Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji w Mielcu"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji w Mielcu
Sprawozdanie z działalności KPP w Mielcu i informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mieleckiego w 2011 roku Mielec luty 2012 r.

2 Zadania do realizacji w 2011 roku
Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez utrzymanie wysokiego poziomu działań zmierzających do ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku, Poprawa wyników w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich, Zdecydowane działania zmierzające do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw pospolitych zwłaszcza p-ko mieniu w tym w kategoriach kradzieży mienia i kradzieży z włamaniem, Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Doskonalenie i modyfikowanie struktur organizacyjnych mieleckiej Policji

3 Struktura zatrudnienia w KPP Mielec
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu na dzień r. przedstawiał się następująco: etatów policyjnych 231, korpus służby cywilnej 15, pracownicy policji 14,8 Stan zatrudnienia na dzień r. to: 210 policjantów, (21 wacatów) 14 pracowników służby cywilnej, 19 pracowników policji, w przeliczeniu na etaty 13,8 Średnioroczne zatrudnienie w 2011r. w odniesieniu do etatów policyjnych wyniosło 200,42 etatu.

4 Średnioroczna ilość wakatów

5 Zmiany Organizacyjne Wydział Prewencji Zespół ds. wykroczeń
1 marca 2011 r. Wydział Prewencji Zespół ds. wykroczeń 1 sierpnia 2011 r. Wydział Kryminalny Zespół ds. P-pstw Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydział Dochodzeniowo Śledczy Wydział dw. z P- ścią Przeciwko Mieniu Wydział Ruchu Drogowego Zespół ds. P-pstw w Ruchu Drogowym Zespół Łączności i Informatyki Stanowisko ds łączności

6 Struktura przestępczości ogółem w 2011 r.
Inne przestępstwa Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa kryminalne

7 Przestępstwa wszczęte ogółem

8 Przestępstwa wszczęte o charakterze kryminalnym

9 Przestępstwa wszczęte o charakterze gospodarczym

10 Przestępstwa wszczęte przeciwko mieniu

11 Wykrywalność wybranych kategorii przestępstw

12 Przestępstwa wszczęte przeciwko życiu i zdrowiu

13 LICZBA NIELETNICH I LICZBA CZYNÓW KARALNYCH POPEŁNIONYCH PRZEZ NIELETNICH

14 Wskaźnik wykrywalności w sprawach podjętych po umorzeniu z powodu ”nie wykrycia sprawcy” w 7 wybranych kategoriach przestępstw (kradzież mienia, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, kradzież samochodu, niszczenie mienia, bójka-pobicie, uszczerbek na zdrowiu)

15 Czas reakcji na zdarzenie

16 Interwencje

17 „Niebieska Karta” Liczba interwencji domowych (ogółem) -2151
Miejsce sporządzenia „Niebieskich Kart” wg. miejsca zamieszkania ofiary – 284 (miasto – 141, wieś -143)

18 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
W 2011 roku nie odnotowaliśmy zbiorowych zakłóceń porządku publicznego w związku lub w trakcie imprez masowych. Policjanci KPP w Mielcu zabezpieczyli łącznie 44 imprezy o charakterze masowym w tym 5 imprez rozrywkowych o charakterze masowym, 39 imprez masowych o charakterze sportowym. W związku z realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych sportowych i rozrywkowych poniesiono następujące szacunkowe koszty: -zabezpieczenie imprez masowych sportowych – 8192,92 zł.(rok  783,78 ) zabezpieczenie meczy piłki nożnej – 7544,81 zł.(rok  251,32 ) zabezpieczenie imprez kulturalnych, muzycznych, festynów – 5287,96 zł (rok ,37)

19 ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W 2011 R.
Spadek 14,8 % Spadek 11,3 % Spadek 12,3 % Wzrost 10 %

20 WYPADKI I OFIARY ŚMiERTELNE W RUCHU DROGOWYM W POWIECIE MIELECKIM

21

22 Postępowania wszczęte w kategorii przestępstwa drogowe

23 Problematyka skargowa
W 2011 roku do KPP w Mielcu wpłynęło 43 skargi, z czego 38 postępowań skargowych przeprowadzono we własnym zakresie, natomiast 5 skarg przesłano do Prokuratury Rejonowej. Żadna ze skarg rozpatrywanych przez Prokuraturę nie znalazła potwierdzenia. 35 postępowań skargowych zakończono, nie potwierdzając zasadności skarg, natomiast 2 skargi zostały potwierdzone. Potwierdzone skargi dotyczyły: -niewłaściwego sposobu przeprowadzenia interwencji. Nadto przyjętych zostało 48 interesantów w sprawie skarg i wniosków, a zgłaszane problemy dotyczyły głównie anulowania MK, nieporozumień rodzinnych i sąsiedzkich oraz bezpodstawnego wzywania Policji

24 Stan dyscypliny W 2011 roku 7 policjantów naruszyło dyscyplinę służbową w tym: - 5 policjantów popełniło przewinienia dyscyplinarne, z 4 policjantami przeprowadzono rozmowy dyscyplinująca, natomiast 1 uznano winnym i odstąpiono od ukarania - 2 policjantów naruszyło dyscyplinę służbową w postaci wykroczeń w ruchu drogowym za co ukarano ich mandatami karnymi lub pouczono, Nie było przypadków popełnienia przewinienia w stanie po spożyciu alkoholu.

25 Transport W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu użytkowanych jest ogółem 42 pojazdy w tym: - 37 samochodów - 5 motocykli W roku 2011 wszystkie pojazdy przejechały łącznie km (rok 2010 to km.)

26

27 Wsparcie dla KPP w Mielcu ze strony samorządów
W 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała ze strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok zł (rok 2010 to kwota zł. ) 1. Starostwo Powiatowe w Mielcu: sfinansowanie zakupu płyt meblowych, kwota 5,400 zł, 2. Urząd Miasta w Mielcu: zakup materiałów promocyjnych w ramach prewencji kryminalnej, i urządzeń AlcoBlow kwota 7,400 zł. 3. Urząd Miasta w Przecławiu: dofinansowanie do zakupu radiowozu: zł 4. Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim: służby ponadnormatywne – 8000 zł, zakup materiałów biurowych 2000 zł 5. Urzędy Miast i Gmin w Radomyśl Wielki i Przecławiu oraz Urzędy Gmin w Borowej, Czerminie, Gawłuszowicach, Padwii, Tuszowie: dofinansowanie do zakupu paliwa, kwota zł,

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji w Mielcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google