Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU
ul. Klasztorna 6 Racibórz

2 Źródło danych: Eurostat

3 Eurostat mierzy stopę bezrobocia jako procent osób w wieku lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 2013 r. 13,4 proc.

4

5

6

7 Sytuacja w poszczególnych gminach stan na 31.12.2013 r.
Obszar Ogółem W tym kobiety Miasto Racibórz 1755 1043 Gmina Kornowac 121 79 Miasto i Gmina Krzanowice 145 88 Gmina Krzyżanowice 300 189 Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska 359 224 Gmina Nędza 184 111 Gmina Pietrowice Wielkie 129 73 Gmina Rudnik 133 93 POWIAT RACIBÓRZ: 3126 1900

8 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie raciborskim
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu obejmuje swoim działaniem miasto Racibórz i 7 gmin. Na koniec grudnia 2013 roku było zarejestrowanych ogółem 3126osób, w tym 1900 kobiet. Kobiety stanowią 61 % ogółem zarejestrowanych osób.

9

10 Osoby bezrobotne według poziomu wykształcenia: stan 31.12.2013 r.
LP. Poziom wykształcenia Liczba bezrobotnych 1. Wyższe 386 2. Policealne i średnie zawodowe 708 3. Średnie ogólnokształcące 237 4. Zasadnicze zawodowe 847 5. Gimnazjalne i poniżej 948

11

12 Osoby bezrobotne według grup wiekowych stan na 31.12.2013 r.
LP. Wiek Liczba bezrobotnych 1. 658 2. 891 3. 506 4. 610 5. 330 6. 131

13

14 Zawody deficytowe i nadwyżkowe
Opiekun osoby starszej Technik farmaceutyczny Specjalista do spraw sprzedaży Doradca klienta Brukarz Dekarz Operator koparko-ładowarki Kierowca samochodu ciężarowego C+E Spawacz metodą MIG Stolarz meblowy Zawody nadwyżkowe Pedagog Socjolog Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik mechanik Terapeuta zajęciowy Cukiernik Sprzedawca Kucharz Malarz- tapeciarz Ślusarz

15 Podmioty gospodarcze w Powiecie Raciborskim w rejestrze REGON
Pod koniec 2012 roku w rejestrze REGON powiatu raciborskiego zarejestrowane były 8483 podmioty gospodarcze w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Na przestrzeni lat liczba jednostek gospodarczych w powiecie raciborskim systematycznie rosła, największy przyrost liczby podmiotów gospodarczych miał miejsce na przestrzeni lat (wzrost o 390 j. gosp. tj. 5%). Z kolei najniższy wzrost wystąpił między 2008 a 2009 rokiem kiedy to wyniósł 0,7%. Informacje o liczbie podmiotów gospodarczych przedstawia poniższy wykres.

16 Liczba podmiotów gospodarczych w Powiecie Raciborskim

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google