Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

2 WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw

3 DYNAMIKA postępowań wszczętych w 7 kat. przestępstw

4 PRZESTĘPSTWA WYKRYTE ogółem w postępowaniach podjętych po umorzeniu z NN do liczby przestępstw umorzonych z NN Miernik J określony próg 9,0% - osiągnięty wynik 12,8% określony próg 9,0% - osiągnięty wynik 12,8%

5 Przestępstwa stwierdzone z art. 59 (Dealerka) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

6 Wskaźniki udziału osób nieletnich - do ogółem podejrzanych

7 Ilość zrealizowanych mierników – z 18 możliwych do zrealizowania

8 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW W LATACH 2003 – 2010

9 WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W LATACH

10 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY W LATACH

11 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM W LATACH

12 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW USZKODZENIA RZECZY W LATACH

13 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW ROZBÓJNICZYCH W LATACH

14 Wybrane kategorie przestępstw (dotyczy całego powiatu) Kategoria Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2009r. Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2010r. dynamika Wykrywalność w 2009r. (%) Wykrywalność w 2010r. (%) Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem ,670,071,8 +1,8 Przestępstwa kryminalne ,158,160,0 +1,9 Razem 7 kat. przestępstw ,138,146,7 +8,6 Kradzieże rzeczy ,434,740,7 +6,0 Kradzieże z włamaniem ,634,939,9 +5,0 Przestępstwa rozbójnicze ,162,585,0 +22,5 Bójki i pobicia ,487,574,3 -13,2 Uszkodzenie rzeczy ,926,740,6 +13,9 Uszczerbek na zdrowiu ,785,792,3 +6,6 Nietrzeźwi kierujący ,3100 0

15 DYNAMIKA WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH 2003 – 2010

16 WSKAŹNIK ILOŚCI WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH

17 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Z LATACH

18 STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI W 2010 r.

19 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH W LATACH

20 Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa stwierdzone na materiałach operacyjnych Przestępstwa stwierdzone na materiałach operacyjnych

21 Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu 136 (124) sprawców, w tym: nietrzeźwych kierujących – 72 (70)nietrzeźwych kierujących – 72 (70) uszkodzenia mienia 11 (2)uszkodzenia mienia 11 (2) za posiadanie narkotyków 9 (4)za posiadanie narkotyków 9 (4) bójki lub pobicia –5 (0)bójki lub pobicia –5 (0) kradzieży z włamaniem – 3 (4)kradzieży z włamaniem – 3 (4) kradzieży – 3 (10)kradzieży – 3 (10) sprawców innych przestępstw – 33 (34)sprawców innych przestępstw – 33 (34)

22 Wykonano (997) 1016 doprowadzeń w tym do: Wykonano (997) 1016 doprowadzeń w tym do: jednostek policji – (318) 241jednostek policji – (318) 241 miejsca zamieszkania – (358) 358miejsca zamieszkania – (358) 358 placówek służby zdrowia – (69) 39placówek służby zdrowia – (69) 39 prokuratur – (31) 43prokuratur – (31) 43 sądów –(46) 100sądów – (46) 100 innych instytucji –(134) 235innych instytucji – (134) 235 Zatrzymano (243)129 dowodów rejestracyjnych i Zatrzymano (243)129 dowodów rejestracyjnych i (31) 31 praw jazdy (31) 31 praw jazdy

23 INTERWENCJEw 2010r. INTERWENCJE w 2010r.

24 WNIOSKI, MK I POUCZENIA W LATACH

25 LEGITYMOWANIA

26 ILOŚĆ UJAWNIONYCH CZYNÓW KARALNYCH NIELETNICH Z LATACH

27 Charakterystyka przestępczości nieletnich Lp.Kategoria 2009r.2010r.dynamika 1. Ogólna liczba przestępstw popełniona przez nieletnich ,9 2.Kradzież cudzej rzeczy162155,2 3.Kradzież z włamaniem Rozboje i wymuszenia rozbójnicze Uszczerbek na zdrowiu Bójka lub pobicie151066,7 7.Uszkodzenie rzeczy8450,0 8.Przeciwko funkcjonariuszom publicznym Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii29517,2 10.Pozostałe przestępstwa ,6

28 Przestępstwa dokonywane na terenie powiatu, a nieletni Lp.Rok Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa ogółem Liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich Dokonane przez nieletnich w procentach ,2 % ,4 % Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa kryminalne Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym popełnionych przez nieletnich Przestępstwa o charakterze kryminalnym dokonane przez nieletnich w procentach ,8 % ,2%

29 Przestępstwa narkotykowe w powiecie sochaczewskim Rok Liczba stwierdzonych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Popełnionych przez nieletnich

30 Wybrane efekty pracy policjantów Zespołu ds. Nieletnich Wyszczeg ó lnienie 2009r.2010r. Wnioski, zawiadomie nia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do: sąd ó w rodzinnych szk ó ł i innych plac ó wek oświaty i wychowania służby zdrowia i opieki społecznej 3 13 poradni wszelkich typ ó w 2 28 innych instytucji i organizacji Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyk ó w 4 5 pod wpływem alkoholu członkowie subkultur młodzieżowych 0 0 uciekinier zy z: dom ó w rodzinnych 3 9 młodzieżowych ośrodków wychowawczych schronisk dla nieletnich i zakład ó w poprawczych 1 0 prostytuuj ący się: dziewczęta 0 0 chłopcy 0 0 Spotkania z młodzieżą Spotkania z pedagogami

31 Wylegitymowali – (10766) osóbWylegitymowali – (10766) osób Ujawnili wykroczeń drogowych – 9273 (8468)Ujawnili wykroczeń drogowych – 9273 (8468) Nałożyli mandatów karnych – 8598 (7625)Nałożyli mandatów karnych – 8598 (7625) Sporządzili wniosków o ukaranie – 363 (263)Sporządzili wniosków o ukaranie – 363 (263) Pouczenia – 312 (580)Pouczenia – 312 (580) Zatrzymali uprawnień do kierowania – 84 (73)Zatrzymali uprawnień do kierowania – 84 (73) Zatrzymali dowodów rejestracyjnych – 1037 (827)Zatrzymali dowodów rejestracyjnych – 1037 (827) Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali sprawców – 24 (24) (poza art. 178a&1 i 2 k.k.)Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali sprawców – 24 (24) (poza art. 178a&1 i 2 k.k.)

32 Środki prawne za naruszenia przepisów ruchu drogowego

33 Nietrzeźwi kierujący

34 Praca urządzeń rejestrujących automatycznie przekroczenia prędkości

35 PRACA WIDEOREJESTRATORA

36 Dynamika zdarzeń drogowych w latach

37 Ofiary wypadków drogowych w latach

38 Ofiary – rodzaj użytkownika drogi zabiciranni niechronieni stanowią aż – 50% zabitych i 26% rannych uczestników ruchu drogowego

39 Główne przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego w 2010 roku

40 Dynamika zdarzeń drogowych w podziale na wiek uczestników w 2010 roku

41 Zdarzenia drogowe w poszczególnych dniach tygodnia w 2010 roku

42 Zdarzenia drogowe w przedziale godzinowym w 2010 roku Liczba zdarzeń Liczba wypadków Procent wypadków Liczba zabitych Procent zabitych Liczba rannych Procent rannych Liczba kolizji Procent kolizji ogółem %22100%120100%971100% %0 0 71% %00%33%152% %15%00%101% %29%119%81% %00%11% %15%43%202% %008%65%414% %00%33%458% %15%54%579% %00%65%535% %00%33%505% %00%22%569% %00%43%609% %00%54%677% %314%87%717% %00%1513%596% %00%54%606% %523%108%798% %15%6 596% %29%98%354% %314%65%344% %29%25%253% %00%65%303% %15%00%222%

43 Zdarzenia drogowe na poszczególnych zmianach w 2010 roku

44 Zdarzenia drogowe na poszczególnych szlakach drogowych w powiecie sochaczewskim w 2010 roku

45 Liczba wypadków w poszczególnych gminach powiatu sochaczewskiego w 2010 roku

46 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi powiatu sochaczewskiego w roku 2010

47 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi miasta Sochaczew w roku 2010

48 Posterunek Policji w Brochowie Posterunek Policji w Iłowie Posterunek Policji w Młodzieszynie Posterunek Policji w Nowej Suchej Posterunek Policji w Rybnie Posterunek Policji w Teresinie Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie do r. w swoich strukturach posiadała 6 gminnych Posterunków Policji:

49 Po reorganizacji od r. funkcjonują 4 PP (teren gmin Rybno Młodzieszyn i Brochów obsługuje jeden duży posterunek z siedzibą w Młodzieszynie)

50 Wyniki służb dodatkowych pełnionych na terenie Sochaczewa w okresie od do r. (w sumie 166 służb) (w sumie 166 służb) ujawniono 283 wykroczenia ujawniono 283 wykroczenia nałożono 70 mandatów karnych nałożono 70 mandatów karnych sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu pouczono 233 osoby pouczono 233 osoby zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych wylegitymowano 482 osób, w tym 7 nieletnich wylegitymowano 482 osób, w tym 7 nieletnich podjęto 110 interwencji, w tym 12 domowych podjęto 110 interwencji, w tym 12 domowych

51 Wyniki służb dodatkowych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym pełnionych na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie od do r. (w sumie 125 służb) ujawniono 481 wykroczeń w ruchu drogowym ujawniono 481 wykroczeń w ruchu drogowym nałożono 444 mandatów karnych nałożono 444 mandatów karnych sporządzono 13 wniosków o ukaranie do sądu sporządzono 13 wniosków o ukaranie do sądu zatrzymano 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz zatrzymano 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 1 w stanie po użyciu alkoholu 1 w stanie po użyciu alkoholu przebadano 631 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przebadano 631 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu skontrolowano 551 pojazdów skontrolowano 551 pojazdów zatrzymano 61 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 61 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 3 prawa jazdy zatrzymano 3 prawa jazdy

52 Wyniki służb pełnionych przez SPPP w Płocku na terenie powiatu sochaczewskiego W trakcie 33 skierowań do służby (w sumie 267 f-szy) jakie odbyły się w 2010 r. policjanci uzyskali następujące wyniki: zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw zatrzymano 3 osoby poszukiwane zatrzymano 3 osoby poszukiwane ujawniono 158 wykroczeń za które nałożono 110 mandatów ujawniono 158 wykroczeń za które nałożono 110 mandatów karnych i 39 osób pouczono karnych i 39 osób pouczono wylegitymowano 480 osób w tym 43 nieletnich wylegitymowano 480 osób w tym 43 nieletnich skontrolowano 13 pojazdów skontrolowano 13 pojazdów zatrzymano 1 blankiet prawa jazdy zatrzymano 1 blankiet prawa jazdy zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym 1 nieletniego 1 nieletniego przeprowadzono 35 interwencji w tym 18 domowych przeprowadzono 35 interwencji w tym 18 domowych


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google