Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

2 WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw

3 DYNAMIKA postępowań wszczętych w 7 kat. przestępstw

4 PRZESTĘPSTWA WYKRYTE ogółem w postępowaniach podjętych po umorzeniu z NN do liczby przestępstw umorzonych z NN Miernik J określony próg 9,0% - osiągnięty wynik 12,8% określony próg 9,0% - osiągnięty wynik 12,8%

5 Przestępstwa stwierdzone z art. 59 (Dealerka) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

6 Wskaźniki udziału osób nieletnich - do ogółem podejrzanych

7 Ilość zrealizowanych mierników – z 18 możliwych do zrealizowania

8 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW W LATACH 2003 – 2010

9 WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W LATACH 2009 - 2010

10 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY W LATACH 2003-2010

11 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM W LATACH 2003-2010

12 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW USZKODZENIA RZECZY W LATACH 2003-2010

13 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW ROZBÓJNICZYCH W LATACH 2003-2010

14 Wybrane kategorie przestępstw (dotyczy całego powiatu) Kategoria Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2009r. Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2010r. dynamika Wykrywalność w 2009r. (%) Wykrywalność w 2010r. (%) Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2097194292,670,071,8 +1,8 Przestępstwa kryminalne 1373132096,158,160,0 +1,9 Razem 7 kat. przestępstw 89384094,138,146,7 +8,6 Kradzieże rzeczy 368373101,434,740,7 +6,0 Kradzieże z włamaniem 27626194,634,939,9 +5,0 Przestępstwa rozbójnicze 373081,162,585,0 +22,5 Bójki i pobicia 292172,487,574,3 -13,2 Uszkodzenie rzeczy 15912779,926,740,6 +13,9 Uszczerbek na zdrowiu 2428116,785,792,3 +6,6 Nietrzeźwi kierujący 39631479,3100 0

15 DYNAMIKA WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH 2003 – 2010

16 WSKAŹNIK ILOŚCI WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH 2006 - 2010

17 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Z LATACH 2006-2010

18 STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI W 2010 r.

19 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH W LATACH 2006-2010

20 Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa stwierdzone na materiałach operacyjnych Przestępstwa stwierdzone na materiałach operacyjnych

21 Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu 136 (124) sprawców, w tym: nietrzeźwych kierujących – 72 (70)nietrzeźwych kierujących – 72 (70) uszkodzenia mienia 11 (2)uszkodzenia mienia 11 (2) za posiadanie narkotyków 9 (4)za posiadanie narkotyków 9 (4) bójki lub pobicia –5 (0)bójki lub pobicia –5 (0) kradzieży z włamaniem – 3 (4)kradzieży z włamaniem – 3 (4) kradzieży – 3 (10)kradzieży – 3 (10) sprawców innych przestępstw – 33 (34)sprawców innych przestępstw – 33 (34)

22 Wykonano (997) 1016 doprowadzeń w tym do: Wykonano (997) 1016 doprowadzeń w tym do: jednostek policji – (318) 241jednostek policji – (318) 241 miejsca zamieszkania – (358) 358miejsca zamieszkania – (358) 358 placówek służby zdrowia – (69) 39placówek służby zdrowia – (69) 39 prokuratur – (31) 43prokuratur – (31) 43 sądów –(46) 100sądów – (46) 100 innych instytucji –(134) 235innych instytucji – (134) 235 Zatrzymano (243)129 dowodów rejestracyjnych i Zatrzymano (243)129 dowodów rejestracyjnych i (31) 31 praw jazdy (31) 31 praw jazdy

23 INTERWENCJEw 2010r. INTERWENCJE w 2010r.

24 WNIOSKI, MK I POUCZENIA W LATACH 2009-2010

25 LEGITYMOWANIA

26 ILOŚĆ UJAWNIONYCH CZYNÓW KARALNYCH NIELETNICH Z LATACH 2006-2010

27 Charakterystyka przestępczości nieletnich Lp.Kategoria 2009r.2010r.dynamika 1. Ogólna liczba przestępstw popełniona przez nieletnich 171241140,9 2.Kradzież cudzej rzeczy162155,2 3.Kradzież z włamaniem2201000 4.Rozboje i wymuszenia rozbójnicze1170636 5.Uszczerbek na zdrowiu1121200 6.Bójka lub pobicie151066,7 7.Uszkodzenie rzeczy8450,0 8.Przeciwko funkcjonariuszom publicznym1220166 9.Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii29517,2 10.Pozostałe przestępstwa7779102,6

28 Przestępstwa dokonywane na terenie powiatu, a nieletni Lp.Rok Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa ogółem Liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich Dokonane przez nieletnich w procentach 1 2009 20971718,2 % 2 2010 194224112,4 % Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa kryminalne Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym popełnionych przez nieletnich Przestępstwa o charakterze kryminalnym dokonane przez nieletnich w procentach 1 2009 137314910,8 % 2 2010 1320214 16,2%

29 Przestępstwa narkotykowe w powiecie sochaczewskim Rok20062007200820092010 Liczba stwierdzonych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 12110563150162 Popełnionych przez nieletnich 661429 5

30 Wybrane efekty pracy policjantów Zespołu ds. Nieletnich Wyszczeg ó lnienie 2009r.2010r. Wnioski, zawiadomie nia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do: sąd ó w rodzinnych 140 146 szk ó ł i innych plac ó wek oświaty i wychowania 27 19 służby zdrowia i opieki społecznej 3 13 poradni wszelkich typ ó w 2 28 innych instytucji i organizacji 10 20 Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyk ó w 4 5 pod wpływem alkoholu 29 36 członkowie subkultur młodzieżowych 0 0 uciekinier zy z: dom ó w rodzinnych 3 9 młodzieżowych ośrodków wychowawczych 12 17 schronisk dla nieletnich i zakład ó w poprawczych 1 0 prostytuuj ący się: dziewczęta 0 0 chłopcy 0 0 Spotkania z młodzieżą 526 579 Spotkania z pedagogami 62 165

31 Wylegitymowali – 11 849 (10766) osóbWylegitymowali – 11 849 (10766) osób Ujawnili wykroczeń drogowych – 9273 (8468)Ujawnili wykroczeń drogowych – 9273 (8468) Nałożyli mandatów karnych – 8598 (7625)Nałożyli mandatów karnych – 8598 (7625) Sporządzili wniosków o ukaranie – 363 (263)Sporządzili wniosków o ukaranie – 363 (263) Pouczenia – 312 (580)Pouczenia – 312 (580) Zatrzymali uprawnień do kierowania – 84 (73)Zatrzymali uprawnień do kierowania – 84 (73) Zatrzymali dowodów rejestracyjnych – 1037 (827)Zatrzymali dowodów rejestracyjnych – 1037 (827) Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali sprawców – 24 (24) (poza art. 178a&1 i 2 k.k.)Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali sprawców – 24 (24) (poza art. 178a&1 i 2 k.k.)

32 Środki prawne za naruszenia przepisów ruchu drogowego

33 Nietrzeźwi kierujący

34 Praca urządzeń rejestrujących automatycznie przekroczenia prędkości

35 PRACA WIDEOREJESTRATORA

36 Dynamika zdarzeń drogowych w latach 2007 - 2010

37 Ofiary wypadków drogowych w latach 2007 - 2010

38 Ofiary – rodzaj użytkownika drogi zabiciranni niechronieni stanowią aż – 50% zabitych i 26% rannych uczestników ruchu drogowego

39 Główne przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego w 2010 roku

40 Dynamika zdarzeń drogowych w podziale na wiek uczestników w 2010 roku

41 Zdarzenia drogowe w poszczególnych dniach tygodnia w 2010 roku

42 Zdarzenia drogowe w przedziale godzinowym w 2010 roku Liczba zdarzeń Liczba wypadków Procent wypadków Liczba zabitych Procent zabitych Liczba rannych Procent rannych Liczba kolizji Procent kolizji ogółem 106392100%22100%120100%971100% 00-00.59700%0 0 71% 01-01.591722%00%33%152% 02-02.591111%15%00%101% 03-03.591244%29%119%81% 04-04.59911%00%11%8 05-05.592444%15%43%202% 06-06.594433%008%65%414% 07-07.594833%00%33%458% 08-08.596144%15%54%579% 09-09.595633%00%65%535% 10-10.595222%00%33%505% 11-11.595822%00%22%569% 12-12.596222%00%43%609% 13-13.597255%00%54%677% 14-14.597767%314%87%717% 15-15.59701112%00%1513%596% 16-16.596555%00%54%606% 17-17.598789%523%108%798% 18-18.596678%15%6 596% 19-19.594278%29%98%354% 20-20.593841%314%65%344% 21-21.592722%29%25%253% 22-22.593555%00%65%303% 23-23.592311%15%00%222%

43 Zdarzenia drogowe na poszczególnych zmianach w 2010 roku

44 Zdarzenia drogowe na poszczególnych szlakach drogowych w powiecie sochaczewskim w 2010 roku

45 Liczba wypadków w poszczególnych gminach powiatu sochaczewskiego w 2010 roku

46 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi powiatu sochaczewskiego w roku 2010

47 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi miasta Sochaczew w roku 2010

48 Posterunek Policji w Brochowie Posterunek Policji w Iłowie Posterunek Policji w Młodzieszynie Posterunek Policji w Nowej Suchej Posterunek Policji w Rybnie Posterunek Policji w Teresinie Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie do 31.12.2010r. w swoich strukturach posiadała 6 gminnych Posterunków Policji:

49 Po reorganizacji od 01.01.2011r. funkcjonują 4 PP (teren gmin Rybno Młodzieszyn i Brochów obsługuje jeden duży posterunek z siedzibą w Młodzieszynie)

50 Wyniki służb dodatkowych pełnionych na terenie Sochaczewa w okresie od 18.06 do 24.12.2010 r. (w sumie 166 służb) (w sumie 166 służb) ujawniono 283 wykroczenia ujawniono 283 wykroczenia nałożono 70 mandatów karnych nałożono 70 mandatów karnych sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu pouczono 233 osoby pouczono 233 osoby zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych wylegitymowano 482 osób, w tym 7 nieletnich wylegitymowano 482 osób, w tym 7 nieletnich podjęto 110 interwencji, w tym 12 domowych podjęto 110 interwencji, w tym 12 domowych

51 Wyniki służb dodatkowych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym pełnionych na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie od 29.09 do 19.12.2010r. (w sumie 125 służb) ujawniono 481 wykroczeń w ruchu drogowym ujawniono 481 wykroczeń w ruchu drogowym nałożono 444 mandatów karnych nałożono 444 mandatów karnych sporządzono 13 wniosków o ukaranie do sądu sporządzono 13 wniosków o ukaranie do sądu zatrzymano 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz zatrzymano 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 1 w stanie po użyciu alkoholu 1 w stanie po użyciu alkoholu przebadano 631 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przebadano 631 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu skontrolowano 551 pojazdów skontrolowano 551 pojazdów zatrzymano 61 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 61 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 3 prawa jazdy zatrzymano 3 prawa jazdy

52 Wyniki służb pełnionych przez SPPP w Płocku na terenie powiatu sochaczewskiego W trakcie 33 skierowań do służby (w sumie 267 f-szy) jakie odbyły się w 2010 r. policjanci uzyskali następujące wyniki: zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw zatrzymano 3 osoby poszukiwane zatrzymano 3 osoby poszukiwane ujawniono 158 wykroczeń za które nałożono 110 mandatów ujawniono 158 wykroczeń za które nałożono 110 mandatów karnych i 39 osób pouczono karnych i 39 osób pouczono wylegitymowano 480 osób w tym 43 nieletnich wylegitymowano 480 osób w tym 43 nieletnich skontrolowano 13 pojazdów skontrolowano 13 pojazdów zatrzymano 1 blankiet prawa jazdy zatrzymano 1 blankiet prawa jazdy zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym 1 nieletniego 1 nieletniego przeprowadzono 35 interwencji w tym 18 domowych przeprowadzono 35 interwencji w tym 18 domowych


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google