Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ŁAGODZENIU RÓŻNIC MIĘDZYREGIONALNYCH Warszawa, 7 sierpnia 2007 Zygmunt Cholewiński Marszałek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ŁAGODZENIU RÓŻNIC MIĘDZYREGIONALNYCH Warszawa, 7 sierpnia 2007 Zygmunt Cholewiński Marszałek."— Zapis prezentacji:

1 ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ŁAGODZENIU RÓŻNIC MIĘDZYREGIONALNYCH Warszawa, 7 sierpnia 2007 Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego

2 Cel NPR 2004 - 2006 Celem głównym Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006 jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

3 Instrumenty NPR 2004 - 2006 1. Preferencje dla największych ośrodków w kraju zawarte w programach sektorowych oraz podobne kryteria w przypadku Funduszu Spójności, 2. Strategia budowania głównych szlaków komunikacyjnych z zachodu w kierunku wschodnim, w tak ograniczonym zakresie, że nie dotarły one do województw wschodnich, 3. W przypadku ZPORR algorytm wspierający regiony najsłabsze, nie wyodrębniający w proponowanych działaniach inicjatyw służących rozwiązywaniu problemów rozwojowych Polski Wschodniej oraz działanie 1.6.

4 Stan wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na lata 2004 – 2006 w podziale na regiony i programy grudzień 2006 Źródło: MRR

5 PKB per capita wg regionów 2004, UE27 = 100CentralnyPołudniowy Północno - Zachodni Południowo - Zachodni Północny Wschodni

6 PKB per capita wg województw 2004, UE27 = 100

7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia wg województw w I kwartale 2007

8 Obalone mity 1. Obawy o brak zdolności absorpcyjnych województw przeżywających trudności okazały się całkowicie nieuzasadnione. 2. Rozwiane zostały wątpliwości, czy województwa o niskim PKB są w stanie generować projekty prorozwojowe.

9 STAN WDRAŻANIA ZPORR W WOJ. PODKARPACKIM (STAN NA KONIEC 2006 r.) MLN PLN 100% 118% *Kurs z dnia 28 grudnia 2006 r. = 3,8305 PLN/EUR 314%

10 Fundusze unijne wspierają podnoszenie konkurencyjności regionu

11

12 Wniosek Województwo podkarpackie charakteryzuje wielka wola zmian, która by przyniosła pozytywne efekty musi się spotkać z odpowiednim strumieniem finansowym.

13 Pozytywne zmiany w perspektywie finansowej 2007 - 2013 1. Regionalizacja programowania części funduszy strukturalnych, 2. Zastosowanie w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki algorytmów podziału środków wzmacniających regiony przeżywające największe trudności, 3. Stworzenie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 4. Lokalizacja istotnej liczby projektów kluczowych w ramach programów krajowych na terenie województw wschodnich.

14 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ŁAGODZENIU RÓŻNIC MIĘDZYREGIONALNYCH Warszawa, 7 sierpnia 2007 Zygmunt Cholewiński Marszałek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google