Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowali: Maksymilian Truś Karol Jarosz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowali: Maksymilian Truś Karol Jarosz"— Zapis prezentacji:

1 Opracowali: Maksymilian Truś Karol Jarosz
INWESTYCJE Opracowali: Maksymilian Truś Karol Jarosz

2 Co to INWESTOWANIE? Inwestowanie to działanie aktywne, mające na celu podniesienie wartości kapitału i otwieranie nowych perspektyw, obarczone jednak ryzykiem w zależności od skali i formy przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3 Rodzaje INWESTYCJI: Rynek daje inwestorom szereg możliwości inwestycyjnych, takich jak: akcje i obligacje nieruchomości działalność gospodarcza fundusze inwestycyjne wykup polisy na życie czy polisy posagowej dla dziecka inne np. waluty, złoto, dzieła sztuki, antyki itd.

4 OBLIGACJE

5 Co to OBLIGACJE? Obligacja jest instrumentem finansowym, który może być emitowany przez państwo lub inne podmioty, na przykład spółki lub samorządy terytorialne. Ten, kto emituje obligacje, zaciąga pożyczkę u kupującego. Obligacje emitowane są na określony czas. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli spłaty uzyskanych środków po upływie tego czasu.

6 Rodzaje OBLIGACJI: Ze względu na rodzaj emitenta wyróżnia się:
skarbowe (emitentem jest Skarb Państwa) Komunalne (emitentami są gminy, powiaty, województwa i miasta) przedsiębiorstw bankowe Ze względu na termin wykupy wyróżnia się: krótkoterminowe (do 1 roku) średnioterminowe (1 – 3 lata) długoterminowe (powyżej 3 lat)

7 Ze względu na formę oprocentowania wyróżnia się:
o stałym oprocentowaniu – kupujący takie obligacje wie od początku, jakie odsetki otrzyma w momencie wykupu o zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie takich obligacji zmienia się w zależności od czynnika zewnętrznego np. inflacji, w stosunku do której określone jest oprocentowanie zerokuponowe – nie są oprocentowane; sprzedawane są po cenie emisyjnej niższej od nominalnej np. obligacja o nominale 100 zł sprzedawana jest po cenie emisyjnej 95 zł (zysk w momencie wykupu wynosi 5 zł na każdej obligacji)

8 AKCJE

9 Co to są AKCJE? Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonariuszy.

10 Prawa posiadacza AKCJI:
prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) głos na WZA (1 akcja = 1 głos) prawo do dywidendy, czyli do udziału w zyskach spółki prawo poboru nowych akcji

11 Rodzaje AKCJI: imienne i na okaziciela
aportowe (za wniesione rzeczy do spółki) i gotówkowe (nabyte za gotówkę) zwykłe i uprzywilejowane (uprzywilejowanie może dotyczyć np. dodatkowego głosu na WZA lub prawie do dywidendy w każdym wypadku)

12 Na akcjach można zarobić o wiele więcej niż na obligacjach, ale o wiele wyższe jest też związane z nimi ryzyko. Ryzyko to wiąże się ze spadkiem kursu akcji spowodowanym np. niskimi zyskami czy stratami spółki lub innymi czynnikami jak kryzys gospodarczy, czy zmiany kursów walut. Czasami trzeba czekać nawet kilka lat na wzrost kursu akcji spółki, czasami też zarobić można na akcjach spółki nawet w przeciągu kilku dni.

13 Opracowanie: Maksymilian Truś, Karol Jarosz.
Montaż: Karol Jarosz Porady Przy Montażu: Maksymilian Truś W Materiale Wykorzystano: Zdjęcia z serwisu „ Google.pl” Informacje uzyskane podczas wywiadu w „Alior Bank” oddział w Bochni. DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "Opracowali: Maksymilian Truś Karol Jarosz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google