Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji
Przykłady poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych

2 Obligacje- długoterminowe papiery dłużne
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

3 Rodzaje obligacji ze względu na emitenta
1 OBLIGACJE SKARBOWE 2 OBLIGACJE KORPORACYJNE 3 OBLIGACJE KOMUNALNE

4 Podział obligacji ze względu na oprocentowanie
obligacje o stałym oprocentowaniu obligacje o zmiennym oprocentowaniu obligacje indeksowane obligacje zerokuponowe

5 Podział obligacji ze względu na termin wykupu:
obligacje krótkoterminowe obligacje średnioterminowe obligacje długoterminowe Podział ze względu na stopień zabezpieczenia obligacji: obligacje zabezpieczone obligacje niezabezpieczone

6 Podział ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:
obligacje na okaziciela obligacje imienne Podział ze względu na świadczenie, jakie przysługuje nabywcom: obligacje o świadczeniu pieniężnym obligacje o świadczeniu niepieniężnym obligacje mieszane

7 Podział ze względu na miejsce emisji obligacji:
obligacje krajowe obligacje zagraniczne euroobligacje Podział ze względu na sposób emisji obligacji: obligacje prywatne obligacje publiczne

8 Obligacje Skarbowe Do obligacji hurtowych należą:
pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu (PS) dwuletnie obligacje zerokuponowe (OK) dziesięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym (DS) dziesięcioletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (WZ) Do obligacji detalicznych należą: dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu (DOS) obligacje trzyletnie o zmiennej stopie procentowej (TOZ) czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI) dziesięcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu (EDO).

9 Obligacje Skarbowe Aktualna oferta dostępnych emisji:
Źródło:

10 Obligacje Zagraniczne Skarbu Państwa
ISIN Data emisji Data zapadalności Wartość nominalna Waluta Cena emisyjna (%) Oprocentowanie w skali roku (%) Częstotliwość płacenia odsetek Rynek plasowania emisji Rejestracja US731011AS13 1.500 mln USD 99,703 stałe 3,875 półroczna Global Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych + Giełda w Luksemburgu XS 2.000 mln EUR 93,281 stałe 4,00 roczna Euro Giełda w Luksemburgu XS mln JPY 100 stałe 3,00 Private placement CH 350 mln CHF 100,076 stałe 2,75 Giełda w Szwajcarii US857524AA08 98,831 stałe 5,125 JP561600AB75 mln stałe 1,25 Samurai retail US857524AB80 3.000 mln 98,605 stałe 5,00 CH 375 mln zmienne 3ML+1,250 kwartalna CH 450 mln 100,217 stałe 2,25 JP561600AC5 stałe 1,49 Samurai XS 99,81 stałe 3,75 US731011AT95 98,448 XS 2.500 mln 99,915 stałe 3,375 JP561600ACB6 mln stałe 1,05 JP561600BCB4 mln stałe 2,50 Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa Finansów

11 Obligacje korporacyjne
dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne.

12 Obligacje korporacyjne – rynek pierwotny czy wtórny?
brak kosztów związanych z prowizją maklerską zakup obligacji po cenie emisji uniknięcie procesu analizowania terminu płatności odsetek Rynek Wtórny: wpłacanie niewielkich kwot dodatkowy koszt, związany ze spłatą odsetek za konkretny okres rozliczeniowy

13 Emisja obligacji korporacyjnych
Oferta Publiczna informacje dotyczące obligacji kryteria ich zakupu kierowana do przynajmniej 100 osób Oferta Niepubliczna kierowana do 99 osób

14 Zabezpieczenie obligacji korporacyjnych
Emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Co się stanie gdy emitent zbankrutuje? Zabezpieczenia: poręczenie zastaw hipoteka na nieruchomości poręczenia cywilno – prawne osób fizycznych.

15 Obligacje Korporacyjne
Przykład PGNiG Rodzaj Obligacji: obligacja korporacyjna, krótkoterminowa, oferowane w trybie niepublicznym, niezabezpieczone, na okaziciela wartość nominalna: zł. wielkość emisji: 500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej zł Cel: efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

16 Obligacje Korporacyjne
Przykład Warimpex Rodzaj Obligacji: 3-letnie zamienne o wartości nominalnej 16,5 mln zł  obligacje korporacyjne o wartości łącznej 8,5 mln. Cel:   zakończenie obecnych i rozpoczęcie nowych projektów, oraz refinansowanie dużej części krótkoterminowych zobowiązań.

17 Obligacje Komunalne Obligacje emitowane przez władze lokalne, komunalne (np. gminy, miasta) – zwykle są to obligacje długoterminowe, choć mogą być emitowane, jako krótkoterminowe. ( Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach) Ustawa określa pojęcie obligacji przychodowych dla realizacji inwestycji samorządowych.

18 Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Bydgoszcz
Obligacje Komunalne Emitent obligacji Pozyskana kwota Termin wykupu Projekt finansowany Bank organizator Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Bydgoszcz 600 mln zł 20 lat Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny Konsorcjum Pekao SA i BH SA MPK Łódź 166 mln zł 25 lat Projekt ,,Łódzki Tramwaj Regionalny” BPH SA ZKM Gdańsk 220 mln zł 60 mln zł 6 lat Zakup tramwajów i autobusów PWiK Gniezno 28,11 mln zł Projekt ,,Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie” BGK Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Banak M, Zastosowanie obligacji przychodowych

19 Obligacje Komunalne Warszawa
Wieloletni Program Emisji Obligacji Miasta Stołecznego Warszawy 30 lipca 2009 r. wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje serii WAW1019 wielkość emisji: zł według wartości nominalnej cena emisyjna: 952,52 zł Kupon obligacji: stały - 6,7% w skali roku Miasto Stołeczne Warszawa posiada krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 (stabilny) nadany przez Moody’s Investors Service.  

20 EuroObligacje Warszawa
Wartość emisji: EUR Nominał emisji: 1000 EUR Kupon obligacji wpłacany w okresie rocznym wynosi 6,875% Emisja ma charakter publiczny i obligacje Warszawy będą notowane na giełdzie w Luksemburgu

21 Dlaczego obligacje? elastyczność w pozyskaniu środków
emitent określa czas i długość emisji wg realnych potrzeb i możliwości budżetowych niższy koszt finansowania w stosunku do tradycyjnych produktów bankowych pozytywny efekt marketingowy rozszerzenie źródeł finansowania

22 Bibliografia: Banak Michał, Zastosowanie obligacji przychodowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce Bodo Monika, Polskie euroobligacje na międzynarodowym rynku kapitałowym Kudła Janusz, Instrumenty finansowe i ich zastosowania Materiały informacyjne ministerstwa finansów


Pobierz ppt "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google