Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r.

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ KOMISARIAT POLICJI W KUROWIE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ KOMISARIAT POLICJI W KUROWIE Teren działania Komisariatu swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Kurów, Markuszów, Baranów i Żyrzyn z 61 miejscowościami, w których zamieszkuje około 22000 osób co stanowi ok. 19% ogółu ludności zamieszkującej powiat puławski. Teren działania Komisariatu swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Kurów, Markuszów, Baranów i Żyrzyn z 61 miejscowościami, w których zamieszkuje około 22000 osób co stanowi ok. 19% ogółu ludności zamieszkującej powiat puławski. Obsługiwany rejon ma powierzchnię 395 kilometrów kwadratowych stanowiącą 42.6% powierzchni powiatu puławskiego. Gęstość zaludnienia obsługiwanego rejonu wynosi ok. 60 osób na kilometr kwadratowy, na jednego policjanta przypada ok. 950 osób, natomiast średnio na jednego dzielnicowego 5500 osób (załoga Komisariatu liczy 23 policjantów : 5 – ciu w Zespole ds.. Kryminalnych ; 17- tu w Ogniwie ds.. Prewencji). Obsługiwany rejon ma powierzchnię 395 kilometrów kwadratowych stanowiącą 42.6% powierzchni powiatu puławskiego. Gęstość zaludnienia obsługiwanego rejonu wynosi ok. 60 osób na kilometr kwadratowy, na jednego policjanta przypada ok. 950 osób, natomiast średnio na jednego dzielnicowego 5500 osób (załoga Komisariatu liczy 23 policjantów : 5 – ciu w Zespole ds.. Kryminalnych ; 17- tu w Ogniwie ds.. Prewencji). Przez obsługiwany rejon przebiegają dwie drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym, nr - 17 Hrebenne - Warszawa i nr - 12 Dorohusk - Łęknica, łączące wschodnią i zachodnią granicę kraju oraz droga wojewódzka nr - 824 Żyrzyn - Annopol. Z uwagi na to, że wymienione szlaki łączą granice państwa oraz droga nr - 824 prowadzi do miejsc bogatych w różnego rodzaju walory kulturowe, przyrodniczo - uzdrowiskowe i turystyczne występuje tu znaczne nasilenie ruchu kołowego co z kolei powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Przez obsługiwany rejon przebiegają dwie drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym, nr - 17 Hrebenne - Warszawa i nr - 12 Dorohusk - Łęknica, łączące wschodnią i zachodnią granicę kraju oraz droga wojewódzka nr - 824 Żyrzyn - Annopol. Z uwagi na to, że wymienione szlaki łączą granice państwa oraz droga nr - 824 prowadzi do miejsc bogatych w różnego rodzaju walory kulturowe, przyrodniczo - uzdrowiskowe i turystyczne występuje tu znaczne nasilenie ruchu kołowego co z kolei powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.

3 INFORMACJA O ILOŚCI interwencji, przestępstw i wykroczeń za okres 01. 01. 2013 – 31.10. 2013 I. Interwencje policyjne ogółem - 944 gmina Kurów – 358, gmina Kurów – 358, gmina Żyrzyn – 243, gmina Żyrzyn – 243, gmina Markuszów – 213, gmina Markuszów – 213, gmina – Baranów – 130. gmina – Baranów – 130. Najwięcej interwencji odnotowano w godz. od 14 -ej do 22 – ej tj. na II zmianie – 410, natomiast dniem z największą ilością przeprowadzonych interwencji była sobota – 159. Najwięcej interwencji odnotowano w godz. od 14 -ej do 22 – ej tj. na II zmianie – 410, natomiast dniem z największą ilością przeprowadzonych interwencji była sobota – 159.

4 II Przestępstwa ogółem – 232: Lp.Kategoria przestępstwaIlość zdarzeń 1.Zabójstwo0 2.Kradzież29 3.Kradzież z włamaniem17 4.Kradzież pojazdu2 5.Bójki i pobicia3 6.Rozboje2 7.Uszkodzenie mienia8 8.Uszkodzenie ciała4 9.Komputerowe0 10.Gospodarcze3 11.Oszustwo7 12.Groźby karalne7 13.Wyłudzenie0 14.Przywłaszczenie3 15.Narkotykowe2 16.Znęcanie się14 17.Seksualne1 18.Podpalenie0 19.Fałszerstwo0 20.Inne117 Razem 232 gmina Kurów – 85, gmina Żyrzyn – 78, gmina Markuszów – 36, gmina – Baranów – 33.

5 III. Zdarzenia w ruchu drogowym: Lp. Kategoria Ilość 1. 178a §1 kk. 54 2. 178a §2 kk. 29 3. Kolizja i 178a §1 kk 12 4. Kolizja i 178a §2 kk 1 5. 87 §1 kw 5 6. 87 §2 kw 3 7. Kolizja i 87 §1 kw 2 8. Kolizja 151 9. Wypadek 14 10. Potrącenie pieszego 3 11. Inne (blok. przejazdu, niepraw. parkow, itp.) 9 Ilość zdarzeń na poszczególnych zmianach: I – 66, II – 62, III – 35. Miejsca zdarzeń: trasy: K-17 - 45, K-12 – 17; Gminy : Żyrzyn – 66, Kurów – 55, Markuszów – 30, Baranów - 12.

6 IV. Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie: Kategoria WMSuma Kradzież521365 P-ko porządkowi i spokojowi p. 51116 P-ko obyczajności publicznej 41721 P-ko przep. o wych. w trzeźwości 2971100 Razem w ww. kategoriach 90112202 -przeciwko mieniu: art.119 i 124 kw – 65 -przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: art. 51 § 1 i 2 kw – 16 -przeciwko obyczajności publicznej: art.140 i art. 141 kw – 21 -przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 43` - 100

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google