Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński."— Zapis prezentacji:

1 Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński

2 POLICJA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO – STAN ETATOWY

3 5086 ETATÓW POLICYJNYCH w tym 176 wakatów tj. 3,5 % ogólnej liczby etatów (dane na koniec 2011 roku) 1251 ETATÓW CYWILNYCH, w tym: - 686 etatów pracowniczych w Korpusie Służby Cywilnej - 565 etatów pracowniczych nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania

4 W 2011 ROKU W RAMACH NOWYCH NALICZEŃ ETATOWYCH ZE STANU KWP W BYDGOSZCZY WYŁĄCZONO 152 ETATY POLICYJNE.

5 W 2011 ROKU W WOJEWÓDTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM PRZYJĘTO DO SŁUŻBY 215 NOWYCH POLICJANTÓW. Z TEGO 115 NOWOPRZYJĘTYCH POLICJANTÓW PRZEBYWA OBECNIE NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM.

6 SŁUŻBA PATROLOWO-INTERWENCYJNA w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku

7 STAN ETATOWY SŁUŻBY PREWENCYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM: 3256 ETATÓW OGÓŁEM, w tym m.in. - 1119 etatów w ogniwach patrolowo-interwencyjnych - 471 etatów dzielnicowych - 243 etaty w Oddziałach Prewencji Policji KWP

8 Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP) w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2010-2011

9 LICZBA SŁUŻB WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW POZYSKANYCH OD SAMORZĄDÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

10 Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu przez służbę prewencyjną

11 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku

12 WYPADKI DROGOWE NA TERENIE WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011

13 KOLIZJE NA TERENIE WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011

14 OFIARY ŚMIERTELNE ORAZ RANNI W WYPADKACH DROGOWYCH W WOJ. KUJ-POM W LATACH 2007-2011

15 BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku

16 IMPREZA MASOWA Impreza artystyczno-rozrywkowa odbywająca się na stadionie, innym obiekcie lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000 lub odbywająca się w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 500. Impreza sportowa organizowana na stadionie, innym obiekcie niebędącym budynkiem, lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.

17 IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA Impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

18

19

20

21

22 STATYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku

23 Przestępczość ogółem w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

24 Wskaźnik wykrywalności przestępstw w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011

25 Przestępstwa kryminalne w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

26 Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych w województwie kujawsko-pomorskim latach 2007-2011

27 Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii: uszczerbek na zdrowiu udział w bójce lub pobiciu kradzież cudzej rzeczy (w tym) kradzież samochodu kradzież z włamaniem rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze uszkodzenie mienia

28 Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - ilość post. wszczętych

29 Przestępstwa kryminalne – siedem głównych kategorii w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 r. - wskaźnik wykrywalności

30 Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych

31 Uszczerbek na zdrowiu w woj. kujawsko-pomorskim wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

32 Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

33 Udział w bójce lub pobiciu w woj. kujawsko-pomorskim - wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

34 Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

35 Kradzież cudzej rzeczy w woj. kujawsko-pomorskim wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

36 Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych

37 Kradzież samochodu w woj. kujawsko-pomorskim wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

38 Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim w 2011 roku – ilość postępowań wszczętych

39 Kradzież z włamaniem w woj. kujawsko-pomorskim wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

40 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 roku – ilość post. wszczętych

41 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze w woj. kuj-pom - wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

42 Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 roku – ilość postępowań wszczętych

43 Uszkodzenie mienia w województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik wykrywalności w latach 2007-2011

44 Przestępstwa narkotykowe w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 98,5 %

45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym w woj. kuj-pom w latach 2007-2011 – ilość postępowań wszczętych WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 94,5 %

46 Przestępstwa korupcyjne w woj. kuj-pom w latach 2007 – 2011 – ilość postępowań wszczętych WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI W 2011 ROKU - 100 %

47 Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kujawsko- pomorskim w latach 2007 - 2011

48 Czyny karalne popełnione przez nieletnich w woj. kuj-pom w latach 2007 - 2011 - % ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych

49 Osoby nieletnie ustalone w zakończonych postępowaniach w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2007-2011

50 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA

51 KPP w Lipnie – rozpoczęto budowę nowej siedziby wartość zadania 12.035.413zł /w roku 2011 wydatkowano 5.048.000zł/

52 KPP w Lipnie – budowa nowej siedziby

53 KP Toruń-Rubinkowo – remont PdOZ KP w Gniewkowie KP w Koronowie

54 Wsparcie finansowe samorządów dla Policji woj. kujawsko-pomorskiego w 2011 roku

55 Przeznaczenie środków finansowych Funduszu Wsparcia Policji oraz darowizn rzeczowych przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku

56 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe Funduszu Wsparcia Policji w 2011 roku wg wartości przekazanej pomocy

57 Projekty realizowane w 2011 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013

58 Przekazanie 10 motocykli BMW F800 ST zakupionych dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

59 Komenda Powiatowa Policji w Żninie

60 Projekty zrealizowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku Wysokość środków pozyskanych w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2011 roku wyniosła 364.761 zł, w tym: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Koronowie – 92.110 zł, Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie wraz z wymianą centralnego ogrzewania – 272.651 zł.

61 PRIORYTETY NA 2012

62 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH.

63 PRIORYTETY NA 2012 OGRANICZENIE ILOŚCI KRADZIEŻY SAMOCHODÓW ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI W TYM OBSZARZE PRZESTĘPCZOŚCI.

64 PRIORYTETY NA 2012 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

65 PRIORYTETY NA 2012 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA. - W DNIU 01.02.2012 ROKU POWOŁANO NIEETATOWY ZESPÓŁ KONTROLI RUCHU DROGOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.

66 PRIORYTETY NA 2012 MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ EURO 2012!

67 PRIORYTETY NA 2012 POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA PŁATNE SŁUŻBY DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I WYDZIAŁU KONWOJOWEGO KWP W BYDGOSZCZY.

68 Dziękuję za uwagę. Opracowano w KWP w Bydgoszczy, luty 2012.


Pobierz ppt "Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 roku Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google