Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach

2 cel Ewaluacja jest narzędziem pomagającym w: zaplanowaniu projektu monitorowaniu projektu identyfikowaniu słabych i mocnych stron projektu opracowaniu raportów (zwłaszcza końcowego) wykorzystaniu rezultatów planowaniu przyszłych projektów planowaniu strategii upowszechniania wyników

3 cechy Trafność – czy przyjęte cele projektu odpowiadają rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom uczestnikom Efektywność – czy partnerzy wykonują zadania zgodnie z ich rolą i kompetencjami, ocena działań w odniesieniu do nakładu pracy i środków Skuteczność – czy zostały osiągnięte zakładane cele projektu, rola partnerów w osiąganiu celów Oddziaływanie/wpływ – czy realizacja projektu będzie oddziaływać na otoczenie i wywoływać w nim zmiany Trwałość efektów – czy współpraca partnerów będzie kontynuowana po zakończeniu projektu, czy udział w projekcie przyniesie uczestnikom rezultat w postaci trwałej zmiany

4 Etapy procesu ewaluacyjnego: Planowanie Projektowanie Realizacja Raportowanie Wykorzystanie wyników

5 Projektowanie ewaluacji: zdefiniowanie celów ewaluacji (po co to robimy?) identyfikacja zasobów (czasowych, ludzkich) określenie przedmiotu ewaluacji (jakie obszary?) sformułowanie listy pytań badawczych określenie kryteriów ewaluacji dobór metod badawczych harmonogram zaprojektowanie raportu Konceptualizacja badania: sprecyzowanie oczekiwań, postawienie szczegółowych pytań ewaluacyjnych, określenie wymagań i podział zadań

6 Realizacja ewaluacji: zbieranie danych (dostępne dokumenty, badania ankietowe, analiza potrzeb, dokumenty programowe) analiza – interpretacja danych, zestawienie i porównanie danych ocena – analiza stopnia osiągnięcia celów, analiza kosztów-korzyści sformułowanie wniosków, rekomendacji

7 Monitoring ≠ Ewaluacja Monitoring jest ciągłym procesem systematycznego zbierania i analizowania danych na temat prawidłowości realizacji projektu. Monitoring służy do zbierania informacji na temat: - aktualnego stanu i przebiegu realizacji projektu, - postępu w realizacji planu merytorycznego, - wykorzystania środków finansowych, - przygotowania prognozy na najbliższy okres.

8 Celem ewaluacji szkolenia jest zbadanie: -czy efektywnie wykorzystano środki na realizację programu szkolenia -jaki jest poziom satysfakcji uczestników szkolenia -w jakim stopniu projekt realizował cele programu -w jakim stopniu uczestnicy podnieśli kompetencje zawodowe i poprawili umiejętności językowe (cele projektu) -jak oceniono organizację szkolenia -jak uczestnicy planują wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenia

9 ewaluacja powinniśmy ewaluować poszczególne fazy projektu - przygotowanie - kulturowe, językowe, merytoryczne - uczestnicy powinniśmy ewaluować szkolenie - jego różne aspekty - merytoryczny - program, prowadzący, metody, treści, materiały i organizację - podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny, opiekę i wsparcie po zakończeniu szkolenia - efekty przygotowanie i realizacja - uczestnicy, ale już wdrożenia nie tylko subiektywnie, ale koordynator, instytucja, podobnie szkolenia też obiektywnie – prowadzący, instytucja


Pobierz ppt "Ewaluacja konferencja 11 czerwca 2014 RODN „WOM” w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google