące i empatogenne  Obecnie zakończyła się ocena ryzyka, raport z oceny nieupubliczniony. 28 EMCDDA Joint report dostępne na: http://www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs

29 Ocena ryzyka nowych narkotyków w 2014 r. d.c.  MT-45 (1-cyclohexyl-4-(1,2- diphenylethyl)piperazine)  Data pierwszej identyfikacji: Październik 2013  Miejsce: Szwecja  28 zgonów spowodowanych tą substancją w Europie (wszystkie w Szwecji)  Substancja nie została zidentyfikowana do tej pory w Polsce  Działanie zbliżone do opioidów  Obecnie zakończyła się ocena ryzyka, raport z oceny nieupubliczniony. 29 EMCDDA Joint report dostępne na: http://www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs

30 V. Nowe kierunki zmian na rynku narkotykowym: Deep web.

31 Ukryta sieć (z ang. Deep Web)ang. Ukryta sieć (z ang. Deep Web) – sieć WWW z treścią, która nie jest częścią zwykłego internetu.ang.WWW internetu  Treści te są ukryte na dynamicznie generowanych stronach, których nie można znaleźć przez standardowe wyszukiwarki. Tradycyjne wyszukiwarki nie mogą rejestrować lub pobrać treści znalezionych w Deep Web, te strony dla nich są niewidoczne. Podejrzewa się, że ukryta sieć jest kilkukrotnie większa niż sieć zewnętrzna. Szacunki oparte na ekstrapolacji badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley z 2001 roku [1] wskazują, że na Deep Web składa się około 7,5 petabajtów danych.na ekstrapolacjiUniwersytet Kalifornijski w Berkeley [1]  W darknecie połączenia wykonywane są jedynie pomiędzy zaufanymi komputerami. Dzięki wykorzystaniu F2F, transakcje są w dużej mierze anonimowe - a zatem użytkownicy mogą komunikować się z bez strachu ingerencji rządowych lub korporacyjnych, będąc dysydentem czy działaczem nielegalnym [4][5][6]F2F [4][5][6] Źródło: Wikipedia Źródło: http://inventionmachine.com/

32 TOR (ang. The Onion Router)ang.  wirtualna sieć komputerowa implementująca trasowanie cebulowe drugiej generacji. Sieć zapobiega analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia użytkownikom prawie anonimowy dostęp do zasobów Internetu.sieć komputerowatrasowanie cebulowe analizie ruchu sieciowegoanonimowy Internetu  Tor chroni tożsamość użytkowników oraz ich działalność w sieci przed analizą ruchu. Operatorzy utrzymują wirtualną sieć złożoną z ruterów cebulowych, zapewniającą anonimowość zarówno w sensie ukrycia lokalizacji użytkownika, jak też możliwości udostępniania anonimowych ukrytych usług. analizą ruchuruterów cebulowych Źródło: Wikipedia

33 Wnioski  Marihuana – dynamiczne zmiany na rynku  Heroina i amfetamina stabilizacja trendu, ale w przypadku metamfetaminy tendencje wzrostowe (w Polsce dane niejednoznaczne)  Nowe substancje psychoaktywne rosnącym zagrożeniem  Pre-prekursory i syntetyczne prekursory używane do produkcji narkotyków  Internet – nowy rynek narkotykowy

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany na rynku narkotykowym w Polsce i Europie 25 listopad 2014 „Dyskusja na temat harm reduction w Polsce Zielona Góra Michał Kidawa Krajowe Biuro ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google