Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE PODSUMOWANIE ROKU 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE PODSUMOWANIE ROKU 2010."— Zapis prezentacji:

1 KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE PODSUMOWANIE ROKU 2010

2 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie. Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie. Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych. Poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych. Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstw i wykroczeń. Podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstw i wykroczeń. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań. Zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań.

3 Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych. Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym. Racjonalne planowanie obecności patroli pieszych i zmotoryzowanych w miejscach i porach szczególnie istotnych, a wynikających z analizy zagrożenia. Doprowadzenie do optymalnej alokacji zasobów ludzkich poprzez wzmocnienie struktur liniowych komórek organizacyjnych oraz jednostek Policji śląskiego garnizonu. Racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych przy współudziale aktywnie pozyskiwanych środków od samorządów terytorialnych oraz w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej. PRIORYTETY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KATOWICACH

4 Wybrane kategorie przestępczości

5 Udział w bójce i pobiciu

6 Kradzież cudzej rzeczy

7 Kradzież samochodu

8 Przestępstwa rozbójnicze

9 Kradzież z włamaniem

10 Przestępstwa z narkomanii

11 Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej porównanie 2010-2009 OGÓŁEM WSZCZĘTYCH POSTEPOWAŃ 344 – 336 DYNAMIKA WSZCZĘĆ 7 KATEGORAIACH 161 – 120 = 134,1 * WYKRYWALNOŚĆ KRYMINALNA 48,7% - 59,0% WYKRYWALNOŚĆ OGÓŁEM 65,1% - 75,1% WYKRYWALNOŚĆ W 10 KATEGORIACH 23,4% - 29,9% WYKRY. WŁASNA 7 KATEGORIACH 13,8% próg 19,3% * WYKRY. 7 RODZAJÓW PRZEST. POS. 34,4% mier. 32,0% * PODEJ. USTAL. NA MATER. OPER 7 R.P 23,8% mier. 22,3% * WYKRY. NN SPRAWCÓW DLA 7 KATEG. 8,9% próg 16,0% * PRZEST. WYKRYTE W POST. PODJĘT PO UMORZ. NN 3,1% próg 3,7% * POST. UMOR. NA bzp W STOSUNKU DO OGÓŁU ZAK. 16,7% próg 17,0% * POSZUKIWANIA SKUTECZNOŚC 0,81% próg 0,96% * ZAJĘCIE MIENIA 6150 ZŁ 32,7/456 NA 1 PODEJRZ *

12 Wskaźnik zaległości

13

14 Liczba ujawnionych wykroczeń Ogółem (mandaty, pouczenia, wnioski o ukaranie)

15 Liczba ujawnionych wykroczeń szczególnie uciążliwych Miernik 2: obszar monitorowany 65,4% zrealizowany 40%

16 Sposób represjonowania ujawnionych wykroczeń

17 Miernik nr 1. – Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych ( poza OPP i SPPP) danej jednostki Policji. 12,33 próg 15 Miernik nr 2. – Reakcja policjantów służby prewencji na wykroczenia szczególnie uciążliwe 40% obszar monit 65,4 Miernik nr 3. – udział wykrywalności sprawców w kategoriach przestępstw pospolitych/gorący uczynek/ 9,59% Miernik nr 4. - Czas reakcji na zdarzenie w terenie miejskim (udział interwencji podjętych w założonym czasie 19 minut) oraz czas reakcji na zdarzenie w terenie wiejskim (udział interwencji podjętych w założonym czasie 22 minut). 19,47 min. Miernik nr 5. – Udział czynów nieletnich dokonywanych przez nieletnich w przestępstwach stwierdzonych ogółem. Ogółem czynów nieletnich 6 do ogólnej liczby przestępstw stwierdz. 236=2,54% obszar monitorowany 10,79%

18

19 Nietrzeźwi kierujący

20 Zdarzenia drogowe

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMISARIAT POLICJI W WĘGIERSKIEJ GÓRCE PODSUMOWANIE ROKU 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google