Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu mieleckiego w 2012 roku Mielec r.

2 Kierunki pracy policjantów powiatu mieleckiego w roku 2012
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw pospolitych zwłaszcza p-ko mieniu w tym w kategoriach kradzieży mienia i kradzieży z włamaniem, Utrzymanie pożądanego poziomu czasu reakcji na zdarzenie, Utrzymanie wysokiego poziomu działań zmierzających do ujęć sprawców przestępstw na gorącym uczynku, oraz wzrost wyników w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich

3 KP Radomyśl – gminy Radomyśl i Wadowice
Struktura organizacyjna - Rozkaz organizacyjny nr 3/2012 z dnia – w sprawie uchylenia oraz wprowadzenia etatów KPP – obsługuje miasto i gminę Mielec. Pod względem PG, RD i logistycznym cały powiat KP Radomyśl – gminy Radomyśl i Wadowice KP Tuszów – gminy Tuszów, Padew i Gawłuszowice PP Przecław – gmina Przecław RD Borowa – gmina Borowa RD Czermin – gmina Czermin W roku 2013 będziemy w dalszym ciągu prowadzić pracę nad doskonaleniem struktur w Ruchu Drogowym, Wydziałach Kryminalnych i Prewencji

4 Doskonalenie i modyfikowanie struktur organizacyjnych policji kryminalnej KPP
Od 1 grudnia w Wydziale Kryminalnym KPP funkcjonuje Zca Naczelnika Wydziału. Nadzoruje on całość pracy procesowej w Wydziale, a także postępowania prowadzone W związku z modernizacją struktur KPP w nowopowstałych Komisariatach Policji w miejsce dotychczasowych stanowisk kierowniczych, od 1 grudnia 2012 utworzono po 3 stanowiska ds. procesowych w tym jedno związane z pracą operacyjną. Zreorganizowano system obliczeń statystycznych poprzez nadanie oddzielnych numerów w systemie Temida KP Radomyśl, KP Tuszów, PP Przecław.

5 Struktura zatrudnienia w KPP Mielec
Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu na dzień r. przedstawiał się następująco: etatów policyjnych 231, korpus służby cywilnej 15, pracownicy policji 14,8 Stan zatrudnienia na : 207 policjantów, (24 wacatów) 14 pracowników służby cywilnej, 19 pracowników policji, w przeliczeniu na etaty 13,8 Średnioroczne zatrudnienie w 2012r. w odniesieniu do etatów policyjnych wyniosło 207,91 etatu.

6 Średnioroczna ilość wakatów

7 Emerytury 2012 W 2012 r. na emerytury odeszło 13 policjantów KPP w Mielcu w tym: Naczelnicy Wydziałów Przestępstw p-ko Mieniu i Kryminalnego; kierownicy Posterunków Policji w Tuszowie Narodowym, Radomyślu Wielkim, Kierownicy Rewirów Dzielnicowych: w Borowej i Wadowicach Górnych. Do służby w innych jednostkach ubyło 2 policjantów. Na stan KPP przybyło 10 nowo przyjętych policjantów – (stanowisko kursant, 9-mcy proces szkolenia)

8 Współpraca z samorządami
Przekazano lub trwają prace związane z przekazaniem budynków stanowiących własność Policji samorządom gmin Borowa, Gawłuszowice, Padew. Uzyskano w zamian pomieszczenia o znacznie wyższym standardzie socjalnym do bezpłatnego użytkowania przez zespoły Prewencji w Padwi Narodowej, Gawłuszowicach i Rewiru dzielnicowych w Borowej.

9 W 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Mielcu otrzymała ze strony samorządów powiatu mieleckiego wsparcie finansowe w wysokości ok zł Urząd Miasta w Mielcu - zakup materiałów do zwalczania przestępczości narkotykowej kwota zł Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim – zakup materiałów biurowych i paliwa – zł; Urząd Gminy w Borowej – zakup paliwa 3.000zł Urząd Gminy Mielec – nieodpłatne użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Głowackiego w Mielcu na okres 6 miesięcy; Dobra współpraca to nie tylko sformalizowane działania, ale też pomoc at hoc udzielana przez poszczególne Urzędy policjantom w terenie. Wystarczy wspomnieć o materiałach biurowych jakie nasi funkcjonariusze otrzymują bez żadnej reglamentacji w poszczególnych urzędach, bez których trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie.

10 Współpraca Policji ze Strażą Miejską
w dniu 28 września 2000 roku na podstawie Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku i Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu a Prezydentem Miasta Mielca, które reguluje między innymi: oddelegowanie na stałe w ramach II-ej zmiany, jednego strażnika oraz pojazdu służbowego Straży Miejskiej do wspólnych patroli co realizowane jest do chwili obecnej. Wspólne patrole przyczyniają się poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie miasta Mielca. Mają wpływ na zmniejszenie się przestępczości i co za tym idzie poprawę wizerunku obu służb.

11 Najważniejsze obszary współdziałania to:
kontrola bazarów, patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego, których zrealizowano w ilości 247, kontrola ruchu drogowego, w szczególności w zakresie ujawniania wykroczeń, działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych odbywających się na terenie miasta Mielca, przedsięwzięcia w rejonach placówek oświatowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa małoletnich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. Ponadto: zabezpieczanie miejsc popełnionych przestępstw i wykroczeń, przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach na naszym terenie, w okresie jesienno-zimowym wspólna akcja skierowana do osób bezdomnych.

12 Struktura przestępczości ogółem w 2012 r – przestępstwa stwierdzone
Inne przestępstwa Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa kryminalne

13 Geografia przestępczości według właściwości miejscowej
Wszczęcia P-stwa stwierdzone P-stwa wykryte ogółem Ogółem Krymi-nalne KP Radomyśl 179 142 52 113 25 KP Tuszów 242 243 125 186 78 PP Przecław 130 64 96 38 RD Borowa 47 49 46 22 RD Czermin 48 40 15 34 12 Razem jednostki terenowe 646 32,6% 599 27,4% 281 20,33% 475 31,3% 175 22,9% KPP – miasto, gmina Mielec 1332 1585 1101 1040 588

14 Wskaźnik zagrożenia na 10.000 ludności

15 Z ustalonych 1183 podejrzanych:
Nieletni Z ustalonych 1183 podejrzanych: 95 to jest aż 8,01% z tej liczby to nieletni sprawcy czynów karalnych, nieletnim zarzucono 107 czynów karalnych co stanowi 7,06% ogółu przestępstw. przestępstw. W porównaniu z rokiem 2011 nieletnim zarzucono o 15 więcej czynów karalnych

16 Rodzaj czynów 2012 2011 2010 Liczba czynów Liczba nieletnich Przestępstwa ogółem 107 95 111 54 76 7 kategorii przestępstw pospolitych 68 66 92 45

17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
W 2012 roku wszczęto 1208 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne mniej niż w 2011 roku. Stwierdzono 1382 przestępstw – o 21 więcej niż w roku 2011r (wskaźnik dynamiki 101,5%). W kategorii kryminalnej wykrytych zostało 763 czynów przestępczych, odnotowano 595 podejrzanych, 23 z nich zostało tymczasowo aresztowanych (16 podejrzanych tymczasowo aresztowano w 2011). Wśród podejrzanych 83 osoby były nieletnie, którym zarzucono 90 czynów karalnych

18 Wszczęcia, stwierdzone, wykrywalność - przestępstwa charakterze kryminalnym

19 Przestępstwa przeciwko mieniu
W sprawach gdzie przedmiotem zamachu było mienie w 2012 roku wszczęliśmy 919 postępowań – (wskaźnik dynamiki: 97 %). Stwierdzonych zostało 1013 przestępstw – wskaźnik dynamiki 109,8%. Wykryto 446 czynów, co przekłada się na 43,3% wskaźnik wykrywalności Odnotowaliśmy 337 podejrzanych w tym 15,4% to osoby nieletnie, którym zarzucono 63 czyny tj. 6,2% ogółu przestępstw tej kategorii. 17 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Stwierdzono 1013 przestępstw wskaźnik dynamiki 99%

20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
w 2012 roku wszczęliśmy 93 postępowania – wskaźnik dynamiki: 103,3%. Stwierdzonych zostało 71 przestępstw – wskaźnik dynamiki 86,6%. Wykryto 54 czyny, co przekłada się na 76,1% wskaźnika wykrywalności Zarzuty w tej kategorii przedstawiono 85 podejrzanym w tym 18 nieletnim (21,1%).

21 Przestępstwa narkotykowe
Przeprowadzono 28 postępowań karnych – 2011 r tych spraw było 20, wskaźnik dynamiki 140%, stwierdzono 113 czynów o 41 więcej niż w 2011 r – wskaźnik dynamiki 156,9%. Wykrywalność wyniosła 96,5% i jest wyższa niż 2011 r o 0,7%. zarzut przedstawiono 44 podejrzanym (29 w 2011) w tym 6 nieletnim, którym zarzucono 9 czynów. 2 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

22 Przestępczość gospodarcza i o charakterze gospodarczym
W tej kategorii wszczęto 164 postępowania – wskaźnik dynamiki 93,2%. Wykrywalność wyniosła 89,6% tj. o 2,6% mniej niż w roku ubiegłym. Zarzuty ogłoszono 76 podejrzanym, 5 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Przestępstwa korupcyjne / art.228, 229, 230, 230a, 231, 250a, 296a, 296b KK/ w 2011r. wszczęto:4 sprawy wskaźnik dynamiki 133,3%, stwierdzono 34 czyny – wskaźnik dynamiki 283,3 , wykrywalność wyniosła 100%. W tej kategorii ustalono: 3 podejrzanych. Przestępstwa z Kodeksu Karnego Skarbowego w 2012r. postępowania wszczęte: 4 przy dynamice: 100%), stwierdzono 5 czynów przy dynamice:71,4%, wskaźnik wykrywalności: wyniósł 100% .

23 Poszukiwania osób zaginionych i wobec których wydano listy gończe
14 poszukiwań kategorii I; 26 poszukiwań kategorii II; 2 poszukiwania kategorii III W 2012 r wszystkie 42 sprawy poszukiwawcze osób zaginionych zostały zakończone.

24 Poszukiwani listem gończym
Na dzień zarejestrowano 74 listy gończe. Zatrzymano 11 poszukiwanych listem gończym. Stan na dzień to 65 listów gończych; Współczynnik skuteczności – 0,88

25 Prewencja, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

26 Interwencje 2012

27 Wykroczenia Ogółem odnotowano 23656 wkroczeń
wykroczeń popełniono przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; 3852 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu; oraz 2056 przeciwko urządzeniom użytku publicznego. ujawniono i ustalono sprawców wykroczeń wobec których skierowano wnioski o ukaranie do sądu, postępowanie mandatowe oraz środki oddziaływania pozakarnego

28 Wykroczenia ujawnione w 2012 r

29 Wskaźnik efektywności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku w tzw
Wskaźnik efektywności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku w tzw. 7 kategoriach przestępstw w latach stawia policjantów KPP w Mielcu na drugim miejscu wśród jednostek garnizonu podkarpackiego.

30 wykonaliśmy w służbie patrolowej 12676 służb ośmiogodzinnych.
Służba patrolowa 2012 wykonaliśmy w służbie patrolowej służb ośmiogodzinnych.

31 Czas reakcji na zdarzenie
Teren miejski 8,42 (czas oczekiwany 10 minut) Teren wiejski 15,54 (czas oczekiwany 15 minut)

32 Działania profilaktyczne
„Pseudokibic”; „Stop patologiom – Razem Bezpieczniej”; „Spokój Seniora”. „ Ostrożnie pies” „Stop wandalizm” Przeprowadzono w ramach tych programów ponad 400 spotkań – 2011 było tych spotkań 249

33 ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH
W 2012 roku nie odnotowaliśmy zbiorowych zakłóceń porządku publicznego w związku lub w trakcie imprez masowych. Policjanci KPP w Mielcu zabezpieczyli łącznie 37 imprezy o charakterze masowym, 9 zgromadzeń publicznych i blokad dróg . W związku z realizacją zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych poniesiono następujące szacunkowe koszty: zabezpieczenie imprez masowych– zł zabezpieczenie zgromadzeń i protestów – 5652 zł

34 Dzielnicowi Przeprowadzili 977 interwencji na terenie miasta i gminy Mielec; Zatrzymali 23 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i 17 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości; Dokonali 9072 odwiedzin mieszkańców; Przeprowadzili 319 spotkań z różnymi przedstawicielami społeczeńsrwa w tym samorządu lokalnego; Zrealizowali 1165 czynności dotyczących przemocy w rodzinie. W roku 2012 KPP w Mielcu odnotowała 53 osoby dotknięte przemocą domową co w porównani do roku 2011 stanowi znaczny spadek . Z tej liczby 13 osób to małoletni poniżej lat osób - sprawców przemocy zostało zatrzymanych w KPP w Mielcu Problematyka procedury „Niebieska Karta” realizowana przez dzielnicowych KPP w Mielcu była końcem roku 2012 przedmiotem kontroli NIK w wyniku której nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości .

35 Postępowania karne w sprawie o przestępstwa drogowe

36 Postępowania karne w sprawie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości

37 ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W 2012 R.
Spadek Wzrost wzrost Spadek

38 Ujawnione wykroczenia przez policjantów RD

39 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
PRIORYTET I. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie 39

40 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
PRIORYTET II. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 40

41 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
PRIORYTET III. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą 41

42 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
PRIORYTET IV. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań 42

43 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
PRIORYTET V. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych 43

44 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI PRIORYTET VI. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 44

45 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu z działalności, ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Mielec i powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google