Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Słowo Życia Luty 2012 Luty 2012 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1,15).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Słowo Życia Luty 2012 Luty 2012 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1,15)."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Słowo Życia Luty 2012 Luty 2012

3 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1,15).

4 Tak właśnie w Ewangelii św. Marka rozpoczyna się zwiastowanie światu Jezusa, Jego przesłanie zbawienia: “Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

5 Wraz z przyjściem Jezusa nadchodzi nowa era, era łaski i zbawienia. Jego pierwsze słowa są zachętą do przyjęcia wielkiej nowiny, samego królestwa Bożego, które Jezus czyni dostępnym dla wszystkich, przybliżając je do każdego człowieka.

6 I natychmiast wskazuje drogę: nawrócić się i wierzyć w Ewangelię, to znaczy radykalnie zmienić życie i przyjąć w Jezusie Słowo, które Bóg kieruje przez Niego do ludzi wszystkich czasów.

7 Są to dwie rzeczy nieodłączne: nawrócenie i wiara. Nie ma jednego bez drugiego; jedno i drugie wypływa z relacji z żywym Słowem, z relacji z Jezusem, który również dzisiaj powtarza rzeszom:

8 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»

9 Słowo Boga przyjęte i wprowadzone w życie dokonuje całkowitej przemiany mentalności (czyli nawrócenia). Wlewa do serc wszystkich ludzi: Europejczyków, Azjatów, Australijczyków, Amerykanów, Afrykanów – pragnienia Jezusa dotyczące rozmaitych sytuacji, poszczególnych jednostek jak i społeczeństw.

10 Ale w jaki sposób Ewangelia może dokonać cudu głębokiego nawrócenia, wzbudzić nową wiarę pełną światła? Sekret leży w misterium zawartym w słowach Jezusa.

11 Nie są one zwyczajnymi pouczeniami, sugestiami, wskazówkami, dyspozycjami, nakazami czy przykazaniami. W słowach Jezusa obecny jest On sam, który mówi, mówi do nas. Jego słowa są Nim samym, są samym Jezusem.

12 Dzięki temu spotykamy Go w Jego słowie. A przyjmując Jego słowo do serca, tak jak On pragnie, by było przyjęte (to znaczy gotowi wcielić je w życie), jesteśmy z Nim jedno a On rodzi się i wzrasta w nas.

13 Dlatego właśnie każdy z nas może i powinien przyjąć zaproszenie Jezusa, tak bardzo przynaglające i wymagające.

14 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»

15 Ktoś może uważać, że te słowa Jezusa są zbyt wzniosłe i trudne, zbyt dalekie od powszechnie przyjętego sposobu życia i myślenia i może mieć pokusę, by zamknąć się wobec nich, by się zniechęcić.

16 Tak się dzieje, jeśli ktoś myśli, że to on sam powinien przesunąć górę swego niedowiarstwa.

17 Tymczasem wystarczy, żeby postarał się żyć choćby tylko jednym słowem Ewangelii, by znalazł w nim nieoczekiwaną pomoc, wyjątkową siłę, lampę oświetlającą jego kroki.

18 A ponieważ to słowo jest obecnością Boga, kontakt z nim czyni nas wolnymi, oczyszcza, nawraca, przynosi pociechę, radość, obdarza mądrością.

19 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»

20 Ileż razy w ciągu dnia to słowo może być dla nas światłem!

21 Za każdym razem gdy spotykamy się z naszą słabością czy słabością innych, za każdym razem gdy naśladowanie Jezusa wydaje się nam niemożliwe lub absurdalne, za każdym razem gdy trudności usiłują nas pognębić, słowo to może dodać nam skrzydeł, stać się jak haust świeżego powietrza, być bodźcem, by zacząć od nowa.

22 Wystarczy mała, szybka zmiana kierunku, aby wyjść z zamknięcia naszego ja i otworzyć się na Boga, by doświadczyć innego, prawdziwego życia.

23 A jeśli ponadto uda nam się podzielić tym doświadczeniem z jakąś zaprzyjaźnioną osobą, która także uczyniła Ewangelię prawem swojego życia, zobaczymy, jak wokół nas rodzi się lub na nowo rozkwita wspólnota chrześcijańska.

24 Kiedy bowiem słowo Boże wprowadzi się w czyn, a jego owocami podzieli z innymi, sprawia ono również i ten cud: daje początek widzialnej wspólnocie, która staje się zaczynem i solą dla społeczeństwa, świadcząc o Chrystusie w każdym zakątku ziemi.

25 “Słowo życia”, życia”, publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari. Tekst: Chiara Lubich, 1997 Grafika Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org (skąd też można go pobrać) «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»


Pobierz ppt "Słowo Życia Słowo Życia Luty 2012 Luty 2012 «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię» (Mk 1,15)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google