Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Piotr Luciak Łukasz Masztarowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Piotr Luciak Łukasz Masztarowski."— Zapis prezentacji:

1 Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Piotr Luciak Łukasz Masztarowski

2 Plan prezentacji 1.Depozyty 2.Fundusze papierów dłużnych 3.Obligacje skarbowe w kraju 4.Obligacje skarbowe za granicą 5.Podsumowanie

3 Depozyty

4  Depozyt bankowy - transakcja polegająca na powierzeniu wartości majątkowych bankowi. W zależności od danego produktu bankowego, w zamian za ulokowane depozyty pieniężne, banki zazwyczaj płacą deponentom odsetki, zależne głównie od długości zadeklarowanego czasu depozytu i stóp procentowych na rynku.

5 Rodzaje rachunków bankowych  Bieżące  Lokaty terminowe  Oszczędnościowe  Powiernicze  Maklerskie  Wspólne  Kredytowe  Rachunki NOSTRO i LORO

6 Lokaty Nazwa banku Nazwa lokaty Oprocentowa nie Kapitalizacja Zysk SK Bank eLokata244,0% 12 miesięcy 324,00zł BZ WBK Lokata Mobilna 3,5% 12 miesięcy 283,50zł GetinOnline Lokata Wznosząca 3,3% 12 miesięcy 267,30zł Open Finance e-Lokata Wznosząca 3,3% 12 miesięcy 267,30zł Getin Bank Lokata Wznosząca 3,1% 12 miesięcy 251,10zł Źródło: http://www.bankier.pl

7 Konta oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa konta Oprocentowa nie Kapitalizacja Zysk Bank SMART SMART Procent4,0% Miesięczna 328,79zł GetinOnli ne Konto oszczędnościowe3,5% Miesięczna 287,17zł Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 3,15% Miesięczna 258,09zł Citi Handlowy Konto SuperOszczędnościowe 3,03% Miesięczna 248,16zł Bank Millenium Konto oszczędnościowe3,0% Miesięczna 245,65zł Źródło: http://www.bankier.pl

8 Rachunek powierniczy Źródło: http://www.ingbank.pl/

9 Rachunek powierniczy - przykład  Deweloper otwiera rachunek powierniczy  Nabywca zasila rachunek  Wypłata środków deweloperowi następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu  Deweloper w celu dokonania wypłaty musi przedłożyć odpis aktu notarialnego przenoszącego własność.

10 Rachunek maklerski Dom Maklerski Liczba otwartych rachunków [tys. szt.] Prowizje Opłata za prowadzenie roczne Opłata za przelew internetowy Rynek zagraniczny Wynik AkcjeObligacje Deutsche Bank Biuro Maklerskie 13,90,19%0,14%bezpłatnie5tak19 X-Trade Brokers DM S.A. 10,90,25%0,15%bezpłatnie0nie18 DM Raiffeisen Bank Polska S.A. 7,40,38%0,19%bezpłatnie0nie16 BM Alior Bank S.A. 76,80,38%0,19%bezpłatnie0nie15 Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. 1,80,37%0,19%pierwszy rok za darmo dalej 30zł 1nie14 Źródło: http://www.bankier.pl

11 Fundusze Papierów Dłużnych

12 Fundusze papierów dłużnych  Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, a częściowo także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.

13 Fundusze Inwestycyjne Zalety  Możliwość inwestowania relatywnie małych kwot  Zarządzane przez ekspertów  Dywersyfikacja portfela  Płynność  Brak ograniczeń czasowych  Wiarygodność TFI Wady  Możliwość poniesienia straty  Koszty, których nie ponosi się przy inwestowaniu samodzielnym  Wycofanie środków odbywa się z kilkudniowym opóźnieniem  Trudność w osiągnięciu zakładanego zysku

14 Podział Funduszy Inwestycyjnych  Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)

15 Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO)

16 Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO)

17 Obligacje Skarbowe

18 Obligacje skarbowe Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów.

19 Rodzaje obligacji  Dwuletnie oszczędnościowe (DOS)  Dwuletnie zerokuponowe (OK)  Trzyletnie (TZ)  Czteroletnie oszczędnościowe (COI)  Pięcioletnie (PS), dziesięcioletnie (DS), dwudziesto- i trzydziestoletnie (WS)  Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe (EDO)  Dziesięcioletnie o oprocentowaniu zmiennym (WZ)  Indeksowane inflacją (IZ)

20 Obligacje skarbowe w kraju Rodzaj obligacjiKod Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS1116 01.11.2014 - 30.11.2014 2,00% w skali roku, stałe w okresie 2 lat 100,00 złkapitalizacja Trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje TOZ1117 01.11.2014 - 30.11.2014 2,40% w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym 100,00 złco pół roku Obligacje czteroletnie indeksowane COI1118 01.11.2014 - 30.11.2014 2,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 złco rok Dzisięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO112401.11.2014 - 30.11.2014 3,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 złkapitalizacja Źródło: http://www.obligacjeskarbowe.pl

21 Obligacje skarbowe za granicą Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

22 Obligacje skarbowe Zalety  Pozwalają uzyskać wieloletnie finansowanie  Bezpieczeństwo ulokowanych środków  Możliwość odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty narosłych odsetek  Łatwość dostępu Wady  Zysk z obligacji stosunkowo niewielki  Ryzyko inflacji

23 Przywileje oszczędnościowe  Ochrona 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia  Posiadaczem rachunku oszczędnościowego może być osoba nieletnia  W przypadku śmierci posiadacza rachunku:  Bank może wypłacić środki na pokrycie kosztów pogrzebu  Wskazana osoba może wypłacić środki pieniężne

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Piotr Luciak Łukasz Masztarowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google